Dört Halife Dönemi Özet | Hakkında Bilgi

Dört Halife dönemi hakkında özet (kısa) bilgiler.

Dört Halife dönemi hakkında özet bilgiler.

DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632 – 661)

Hz. Muhammed’in vefatından sonra peygamberlik görevi hariç, ona vekâlet eden ve onun yetkilerini kullanan kişilere “Halife” denilmiştir. İlk dört halife göreve bir tür seçimle geldikleri için bu döneme, “İslam Cumhuriyeti Dönemi” de denilmektedir.

Halifeler sırasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’dir.

Hz. Ebubekir Dönemi (632 – 634)

 • Döneminde daha çok Hz. Muhammed’in ölümüyle ortaya çıkan karışıklıklar giderildi.
 • Yemen’de ortaya çıkan yalancı peygamberlerin isyanı bastırıldı.
 • Zekât vermek istemeyen kavimlerle savaşıldı.
 • Kur’an-ı Kerim kitap haline getirildi. Bunun en önemli nedeni savaşlarda birçok hafızın ölmesi ve Kur’an-ı’n aslının bozulma tehlikesidir.
 • Fetih amacıyla ilk kez Arap Yarımadası dışına çıkıldı. Bizans ile “Yermük Savaşı” yapıldı. Suriye fethedilemedi; fakat Suriye’nin fethi için uygun bir ortam oluşturulmuş oldu.

NOT: Hz. Muhammed’in vefatıyla bozulan dini ve siyasi birlik yeniden sağlandı.

Hz. Ömer Dönemi (634-644)

 • Bu dönemde fetih hareketlerine ağırlık verildi ve sınırlar genişledi.
 • “Ecnadeyn Savaşı’yla” Bizans ordusu mağlup edildi. Kudüs alındı. Suriye’nin fethi tamamlandı.
 • Sasanilerle Kadisiye ve Nihavend savaşları yapılarak Irak – İran fethedildi.

NOT: İran ve Irak’ın fethiyle İslam Devleti’nin sınırları Horasan’a kadar ulaştı ve Türklerle komşu olundu.

 • Mısır alındı.

Devlet teşkilatı alanında yapılan çalışmalar;

 • Daimi İslam ordusu ve ordugâh şehirleri (Basra ve Kufe’de) kuruldu.
 • İlk adli teşkilat oluşturuldu ve kadılar tayin edildi.
 • Sınırların genişlemesiyle ülke yönetim birimlerine ayrıldı ve başına merkezden valiler atandı.
 • İlk divan örgütü kuruldu.
 • Hicri Takvim oluşturuldu.
 • Vergi sistemi yeniden düzenlendi ve Beyt’ül Mal adı verilen devlet hazinesi oluşturuldu.

Hz. Osman Dönemi (644 – 656)

 • Trablusgarp, Tunus, Kıbrıs fethedildi.
 • Azerbaycan, Gürcistan, Horasan ve Harezm ele geçirildi.
 • Şam Valisi Muaviye tarafından ilk İslam donanması kuruldu ve Bizans ile ilk deniz savaşı yapılarak Girit ve Kıbrıs adaları alındı.
 • Türklerle ilk sıcak çatışmalar başladı. Hazar Türkleri ile yapılan “Belencer Savaşı’nda” başarılı olunamadı. (Bu durum İslamiyet’in Kafkaslar’da yayılmasını geciktirmiştir.)
 • Ülkenin gelişmesine paralel olarak Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak valiliklere gönderildi.
 • Bu dönemde Müslümanlar arasında ilk huzursuzluklar başladı. Hz. Ali döneminde bu huzursuzluklar çatışmaya dönüştü.

Hz. Ali Dönemi (656 – 661)

 • Başkent, Medine’den Küfe’ye taşındı.
 • Ali seçimle iş başına gelmesine rağmen Emevi ailesinden olanlar, Hz. Ali’nin halifeliğini tanımamışlardır.
 • Ali yanlıları ile Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyr yanluları arasında Cemel Vaka’sı (Deve Olayı) meydana gelmiş ve bu savaş Hz. Ali’nin galibiyeti ile sonuçlanmıştır.
 • Kendini halife ilan eden Şam Valisi Muaviye ile Hz. Ali arasında meydana gelen Sıffın Savaşı’ndan bir sonuç çıkmaması üzerine Halifelik sorununu çözmek için hakemlere müracaat edildi. Muaviye’nin hakeminin hile yapması üzerine Hz. Ali halifelikten düşürülerek Muaviye halife oldu.
 • Hakem Olayı sonunda Müslümanlar üçe bölünmüştür: Şiiler (Hz. Ali taraftarları), Emeviler (Muaviye taraftarları), Hariciler.
 • Hariciler Hz. Ali, Muaviye ve hakemini öldürmeye karar verdiler. Hz. Ali 661 yılında hariciler tarafından şehit edildi.
 • Ali’nin öldürülmesiyle Dört Halife Dönemi sona erdi.

One comment

 • Pingback: HaLife. | 7Wins.eu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir