Hz. Muhammedin Katıldığı Savaşlar Nelerdir?

Hz. Muhammedin katıldığı savaşlar ve özellikleri nelerdir? Hz. Muhammedin katıldığı savaşlar kısaca (özet) hakkında bilgiler.

Hz. Muhammedin katıldığı savaşlar

MUHAMMEDİN KATILDIĞI SAVAŞLAR

1. Bedir Savaşı (624)

 • Medineli Müslümanların, Mekkelilerin ticaret kervanını ele geçirmek için harekete geçmesi savaşın nedenini oluşturur.
 • Müslümanların ilk büyük zaferidir.
 • Esir olarak ele geçirilen Mekkeliler ya fidye ya da Müslüman gençlere okuma- yazma öğretmeleri karşılığında tutsaklıktan kurtulmuşlardır. (Bu olay İslamiyet’te eğitim ve öğretime verilen önemi kanıtlamaktadır.
 • Muhammed’e olan bağlılık artmıştır.
 • Ganimet paylaşımı İslam savaş hukukunun temellerinin atılmasını sağlamıştır.

2. Uhud Savaşı (625)

 • Mekkelilerin Bedir Savaşı’nın öcünü almak istemeleri üzerine yapılmıştır.
 • Uhud Dağı eteklerinde yapılan savaşta, üstün durumdaki Müslüman ordusunun yağmaya dalması ve Hz. Muhammed’in izni olmadan okçuların yerlerini terk etmesi nedeniyle savaş kaybedilmiştir. Müslümanlar ilk ve son yenilgisini almıştır.
 • Mekkeliler, Müslümanları kendi güçleriyle yenemeyeceklerini anlamışlardır.
 • Bu savaş sırasında Hz. Muhammed yaralanmış, amcası Hz. Hamza ise şehit olmuştur.

3. Hendek Savaşı (627)

 • Mekkeliler Müslümanlar ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.
 • Müslümanlar Mekkeliler karşısında son savunma, Mekkeliler karşısında son savunma, Mekkelilerin ise son saldırır savaşıdır.
 • Müslümanlar Medine kentinin etrafına hendekler kazarak kenti savunmuşlardır. Hendek kazma fikri İran asıllı Selman-ı Farisi’nin önerisidir.
 • Mekkeliler, kuşatmadan sonuç alamayınca geri dönmüşlerdir.
 • Mekkelilerin saldırı gücü kırılmış ve savunmaya çekilmek zorunda kalmışlardır.
 • Yahudiler şehirden çıkarılmıştır.

4. Hudeybiye Barış Antlaşması (628)

 • Muhammed, Kâbe’yi ziyaret etmek için bir grup Müslüman ile yola çıkmıştır. Fakat Mekke’ye geldiklerinde Mekkelilerce kente alınmamışlardır. Sonuçta, Hudeybiye denilen bölgede Mekkelilerle bir antlaşma yapılmıştır.

Buna göre;

 • Mekkelilerle Müslümanlar on yıl savaş yapmayacaktı.
 • Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri dönecek, ertesi yıl hac yapılabilecekti.
 • Reşit olmayan bir Mekkeli Hz. Muhammed’şn safına geçecek olursa iade edilecek; Mekke’ye giden bir Müslüman ise geri verilmeyecekti.
 • İki tarafta istedikleri kabilelerle anlaşma yapabilecekler, ancak silah yardımında bulunmayacaklardı. Bu maddenin ihlal edilmesi Mekke’nin fethine neden olmuştur.

5. Hayber’in Fethi (629)

 • Hayber Kalesi, Medine – Suriye ticaret yolu üzerinde bulunmaktaydı.
 • Yahudilerin düşmanca tutumuna karşı bu kale fethedilmiştir. Böylece tek tanrıya inanan bir kavimle yapılan ilk savaş kazanılmıştır.
 • Müslümanların ilk fetih hareketidir.
 • Hayber toprakları kamulaştırılmış ve gayrimüslimlerden haraç alınmaya başlanmıştır.

Hayber’in fethiyle Medine – Şam ticaret yolu güvenceye alınmıştır.

6. Mekke’nin Fethi (630)

 • Hudeybiye Antlaşması’na uyulmaması üzerine Müslümanlar Mekke üzerine yürümüş ve Mekke’yi fethetmiştir.

Mekke’nin fethi ile;

 • Kâbe putlardan temizlenmiştir.
 • Ülkede genel af ilan edilmiştir.
 • İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır.

7. Huneyn Savaşı (630)

 • İslamiyet’i kabul etmeyen Arap kabilelerinin Huneyn’de toplanması üzerine düzenlenmiştir. Müslümanların başarısı ile sonuçlanmıştır.
 • Huneyn savaşı ile Mekke’nin fethi tamamlanmıştır.

8. Taif Seferi (630)

 • Taif üzerine yapılan seferde başarılı olunamamıştır.
 • Taifliler, bir yıl sonra kendi istekleriyle İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

9. Tebük Seferi (631)

 • Bizans ordusunun Müslümanlar üzerine sefer düzenlediği haberi üzerine sefere çıkılmıştır.
 • Haberin asılsız olduğu anlaşılmış ve geri dönülmüştür.
 • Bu sırada Hristiyan Gassaniler İslamiyet’i kabul etmiştir.
 • Sefer sırasında Şam’da görülen veba salgınından dolayı ilk kez karantina uygulaması başlatılmıştır.

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir