Özel Konum Nedir? | Türkiye’nin Özel Konumunun Sonuçları

Özel konum nedir? Türkiye’nin özel konumunun sonuçları nelerdir?

Özel Konum

ÖZEL KONUM NEDİR?

Özel konum: Bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazlara ve komşu ülkelere, yükselti ve yer şekillerine, yer altı ve yerüstü zenginliklerine göre konumudur. Başka bir ifadeyle, bir yerin enlem ve boylamlarına ilişkin özelliklerinin dışında sayılan tüm özellikleridir.

Özel Konum İki’ye Ayrılır

a) Jeopolitik Konum

Bir ülkenin coğrafi konumu büyüklüğü, şekli, arazi yapısı, iklimi ve doğal kaynaklarının milletler arası politikada oynadığı role denir.

b) Jeostratejik Konum

Bir ülkenin bulunduğu yerin askeri açıdan oynadığı role denir. Örneğin; Türkiye’nin Ortadoğu petrol kaynaklarına yakınlığı gibi.

TÜRKİYE’NİN ÖZEL KONUMUNUN SONUÇLARI

 • Ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir.
 • Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir.
 • Kısa mesafelerde görülen sıcaklık ve bitki örtüsündeki değişim belirgindir.
 • Asya ile Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerdedir.
 • Kuzey ve Güney Anadolu’daki yüksek dağ sıralarının kıyıya paralel uzanması nedeniyle iç bölgelerde denizel etkiler görülmez.
 • Hem Asya’da hem Avrupa’da toprakları vardır.
 • Batıdan doğuya doğru gidildiğinde yıllık ortalama sıcaklıklar azalır, kar örtüsünün yerde kalma süresi ve donlu gün sayısı artar.
 • Biri büyük (Anadolu), diğeri küçük (Trakya) olmak üzere iki yarımada ve adalardan oluşur.
 • Uluslararası transit ticaret yolları üzerinde yer alır.
 • Alp-Himalaya Kıvrım Sistemi’nde yer alır.
 • Genç oluşumlu yüksek, dağlık bir ülkedir.
 • Petrol rezervleri ve üretimi bakımından zengin Ortadoğu bölgesine komşudur.
 • Bir deprem ülkesidir.
 • Akarsuların enerji potansiyelleri yüksektir.
 • Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan önemli boğazlara sahiptir.
 • Doğu Karadeniz kıyıları bol yağış alırken, Tuz Gölü çevresi az yağış alır.
 • Akarsuların derin vadiler içerisinde akarlar.
 • Sıcaklık batıdan doğuya gidildikçe azalır.
 • Kar, don olayları doğuya gidildikçe artar.
 • Yükseklik batıdan doğuya gidildikçe artar.
 • Yeraltı kaynakları çok çeşitlidir.
 • Ege kıyılarında girinti çıkıntı fazladır.
 • Engebeli ve yüksek bir ülke olduğundan gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.
 • Rize’de çay, Iğdır’da pamuk, Anamur – Alanya arasında muz, Doğu Karadeniz kıyılarından kivi tarımı yapılabilmektedir.
 • Aynı anda yer şekillerinin çeşitliliğine bağlı olarak farklı iklim özellikleri görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir