İstanbul’un Fethi Nedenleri ve Sonuçları

İstanbul’un Fethinin nedenleri nelerdir maddeler halinde. İstanbul’un Fethinin sonuçları nelerdir?

İstanbul’un Fethi Nedenleri ve Sonuçları

İSTANBUL’UN FETHİ (1453)

İstanbul’un kuşatması 6 Nisan 1453’te başlamış, 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece gemiler karadan denize indirilmiş, 29 Mayıs 1453’te fetih tamamlanmıştır.

Kuşatma sırasında Ortodokslarla Katolikler arasında derin bir ayrılık vardı. Bu durum İstanbul’un fethini kolaylaştıran bir etken olmuştur.

İstanbul’un Fethinin Nedenleri

 • Anadolu ve Rumeli’de toprakları olan Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü sağlamak,
 • Boğazlardan geçen deniz ticaret yolunun denetimini sağlamak,
 • Bizans’ın Avrupa devletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmasını önlemek,
 • Bizans’ın şehzadeleri ve Anadolu’daki Türk beylerini Osmanlılar aleyhine kışkırtmasına son vermek,
 • Muhammed’in İstanbul İstanbul’un fethine dair müjdeleri ve Hristiyanlığın doğudaki son kalesini almak,
 • İstanbul’un alınmasıyla Avrupa devletlerinin Türkleri Avrupa’dan atma düşüncesine son vermek,
 • İstanbul, Osmanlılar için en uygun başkent olabilecek bir yerdi.
 • İstanbul, iki Osmanlı toprağı arasına sıkışmış tampon durumda idi.
 • İstanbul’un alınmak istenmesinin en etkili nedeni kentin jeopolitik konumudur.
 • İstanbul’un alınması ile Karadeniz limanlarında son bulan İpek Yolu’nun denetimi de ister istemez Türklerin eline geçecekti.

İstanbul’un Alınması İçin Yapılan Hazırlıklar

 • Güçlü bir haber alma örgütü kurulmuştur.
 • Gelibolu’da dört yüz parçalık güçlü bir donanma hazırlanmıştır.
 • İstanbul Boğazı yoluyla Bizans’a gelebilecek yardımları önlemek için Yıldırım Beyazıt’ın yaptırdığı Anadolu Hisar’ının karşısına Rumeli Hisarı yaptırılmıştır.
 • İstanbul’a yakın Silivri ve Vize kaleleri alınmıştır.
 • Yabancı ülkelere yapılan antlaşmalar yeniden gözden geçirilmiş ve yenilenmiştir.
 • Rumeli’ye, Akıncı Beyi Turhan Bey yönetiminde bir ordu gönderilmiş ve Rumeli’den kuşatma sırasında Bizans’a gelebilecek Haçlı yardımı için önlem alınmıştır.
 • Edirne’de “şahi” adı verilen çok büyük toplar döktürülmüştür.
 • Mancınığı etkisiz kılmak, surların içini atışla etkilemek için “havantopu” icad edilmiştir.

İstanbul’un Fethinin Sonuçları

Türk Tarihi Açısından Sonuçları

 • Osmanlı Devleti Kuruluş dönemini tamamlayarak Yükselme dönemine girdi.
 • Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı.
 • Osmanlı Devleti İmparatorluk (çok uluslu) haline gelmiştir.
 • Başkent Edirne’den İstanbul’a taşındı.
 • Karadeniz ticaret yolunun denetimi (İpek Yolu) Osmanlıların eline geçmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nde, merkezi otorite güçlenmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki prestiji arttı.
 • Türklerin Avrupa içlerine yapacağı fetihler için alışverişli bir ortam sağlandı.

Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

 • Ortaçağ kapanıp Yeniçağ açılmıştır.
 • Büyük topların kale surlarını yıkması ile feodalite yıkılma sürecine girdi. Avrupa’da merkezi krallıklar güçlendi.
 • İstanbul’dan kaçan bilim insanları İtalya’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına etkili oldu.
 • İpek Yolu’nun denetiminin Türklerin eline geçmesi, Avrupa’yı yeni yollar bulmaya yöneltmiş, bu da Coğrafi Keşiflere neden olmuştur.
 • 1000 yıllık Bizans imparatorluğu yıkıldı.
 • Ortaçağ’ın iki önemli ticari gücü olan Venedik ve Ceneviz ticari kayba uğradı.
 • Fatih, fetihten sonra İstanbul halkına iyi davrandı. Şehri terk edenlerin geri dönmesine izin verildi. Din ve vicdan hürriyeti tanındı. Fatih yıkılmaya yüz tutan Ortodoks Patrikhanesi’ni Osmanlı Devleti’nin himayesine aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir