Mimar Sinan Kısa Hayatı | Kimdir? | Eserleri

Mimar Sinan kısaca hayatı, Mimar Sinan kısaca kimdir? Mimar Sinan hakkında kısa bilgiler. Mimar Sinan’ın eserleri nelerdir?

Mimar Sinan hayatı

MİMAR SİNAN (1489 – 1588)

Mimar Sinan Osmanlı İmparatorluğunun en parlak döneminin baş mimarı olarak 28 yılı Kanuni Sultan Süleyman, 8 yılı II. Selim, 14 yılı III. Murat Dönemi olmak üzere 50 yıl hizmet etmiştir. O İmparatorluğun gücünü kudretini ve asaletini mimariye aksettiren eşsiz bir dehadır. Her biri bir başyapıt olan bu eşsiz eserlerle Avrupa ve Asya’ya Türk sanatının ruhu kazınmıştır. Osmanlı klasik mimari üslubunun biçimlenmesinde Mimar Sinan en büyük rolü üstlenir. Gerçekleştirdiği deneyler ve getirdiği yeniliklerle bir ekol olmuş, Osmanlı Türk mimarisini de bir klasik olarak zirveye taşımıştır. Diğer mimarlar onun bir tek eseri için ömürlerini harcarken o bir ömre nasıl sığdırdığı halâ anlaşılamayan eserlerle üç kıtayı donatmış, etkileriyle de tüm dünyayı değiştirmiştir.

HAYATI

Osmanlı İmparatorluğunda Ser Mimaranı Hassa yani saray mimarlarının başı olan Sinan bin Abdülmennan (Mimar Sinan), 1489 yılında Kayseri’nin Ağırnaz Köyünde dünyaya geldi. Babası Abdülmennan, dedesi Dülger Yusuf’tur.

Sinan, Sultan Selim’in tahta çıktığı günlerde Rumeli’ye ilaveten Anadolu’dan da devşirme alınmaya başlanması üzerine Ağırnaz Köyünden devşirildi. 1512 yılında İstanbul’a getirildi. Sinan, İstanbul’a geldiğinde yeniçeri olmak üzere acemi olanlar ocağına alınmıştır. Yedi yıllık eğitimin ardından terfi ettiği yeniçeri ocağında kabiliyeti doğrultusunda Köprücüler sınıfına dahil edilir. İstanbul’un en şöhretli ustaların derslerine katılır. Bunlar arasında Beyazıt camiinin ustası Mimar Hayrettin’de vardır. fakat Sinan’ın kabiliyetini geliştiren asıl unsur, katıldığı seferlerde incelediği sanat abileridir.

Sinan, Kanuni Sultan Süleyman’la 1521 de Belgrat Seferine ve 1522 de Rodos Seferlerine katıldı. İlk kez Macaristan Seferinde kabiliyetini ortaya koyar. Prut nehri üzerine 13 gün gibi kısa sürede büyük ve yüksek bir köprü inşa eder. Sinan’ın her biri destansı hikâyelere sahip birer abide olan eserlerini verdiği en verimli dönemi 1539’da mimar başılığa bugünkü şekliyle Bayındırlık Bakanlığına tahin edildikten sonra başlar. Vefatına kadar sürdürdüğü bu görevi 35 sene yürütmüş ve ardında 400’den fazla eser bırakmıştır.

Mimar Sinan’ın meslek hayatı kendi ifadelerindeki şekliyle çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak üç dönemde incelenir. Her üç dönemde verdiği eserleri sanat değeri olarak aşılamamıştır. Çıraklık eseri olarak ifade ettiği Şehzadebaşı, kalfalık eserim dediği Süleymaniye ve ustalık eseri olarak kayda geçen Selimiye Camileri en çok öne çıkan üç abidedir.

Mimar Sinan, kendinden sonra muazzam eserler bırakan çıraklarda yetiştirmiştir. Bunların her biri kendi alanlarında şöhret kazanmıştır. Sedefkâr Mehmed Ağa İstanbul’da Sultanahmet’i, Hindistan da Delhi, Agra, Lahor ve Keşmir Kaleleri Mimar Sinan’ın çırağı Mimar Yusuf tarafından yapılmıştır. Dünyanın 7 harikasından biri olan Agra’daki Tac Mahal yine Sinan’ın talebelerinden İstanbullu Mehmet İsa Çelebi tarafından inşa edilmiştir.

Arkasında sayısız eserler bırakan Mimar Sinan, 17 Temmuz 1588 yılında İstanbul’da hayata gözlerini kapadı. Mezarı Süleymaniye Camii’nin arkasındaki sade türbesine gömülmüştür.

ESERLERİ

Yaşamı boyunca ulaşılması güç eserlere imza atan Mimar Sinan 81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 suyolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere geride birçok eser bırakmıştır. Bunların içinde Selimiye Camii Dünya Kültür Mirası listesinde bulunmaktadır.

24 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir