Halide Edip Adıvar Kalp Ağrısı Romanı Kısa Özeti

Halide Edip Adıvar Kalp Ağrısı romanı özeti Kalp Ağrısı roman kahramanları. KAHRAMANLAR Zeynep (Zeyno), Hasan, Azize, Safvet, Muhsin Bey ÖZET Babası tarafından Zeyno diye çağrılan Zeynep, İstanbul’da yetişmiş, iyi eğitimli güzel bir kızdır. Safvet isimli ileri görüşlü bir doktorla nişanlıdır. Ancak Zeynep’in Doktor Safvet’te bulamadığı bazı şeyler vardır. Çünkü Safvet daha çok Zenep’in yalnız eğitimli tarafına seslenen bir eş adayıdır. […]

Continue reading »

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Özet | Fethettiği Yerler  

Fatih Sultan Mehmet dönemi özeti, Fatih Sultan Mehmet dönemi konu anlatımı, Fatih Sultan Mehmet fethettiği yerler nelerdir? İstanbul’un Alınmasını Zorunlu Kılan Koşullar Bizanslılar, Osmanlılardaki saltanat kavgalarından yararlanmak istiyorlar, bu nedenle de saltanat kavgalarını kışkırtıyorlardı. Bizanslılar, Türkler Anadolu’ya geldiklerinden bu yana düşmanca bir tavır almışlar, Avrupa Hıristiyan toplumlarını kışkırtmışlar, Haçlı Seferlerine neden olmuşlardı. İstanbul, iki Osmanlı toprağı arasına sıkışmış tampon durumda […]

Continue reading »

Nükleik Asitler Konu Anlatımı

Nükleik asitler konu anlatımı, Nükleik asitlerin özellikleri nelerdir? RNA nedir? RNA’nın özellikleri nelerdir? RNA ve DNA arasındaki farklar nelerdir? NÜKLEİK ASİTLER Hücrelerde DNA ve RNA olmak üzere iki çeşit nükleik asit vardır. Nükleik asitler nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Nükleotitlerin Yapısı Nükleotitter beş karbonlu bir şeker, azotlu organik bir baz ve bir fosfat grubunun dehidrasyon sentezi ile birleşmesi sonucu […]

Continue reading »

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı | Ders Notları

İslamiyet’ten Önceki Türk Tarihi konu anlatımı. İslamiyet’ten Önceki Türk Tarihi ders notları. TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI Türklerin Anayurdu Türklerin anayurdu Orta Asya; doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları, kuzeyde ise Altay Dağları ve Baykal Gölü ile çevrili olan bölgedir. Türk Adının Anlamı Türk adı; Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Divan-ı Lügati’t Türk’te “olgunluk çağı”, Çin kaynaklarında […]

Continue reading »

İlk Çağ Uygarlıkları (Medeniyetleri) Konu Anlatımı | Ders Özeti

İlk Çağ Uygarlıkları konu anlatımı, İlk Çağ Uygarlıkları ders özeti, İlk Çağ Uygarlıkları’ndan hangisi yazıyı bulmuştur?   İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI Genel Özellikleri Bu uygarlıklar, genellikle yaşam koşullarının uygun olduğu akarsu boylarında yaşayan toplumlar tarafından kurulmuştur. Bu uygarlıkların birçoğu Akdeniz Bölgesi’nde ortaya çıktığı için “Akdeniz Uygarlıkları” da denilir. İlkçağ uygarlıkları günümüz toplum yaşantısının temelini atmışlardır, (devlet örgütü, memleket yönetimi, ordu, yazılı hukuk […]

Continue reading »

Ses Bilgisi Test | Soru Çözümleri | Örnek

Ses bilgisi test, Ses bilgisi soru çözümleri, Ses bilgisi konusu örnek soru ve çözümleri. SORU 1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün büyük ünlü uyumuna uymama gerekçesi, ötekilerden farklıdır? A) Büyük bir tehlike atlattık, buna seviniyoruz. B) Sinemadan çıkarken ona rastlamıştık. C) Kalorifer kazanı dün gece arızalanmış. D) Amcamgil ile karşılaşınca utandı babam. E) Okuldaki program uygulanırken müdür değişti. CEVAP […]

Continue reading »

Maddenin Yapısı ve Özellikleri Test | Çözümlü Sorular

7. ve 8. sınıf Maddenin yapısı ve özellikleri test, Maddenin yapısı ve özellikleri çözümlü sorular, 7. ve 8. sınıf Maddenin yapısı ve özellikleri örnek soru çözümleri. SORU 1 I. Katı yağın erimesi II. Suyun donması III. İyotun süblimleşmesi Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde maddenin düzensizliğinde artış gözlenir? A) Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız III   D) I ve III   E) […]

Continue reading »

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Konu Anlatımı | Özellikleri | Sanatçıları

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı konu anlatımı, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı nazım biçimleri, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı özellikleri, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı sanatçıları kimlerdir? Tasavvuf kısaca nedir? DİNİ-TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI TASAVVUF NEDİR? Tasavvuf, genel kabule göre kelime anlamı olarak safa’laştırma, temizleme anlamına gelir. İslamiyet’le birlikte ortaya çıkmış tarikatlar vasıtasıyla tekkelerden insanlara yayılmış bir inanç felsefesidir. İnsanın akıl yoluyla ulaşamayacağı gerçeklere olgunlaşarak […]

Continue reading »

98/4 Asker Yorumları | Ne Zaman Askere Gidecek?

98/4 asker yorumları, 98/4’ler askere ne zaman gidecekler? 98/4 askerlik sorgulama, 98/4 tertipler. 98/4 Asker Yorumları | Ne Zaman Gidecek? 1998/4 tertip asker adayları 2018 Kasım ayı içerisinde birliklerine teslim olacaklar. 1997/4 askerlik acemi birlik yerleri Ekim ayında açıklanacaktır. Acemi birlikleri açıklandığında Askerlik Sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 2018 yılı içerisinde uzun dönem askerlik celp dönemleri şöyledir: 98/1 Şubat ayı, 98/2 Mayıs […]

Continue reading »

Hüseyin Rahmi Gürpınar İffet Kısa Özeti | Konu | Kişiler

İffet romanı kısa özeti, İffet romanı kahramanları, İffet romanı konusu. YAZAR HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR KAHRAMANLAR Şakir Efendi, İffet, Latif, Raziye, Mermi, Sabri. KONU Eserde bir insanın içine düştüğü güç koşullar ile ahlak kurallarının çatışması ele alınmıştır. ÖZET İffet, babası öldüğünde genç bir kızdır. Oldukça güzel, bilgili ve dikkat çekici bir kız olan İffet, babasının bu erken ölümünden dolayı çok büyük […]

Continue reading »
1 2 3 45