Saf (Öz) Şiir Özellikleri ve Temsilcileri

Saf şiir kısa özellikleri nelerdir? Saf şiir temsilcileri.    SAF (ÖZ) ŞİİR Memleketçi edebiyatın didaktik şiir anlayışına tepki olarak doğmuştur. Şiir dilinin her şeyin üstünde olduğunu savunan Paul Valery ile başlayan bu akımda Mallarme, Rimbaud gibi sanatçıların da izleri görülür. Ahmet Haşim, edebiyatımızda ilk poetika örneği kabul edilen “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle saf şiirin özelliklerini ortaya koymuştur. Batı […]

Continue reading »

Divan Edebiyatı Kısa Özellikleri

Divan edebiyatı kısa özellikleri. GENEL ÖZELLİKLERİ İslamiyet’le birlikte 13 ve 19. yüzyıllar arasında Arap ve Fars kültüründen etkilenilerek Anadolu’da oluşturulmuş yazılı edebiyattır. Tasavvufun yaygın olduğu 13. yüzyılda din dışı temaları işlemesi sebebiyle Hoca Dehhani, divan edebiyatının kurucusu kabul edilir. Divan edebiyatı, Tanzimat edebiyatının başlangıcına kadar varlığını sürdürmüştür. Halkın dertlerinden ve sıkıntılarından uzak soyut bir edebiyat dönemidir. Aydın, medrese eğitimi almış […]

Continue reading »

Söylev (Nutuk) Kısaca Nedir? | Özellikleri Nelerdir?

Söylev nedir? Söylevin özellikleri nelerdir? SÖYLEV (NUTUK) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan coşkun ve inandırıcı konuşmalardır. Söyleve eskiden nutuk, nutuk söyleyene de hatip denirdi. ÖZELLİKLERİ Söylevde cümleler açık, kısa, anlaşılır ve samimidir. Konuşmacı; söylevi daha etkili hale getirmek için jest, mimik, vurgu ve tonlamaya dikkat eder. Söylevler işledikleri konulara göre asker,, hukuki, siyasi, dini, akademik gibi isimler alır. […]

Continue reading »

Cahit Zarifoğlu Hayatı | Edebi Kişiliği | Eserleri

Cahit Zarifoğlu hayatı, kimdir? Cahit Zarifoğlu edebi kişiliği, Cahit Zarifoğlu eserleri nelerdir? CAHİT ZARİFOĞLU (1940-1987) Cahit Zarifoğlu 1940 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı olan yazarın çocukluğu Güneydoğu’da geçti. Kahramanmaraş Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudu bir taraftan da çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağladı. Ayrıca İlkokul ve Almanca öğretmenliği, TRT’de mütercim sekreterlik yaptı. TRT İstanbul […]

Continue reading »

İyonik Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir?

9. sınıf iyonik bileşiklerin özellikleri nelerdir? İyonik bağlı bileşiklerdeki bağ yapısı bu tür bileşiklere bazı temel özellikler kazandırır. İyonik bileşikler, Elektron alışverişi ile oluşurlar ve alınan elektron sayısı, verilen elektron sayısına eş İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar. İyonlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetleri (iyonik bağ) güçlü olduğundan iyonlar oda koşullarında serbest hareket edemez. Bu nedenle bütün iyonik bileşikler […]

Continue reading »

Modern Atom Teorisi Özellikleri

Modern atom teorisi 7. Sınıf özellikleri nelerdir? MODERN ATOM TEORİSİ Modern atom teorisi birden fazla bilim adamının çalışmalarının neticesidir. W. Heisenberg 1920 li yıllarda bir atomdaki elektronun aynı anda yerinin ve hızının bilinemeyeceğini ifade eden belirsizlik ilkesini ortaya koymuştur. Buna göre, Elektronun yeri ve hızı aynı anda bilinemez. Elektronlann bulunma olasılığının yüksek olduğu yerlerden bahsedilebilir. Bu bölgelere orbital adı verilir. […]

Continue reading »

Dalton Atom Modeli Özellikleri ve Eksiklikleri

Dalton atom modeli özellikleri nelerdir? Dalton atom modeli eksiklikleri nelerdir? DALTON ATOM MODELİ John Dalton (1766 -1844) yapmış olduğu deneylerde bileşikleri oluşturan elementlerin belirli kütle oranları ile birleştiğini ve bu oranın sabit olduğunu bulmuştur. Buradan yola çıkarak bir elementi oluşturan atomun yapısı ile ilgili olarak şu fikirleri ortaya atmıştır: Dalton Atom Modeli Özellikleri Maddeleri oluşturan en küçük temel atomdur. Bir […]

Continue reading »

İstiare Nedir? | Çeşitleri | Örnekleri

İstiare kısaca nedir? İstiare çeşitleri nelerdir? İstiare örnekleri. İSTİARE (EĞRETİLEME) Bir sözcüğün ya da bir varlığa ait özelliğin benzetme amacıyla başka bir varlık ya da kavram için kullanılmasıdır. – Uzanmışım kumsalda güneş damlar içime! Yukarıdaki dizede “su”yun özelliği (damlamak) güneşe verildiği için istiare yapılmıştır. – Salkım salkım tan yelleri estiğinde Mavi patiskaları yırtan gemilerinle Uzaktan seni düşünürüm İstanbul … Vedat […]

Continue reading »

Ahmet Kutsi Tecer Kısa Hayatı | Edebi Kişiliği

Ahmet Kutsi Tecer kısa hayatı, Ahmet Kutsi Tecer edebi kişiliği, Ahmet Kutsi Tecer eserleri nelerdir? AHMET KUTSİ TECER (1901-1967) HAYATI 1901’de Kudüs’te doğmuştur. Asıl adı Ahmet olan sanatçıya Kudüs doğumlu olduğu için Kudsî adı da verilmiştir. Kudüs’te başladığı eğitimini babasının işi sebebiyle tayin olduğu Kırklareli ve İstanbul’da çeşitli okullarda sürdürmüştür. Darülfünunda felsefe eğitimi aldıktan sonra biyoloji eğitimi alması için burslu […]

Continue reading »

Oktay Rifat Horozcu Kısa Hayatı | Edebi Kişiliği | Eserleri

Oktay Rifat Horozcu kısa hayatı, Oktay Rifat Horozcu edebi kişiliği, Oktay Rifat Horozcu eserleri nelerdir? OKTAY RİFAT HOROZCU (1914-1988) HAYATI 1914’te Trabzon’da doğdu. Sanatsever bir ailede yetişen Oktay Rifat’ın babası Samih Efendi; Trabzon valisi aynı zamanda dil bilimci ve şairdi. Ayrıca teyzesi Celile Hanım ise Nâzım Hikmet’in annesidir. Ankara Erkek Lisesinde okuduğu yıllarda Ahmet Hamdı Tanpınar’dan dersler aldı, Orhan Veli […]

Continue reading »
1 2 3 38