Saf Madde Nedir? | Özellikleri | Çeşitleri

Saf madde kısaca nedir? Saf madde kısaca özellikleri nelerdir? Saf madde çeşitleri nelerdir? Saf madde örnekleri.

Saf madde kısaca nedir   

Saf (Arı) Madde Nedir?

Aynı tür tanecik (atom veya molekül) içeren maddelere saf madde denir.

Örneğin;

NaCl (sofra tuzu), Al (alüminyum), H2O (su), CO2 (karbondioksit), C6H12O6 (şeker)….

Saf Madde Özellikleri

 • Sabit basınç ve sıcaklıkta erime noktası, kaynama, noktası, öz kütle gibi ayırt edici özellikleri belirlidir.
 • Hal değişim sıcaklıkları dışında homojendirler. Hal değişimleri süresince heterojen görünümlüdürler (Buzlu su….).
 • Bileşik ve elementler saf maddelerdir.

Saf Madde Çeşitleri

İki tür saf madde vardır. Bunlar; element, bileşiktir.

A. Element

Aynı tür atomlardan oluşan saf maddelerdir.

Özellikleri

 • Atomik ya da moleküler yapılı olabilirler. Zn, Na, K, Fe, Ca gibi atomik, H2, N2, S8, P4…. gibi moleküler yapılıdırlar.
 • Elementler ve yapış taşları olan atomlar semboller ile gösterilirler. Na, Zn, Al, Ca, Ni…. gibi.
 • Elementler fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.
 • Elementlerin belirli erime ve kaynama noktaları ile öz kütle değerleri vardır.

Çeşitleri

Elementler metal, yarı metal ve ametal olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar.

Metaller: Tabiatta genellikle katı halde ve atomik yapıda bulunan elementlerdir.

Yarı metaller: B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, At elementlerdir.

Ametaller: C, N2, O2, F2, P, S, Cl2, Br2, I2, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn ve H2 elementleridir.

B. Bileşikler

Farklı cins atomlardan oluşmuş ve aynı cins moleküller içeren saf maddelerdir.

Özellikleri

 • İki veya daha fazla elementin belirli birleşmesiyle, kimyasal özelliklerini kaybederek oluşturdukları saf madde bileşiktir. Örneğin, yanıcı olan H2 gazı ile yakıcı olan O2 gazının tepkimesi sonucu su (H2O) oluşur. Oluşan suyun söndürücü özelliği vardır.
 • Bir saf madde kimyasal yöntemlerden en az biri ile daha basit maddelere ayrılabiliyorsa bileşiktir.
 • Oda koşullarında katı, sıvı gaz olanları vardır.
 • Homojen yapılıdırlar ve formüllerle gösterilirler.
 • Bileşiği oluşturan elementlerin kütlece % bileşimleri sabittir.

UYARI:

Molekül: İki ya da daha çok ametal atomundan oluşmuş bağımsız bulunabilen, yüksüz atomlar topluluğuna denir.

Elemental Moleküller: Tek tür atomlardan oluşan moleküllerdir. H2, N2, O2, Br2….. gibi.

Bileşik Molekülleri: En az iki tür ametal atomundan oluşan moleküllerdir. CO2, H2O, NH3, CH4 ….. gibi.

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir