VERGİ BORCUNU ÖDEMEYENE VERİLEN CEZALAR

VERGİ BORCUNU ÖDEMEYENLERE NE TÜR CEZALAR VERİLİR?

Vergi borcunun ödenmemesi durumunda vergi dairesinin bir tebligat yoluyla mükellefi uyarması söz konusudur  ve bulunan vergi borcunun dökümanını mükellefe gönderir. mükellef bir hafta içinde vergi dairesine ya borcunu ödemesi yada bu borcuyla ilgili vergi dairesine mal bildiriminde bulunması gerekmektedir. eğer mükellef bu bir hafta sürecinde vergi dairesine mal bildiriminde bulunmaz veya ilgili şekilde müracatını yapmaz ise vegi dairesi cebren icra yolu ile bu alacağın tahsili yoluna gitmektedir. bununla beraber bir hafta içinde mal bildirminde bulunmamasından dolayı kendisine yasaların tanıdığı yetki uyarınca üç ayı geçmemek suretiyle hapis cezası ile cezalandırılabilir. mükellef yine borcundan Okumaya devam et