Harita Çeşitleri Nelerdir? | Kısaca | Özet

Harita çeşitleri (türleri) kısaca nelerdir? Harita türleri hakkında bilgiler.

Harita Çeşitleri Nelerdir

HARİTA ÇEŞİTLERİ

1) ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR

a) Büyük Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Bu haritalarda ayrıntı fazladır.

Plan; ölçeği 1/200.000 e kadar olan en ayrıntılı haritalardır. Gerçekte en dar alanı gösteren, küçültme oranı en az olan ve en çok ayrıntıyı gösteren haritalar planlardır.

Topografya Haritası; Yer şekillerinin eş yükselti eğrileriyle (izohips) gösterildiği büyük ölçekli haritalardır.

b) Orta Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır. Genellikle tek bir ülkeyi veya bölgeyi gösterirler.

c) Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/500.000’den daha küçük olan haritalardır. Örneğin: 1/1.000.000, 1/2.000.000 gibi. Bölge, ülke, kıta gibi geniş alanlı yerlerin çiziminde kullanılır. En küçük ölçekli haritalar atlaslar ve dünya haritalarıdır.

En geniş alanı gösteren, küçültme oranını en fazla olan ve en az ayrıntıya sahip haritalar küçük ölçekli haritalardır.

Büyük ve Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri

Büyük Ölçekli Haritalar

 • Ayrıntı gösterme gücü fazladır.
 • Ölçeğin paydasındaki sayı küçüktür. Küçültme oranı fazladır.
 • Gösterilen gerçek alan küçüktür.
 • Hata oranı azdır.
 • İzohips aralık değeri küçüktür.
 • Köy, şehir, bölge haritalarıdır.
 • Gerçeğe daha yakındır.

Küçük Ölçekli Haritalar

 • Ayrıntı gösterme gücü azdır.
 • Ölçeğin paydasındaki sayı büyüktür. Küçültme oranı fazladır.
 • Gösterilen gerçek alan büyüktür.
 • Hata oranı fazladır.
 • İzohips aralık değeri büyüktür.
 • Ülke, kıta, dünya haritalarıdır.
 • Gerçekten daha uzak

Ölçek büyüdükçe ayrıntı artar. Aynı harita alanı içerisinde gösterilebilen gerçek alan azalır.

2) KONULARINA GÖRE HARİTALAR

a) Genel Haritalar: Yaygın olarak kullanılan atlas ve duvar haritalarında oluşur. Herkes tarafından kolayca anlaşılabilen haritalardır.

Beşeri Haritalar; Nüfus dağılışı, dil, din, ırk, göç gibi özellikleri gösteren haritalardır.

Ekonomi Haritaları; Tarım ürünleri, madenler, ormanlar, endüstri, ulaşım gibi özelliklerin gösterildiği haritalardır.

b) Özel Haritalar: Belirli konular için hazırlanmış haritalardır. Örneğin; sinoptik (hava), jeoloji, izoterm, izobar, ulaşım haritaları gibi.

c) Fiziki Haritalar: Yer şekillerinin dağılışını, yükseltiyi, dağların uzanış doğrultusunu vb. gösteren haritalardır. Arazi eğimi hesaplamasına ve profil çıkarmaya uygundur.

ç) Siyasi ve İdari Haritalar: Ülkelerin sınırlarını ve ülke içindeki idari bölünüşü, illeri, ilçeleri vb. gösteren haritalardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir