Karışım Nedir? | Özellikleri | Çeşitleri

Karışım kısaca nedir? Karışımların kısaca özellikleri nelerdir? Karışım çeşitleri (sınıflandırılması) nelerdir?

karışım nedir

Karışım Nedir?

İki ya da daha fazla saf maddenin fiziksel yollarla bir araya gelmesi sonucu oluşan ve belirli oranda bileşime sahip olmayan maddelerdir.

Karışımların Özellikleri

 • Farklı tür atom ve farklı tür moleküllerden oluşurlar.
 • Sembol, formül gibi belli bir gösterim şekilleri yoktur.
 • Bileşenleri arasında belirli bir oran yoktur.
 • Bileşenleri kendi özelliklerini korurlar.
 • Saf (arı) değillerdir.
 • Erime noktaları, kaynama noktaları, öz kütle değeri karışan maddelerin miktarına göre değişir.
 • Sabit basınçta hal değişimleri sırasında sıcaklıkları değişir.
 • Fiziksel yollarla ayrışırlar.
 • Homojen ya da heterojen olabilirler.

Karışım Çeşitleri (Sınıflandırılması)

1) Homojen Karışımlar (Çözeltiler)

İki ya da daha fazla maddenin birbiri içinde homojen olarak dağılması sonucu oluşan karışımlardır.

Örneğin; tuzlu su, gazoz, şekerli su, hava vb.

Özellikleri

 • Tek fazlıdırlar.
 • Homojen ya da heterojen yapılı, genellikle metalin eritilerek karıştırılması ile oluşan karışımlara alaşım adı verilir.

Pirinç –> Cu – Zn,         Bronz (Tunç) –> Cu – Sn,

Lehim –> Pb – Sn,        Çelik –> Fe – Ni – Cr     gibi.

 • Gazların oluşturduğu karışımlar daima çözeltidir.

2) Heterojen Karışımlar

Heterojen karışımlarda karışımı oluşturan maddeler birbiri içinde çözünmezler dolayısı ile heterojen karışımlar her yerinde aynı özelliği göstermezler.

Örneğin; duman, sis, bulut, süt ayran gibi karışımlar birer heterojen karışımlardır.

Özellikleri

 • Heterojen karışımlar birden fazla faz bulundururlar.

UYARI:

Maddenin homojen olan bölümlerinden her birine faz denir. Homojen maddelerde bir tane heterojen maddelerde ise birden fazla sayıda faz bulunur. Maddenin yapısındaki faz kavramı ile fiziksel hali birbirinden farklı kavramlardır. Örneğin gaz hali ile gaz fazı aynı anlama gelememektedir.

 • Soygazların karışımında alaşımlarda çözünme atomik düzeyde gerçekleşir.
 • Heterojen karışımlar süspansiyon, emülsiyon, koloit ve aerosol olarak sınıflandırılabilir.

Süspansiyon

Bir katının bir sıvı içerisinde gözle görülebilir boyutta dağılması ile oluşan heterojen karışımlardır.

Çamurlu su, tebeşir tozu – su karışımı, Türk kahvesi, ayran bu tür karışımlara örnektir.

Emülsiyon

Bir sıvının bir başka sıvı içerisinde çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.

Zeytinyağı – su, mazot – su, mayonez karışımları emülsiyona örnektir.

Koloit

Bir maddenin bir sıvıda çok küçük tanecikler şeklinde asılı kalması ile oluşan heterojen karışımlardır.

Koloit karışımlar çıplak gözle homojen gibi görünmesine rağmen mikroskopla bakıldığında heterojendirler.

Bu tür karışımlarda tanecikler karışımın içinden ışık geçirildiğinde ışığın saçılıma uğraması ile farkedilirler.

Jöle, boya, köpük gibi maddeler koloit karışımlara örnektir.

Aerosol

Bir gazın içinde bir karının ya da bir sıvının çok küçük tanecikler halinde dağılması ile oluşan heterojen karışımlardır.

Spreyli deodorantlar, böcek ilaçları, sis, is, duman bu tür karışımlara örnektir.

8 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir