Türkiye’de Görülen İklim Tipleri ve Özellikleri

Türkiye’de görülen iklim tipleri kısaca nelerdir? Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri nelerdir?

Türkiye’de görülen iklim tipleri

TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ

1) Karadeniz İklimi

 • Kuzey Anadolu kıyılarında (Karadeniz ve Marmara bölgelerinin kuzeyi) görülür.
 • Ocak ayı sıcaklık ortalamaları 40 – 7 0C arasında, temmuz ayı sıcaklık ortalamaları 210 – 25 0C arasında değişir. Yıllık sıcaklık farkı en az olan yerler (Doğu Karadeniz kıyıları) bu iklim kuşağındadır.
 • Her mevsim yağışlıdır. Fakat yağışlar sonbaharda artarken, ilkbaharda nispet azalır.
 • Türkiye’nin en çok yağış alan yerleri (Rize – Hopa arası) bu iklim bölgesindedir.
 • Doğal bitki örtüsü alçak kesimlerde geniş yapraklı ormanlar, yüksek kesimlerde iğne yapraklı ormanlardır.

2) Akdeniz İklimi

 • Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinin kıyı kuşağı ile Gaziantep – Kahraman Maraş yöresinde görülür.
 • Ocak ayı sıcaklık ortalamaları 60 – 11 0C arasında, temmuz ayı sıcaklık ortalamaları 260 – 30 0C arasında değişir.
 • Kış mevsimi ılık ve yağışlı, yaz mevsimi sıcak ve kurak geçer. Yağışların yaklaşık yarısı kışın düşer. Ayrıca don olayı ve kar yağışı nadiren görülür.
 • Yıllık yağış miktarı 600 – 1150 mm. arasında değişir.
 • Doğal bitki örtüsü yıl boyunca yaprak dökmeyen kısa boylu ağaç ve ağaççıklardan oluşan makilerdir. Yüksek yerlerde ise kızılçam ormanları yaygın dağılışı gösterir.

3) Karasal İklim

 • İç, İçbatı, Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Trakya’nın iç kesimlerinde görülür.
 • Sıcaklık ve yağışlar yükseltiye ve yer şekillerine göre farklılık gösterir.
 • En düşük sıcaklıklar Doğu Anadolu’da -10 0C’ye, İç Anadolu’da -4 0C’ye, Güneydoğu Anadolu ve Trakya’da 10 – 2 0C’ye kadar düşerken, en yüksek sıcaklıklar Doğu Anadolu’da 240 – 25 0C’ye, İç ve İçbatı Anadolu’da 260 – 27 0C’ye, Güneydoğu Anadolu’da 300 – 31 0C’ye kadar çıkar.
 • Yıllık yağış miktarı 300 – 600 mm. arasında değişir.
 • Yağışların en fazla olduğu mevsim Güneydoğu ve İçbatı Anadolu ile Trakya’da kış, Erzurum – Kars platolarında yaz diğer kesimlerde ise ilkbahardır.
 • Doğal bitki örtüsü yazları kurak geçen yerlerde bozkır iken, yazların serin ve yağışlı geçtiği yerlerde ise çayırlardır. Yağışın arttığı yamaçlarda da yer yer iğne yapraklı ormanlara rastlanır.

NOT:

 • Türkiye’nin en kurak yerleri Güneydoğu Anadolu’da ve Tuz Gölü çevresindedir.
 • Karadeniz kıyılarında yıllık yağış miktarı; dağların uzanışına, yükseltiye ve hakim rüzgâr yönüne bağlı olarak farklılık gösterir. Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında hem dağların yüksek ve kıyıya yakın olması hem de dağların nemli rüzgârlara dik olması nedeniyle yağış miktarı fazladır. Orta Karadeniz’de ise dağların alçak olması nedeniyle yağış miktarı daha azdır.
 • Maki üst sınırı, enlem – sıcaklık ilişkisine bağlı olarak Akdeniz kıyılarında 700 – 800 m. ye, Ege kıyılarında 500 – 600 m. ye, Marmara kıyılarında 200 – 300 m. ye kadar çıkarmaktadır.
 • Karasallık şiddeti Erzurum – Kars bölümünde en fazladır.
 • Doğu Anadolu Bölgesi yüksek ve dağlık arazilerle kaplı olduğu için İç Anadolu Bölgesi’nde daha çok yağış alır.
 • Özel konumu nedeniyle Marmara Bölgesi’nde geçiş tipi iklim görülür.
 • Marmara Bölgesi’nin üç farklı denize kıyısı olduğu halde yıllık yağış miktarlarının çok olmamasının nedeni yükseltinin azlığıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir