Mehmet Akif Ersoy Kısa Hayatı | Edebi Kişiliği | Eserleri

Mehmet Akif Ersoy kısaca hayatı, Mehmet Akif Ersoy kısaca kimdir? Mehmet Akif Ersoy edebi kişiliği (sanat anlayışı) hakkında bilgiler. Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler.

Mehmet Akif Ersoy

HAYATI

Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Doğduğu ev Fatih Sarıgüzel civarında Sarı Nasuh sokağındadır. Şair ilk dini bilgilerini Fatih Medresesi hocalarından olan babası Mehmet Tahir Efendi’den alır. Akif, 4 yaşındayken evlerinin yakınındaki bir okulda ilköğrenimine başlar. Emir Buhari İptidai Mektebinde ilkokulunu tamamlayan Akif, ortaokulu Merkez Rüştiyesinde okur. Lise öğrenimini Mülkiye İdadisi’nde devam eden şair çalışkan bir öğrencidir.

Mehmet Akif, küçük yaştan başlayarak din eğitimi almış, Arapça ve Farsça öğrenmiştir. 1893’te Baytar Mektebinden birincilikle mezun olmuştur. Okuldan mezun olan Akif; Edirne, Adana, Rumeli ve Arabistan’ın çeşitli köy ve kasabalarında baytarlık, çeşitli okullarda öğretmenlik yapar. Birinci Dünya Savaşı sırasında İttihat ve Terakki Cemiyetine bağlı bir örgüt olan Teşkilat-ı Mahsusa aracılığı ile Berlin’e gönderildi. Burada Müslüman tutsakları gözlemledi.

Mehmet Akif, Burdur milletvekili olarak TBMM’nin kurucuları arasında yer alır. 1920 yılının son aylarında Milli Eğitim Bakanlığı Milli Marş için bir yarışma düzenler, verilen süre bittiği halde istenilen özellikleri taşıyan bir şiir bulunamaz ve süre uzatılır. Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Mehmet Akif’e bu yarışmaya katılması için özel bir mektup gönderir. Akif, Bakanlıkça verilen ödülü almamak şartıyla teklifi kabul eder. Daha önceden de bazı kıtalarını yazdığı şiirini tamamlayıp yarışmaya verir. Yarışma sonunda birinci seçilen İstiklal Marşı 12 Mart 1921’de TBMM’de Türk Milli Marşı olarak kabul edilir.

Mehmet Akif, 1925 – 1936 yılları arasında Mısır’da yaşar. Burada, Kahire Üniversitesinde Türk Edebiyatı dersleri verir. Mısır’dayken hastalanan Akif, son zamanlarını Beyoğlu’nda Mısır Apartmanının bir dairesinde geçirir.

Büyük şair Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini kapadı.

EDEBİ KİŞİLİĞİ

 • Şiirlerinde dini – milli – lirik – epik özellikler görülür.
 • İslamcılık fikrini savunan Mehmet Akif, şiirlerinde İslam’ı anlatmaya çalışmış; İslam dininin doğru anlaşılması durumunda tolumun düzelebileceğine inanmıştır.
 • Servet-i Fünuncularla çağdaş olduğu halde onların sanat görüşüne katılmamış, bağımsız kalmıştır.
 • Edebiyat hayatına Sırat-ı Müstakim ve Sebil’ür Reşat dergilerinde başlamıştır.
 • Gerçekçiliği dile yansıtmış, realizmin önemli savunucularından olmuştur.
 • Hayatı boyunca toplum için sanat anlatışına bağlı kalmıştır.
 • Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış, şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır.
 • Şairin betimleme ve öyküleme yeteneği oldukça fazladır.
 • Manzum hikâyede başarılı örnekler vermiş; “Hasta, Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Meyhane, Hasır” gibi şiirleriyle sosyal bozuklukları ele almıştır.
 • Din, ahlak, vatan konularında lirik, epik, didaktik şiirler yazmıştır.
 • Şiirinin konularını günlük olaylardan seçer.
 • Temel eseri Safahat yedi bölümünden oluşur. Aynı adı taşıyan birinci bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet yıllarındaki durumu anlatılır.

ESERLERİ

Şiir

Mehmet Akif Ersoy, şiirlerini “Safahat” adı altında yedi ciltte toplamıştır.

 1. Safahat,
 2. Süleymaniye Kürsüsünde,
 3. Hakkın Sesleri,
 4. Fatih Kürsüsünde,
 5. Hatıralar,
 6. Astım,
 7. Gölgeler

Mehmet Akif, görmek istediği gençliği “Asım” da simgeleştirmiştir. Tevfik Fikret de Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisini oğlu “Haluk”la simgeleştirmişti.

Manzum Hikâye

Hasta, Küfe, Meyhane, Seyfi Baba, Hasır, Mahalle Kahvesi

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir