Simya Nedir? | Ünlü Simyacılar | Hakkında Bilgiler

Simya nedir? Ünlü simyacılar, Simya hakkında bilgiler, Simya ve kimya arasındaki farklar nelerdir?

Simya nedir

SİMYA

İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sınama – yanılma yoluyla keşfettiği kazanımlar, sonraları zengin olmak ve uzun yaşamak hatta ölümsüz olmak yolundaki çalışmalarda öncülük etmiştir. Bu noktada diğer madenleri en değerli maden olan altına çevirme çalışmaları en önemli yeri almaktadır.

Simya Nedir?

Eski Çağ insanlarının deneme – yanılma yöntemiyle hastalıkları iyileştirme, sonsuz yaşama ulaşmak amacıyla ölümsüzlük iksiri arama ve değersiz metalleri altına dönüştürme, uğraşlarına simya (alşimi) bu uğraşı veren kişilere de simyacı (alşimist) denir.

Simyacılar özellikle Felsefe Taşı adı verilen gizemli taşı keşfetme ve böylelikle hem metalleri altına çevirecek hem de ölümsüzlük iksirinin bulunmasının kolaylaşacağı gibi konularla uzun yıllar uğraşmışlardır.

Simyacıların hedefleri:

 • Sonsuz zenginliğe ulaşmak,
 • Metalleri altın ve gümüşe dönüştürmek
 • Ölümsüzlük iksirini keşfetmek,

Günümüzde kullanılan bazı deney ve araç gereçlerinin ilk hallerini simyacılar keşfetmiş ve kullanmışlardır. Örneğin; İmbik Zozinos tarafından kullanılmış bir alettir. Günümüzde imbik yerine çok gelişmiş destilasyon üniteleri kullanılmaktadır.

Bugün yüzlerce kullanım alanı keşfedilmiş olan kostik, soda, kükürt, cıva, sönmüş kireç, nitrik asit gibi birçok madde ilk defa yüzyıllarca önce simyacılar tarafından da kullanılmıştır. Başka bir ifadeyle simyanın günümüz deneysel kimya biliminin ilk temellerini oluşturduğu söylenebilir.

Kimyanın Mısır’ın İskenderiye kentinde biçimlenmeye başladığı kabul edilir. Eski Mısır’ın metalurji, boya ve cam yapımı gibi üretim zanaatları ile eski Yunan felsefesi İskenderiye’de bir araya gelerek kaynaşmış ve M.Ö. 400’lerde uygulamalı kimya bilgisi gelişmeye başlamıştır.

Yapılan araştırmalar sonucunda simyacıların yaptıkları çalışmalarda günümüzdeki kimya, tıp, metalurji, felsefe, din vb. birçok konu ile ilgili motifler olduğu anlaşılmıştır.

Türk – İslam Dünyasının Ünlü Simyacıları

Simyacıların ya da bilginlerin arasında Türk ve İslam dünyasından da çok önemli isimler yer almaktadır. Orta Çağda günümüz bilim dünyasında da kabul edilen en önemli simyacı Cabir bin Hayyan’dır. Cabir bin Hayyan ilk defa modern anlamdakilere benzeyen deney araçları keşfetmiş ve birçok deney yapmıştır. Bu yüzden kendisine Kimyanın Babası adı verilmiştir. Daha sonra yaşamış Ebubekir – Al-Razi bu çalışmalara devam etmiştir.

Arap simyacılarından İbn-i Sina minerallerden söz etmiş, mineralleri; ateşte eriyenler, taşlar, tuzlar ve kükürtler olarak dört grupta değerlendirmiştir. Ayrıca tıp ile ilgilenmiştir.

Simya ile Kimya Arasındaki Temel Farklar

Simya

 • Simya ile uğraşanlar maddeleri incelerken her maddenin diğer maddelerle etkileşimini ayrı ele almışlardır.
 • Simyacılar çalışmalarını deneme – yanılma metodu ile yapmışlardır.
 • Simyacıların birçoğu ölümsüzlüğe ya da sonsuz zenginliğe ulaşmak için hayali çalışmalar yapmış ve deneme yanılma yolu ile elde ettikleri birçok karışımı insanlığa kazandırmışlardır.

Kimya

 • Kimya bilimi ile uğraşanlar ise maddelerin yapısı ve özellikleri arasında ilişki kurup bu ilişkiler çerçevesinde araştırma yapmışlardır.
 • Kimya ile uğraşan insanlar belirli yöntemler kullanarak sistematik, bilimsel olan ve bilgi birikimi sağlayan çalışmalar yapmışlardır.
 • Kimya bilim insanları ise günümüzde farklı, ekonomik maddeler sentezleme ve bunların hayatımızın farklı alanlarında kullanılmasına yardımcı olmaktadır.

Simyacılar yüzyıllar boyunca günümüzdeki laboratuvarlarda halen kullanılan birçok kimyasal metodu kullanmıştır. Bunlar;

 • Kavurma,
 • Damıtma,
 • Katılaştırma,
 • Süblimleşme,
 • Sabitleştirme,
 • Çözme,
 • Yumuşatma,
 • Süzerek ve dinlendirerek ayırma,
 • Akışkanlaştırma,
 • Mayalandırma

Ayrıca birçok araç – gereç geliştirilmiş ve bugün laboratuvarda kullandığımız araçların bazılarının ilk hallerini de basit düzeyde kullandıkları anlaşılmıştır.

 • Fırın (ısıtma kabı)
 • İmbikler (damıtma düzeneği)
 • Potalar (eritme kapları)
 • Saklama kapları vb.

Simyanın Kimya Bilimine Katkıları

1) Yeni kimyasal maddelerin (özellikle bazı karışımların) ilk defa elde edilmesi,

2) Bugün laboratuvarda kullandığımız deney araç gereçlerinin ilk basit örneklerinin keşfedilip kullanılması,

3) Günümüzde kimya deneylerinde kullanılan bazı yöntemlerin ve en temel işlemlerin (damıtma, kristallendirme vb.) kullanılması.

Ünlü Simyacılar

Diğer ünlü simyacılar;

 • Robert Boyle
 • Isaac Newton
 • Johann Rudolf Glauber
 • Arnaldus de Villa Nova
 • Nicolas Flamel
 • Thomas Norton
 • Roger Bacon
 • Theophrastus Bombastus von Hohenheim

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir