Türkiye’nin Dağları Hakkında Bilgiler

Türkiye’nin dağları nelerdir? Türkiye’de bulunan dağlar hakkında bilgiler.

Türkiye’nin dağları

TÜRKİYE’NİN DAĞLARI

Türkiye Alp kıvrım kuşağında yer alır. Bu yüzden Türkiye’deki dağların büyük bir bölümü Alp Orojeneziyle oluşmuştur.

Türkiye’de yer alan dağları 5 başlık altında inceleyebiliriz.

1) Kıvrım Dağları

Genel olarak alp hareketiyle oluşan bu dağlar ülkemizde en geniş alanı kaplar. Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları adı altında bilinen bu dağlar Doğu Anadolu’da birleşerek diğer doğudaki ülkelere doğru uzanırlar.

a) Kuzey Anadolu Dağları

Karadeniz kıyıları boyunca kıyıya paralel olarak uzanır ve kıyının hemen gerisinden yükselirler. Kıyının hemen gerisinden yükselen dağlar kıyı şeridinin dar olmasına sebep olmuştur (Batı ve Doğu Karadeniz). Doğu ve batı kesimlerde yüksek olan dağlar orta bölümlerde alçalırlar.

Dağlar; Batı Karadeniz’de üç sıra halinde

  1. sıra, Küre Dağları
  2. sıra, Bolu ve Ilgaz Dağları
  3. sıra, Köroğlu Dağları

Orta Karadeniz’de tek sıra halinde

Canik Dağları

Doğu Karadeniz’de iki sıra halinde

  1. sıra, Giresun ve Doğu Karadeniz Dağları
  2. sıra, Çimen, Kop, Mescit, Allahüekber Dağları

b) Güney Anadolu Dağları

Akdeniz kıyılarında denize paralel uzanan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de devam eden dağlardır.

Toroslar üç sıra halinde uzanırlar;

Batı Toroslar; Antalya Körfezi boyunca yay biçiminde uzanırlar. Kuzeye doğru uzanan bu dağlar göller yöresinde birbirlerine yaklaşırlar. Ak, Bey, Katrancık, Kuyucak, Dedegöl, Geyik, Sultan, Erenler Dağları Batı Torosların önemli dağlarıdır. Bu dağlar genelde kalker kayaçlardan oluştuğundan karstik yer şekillerine çok rastlanır.

Orta Toroslar; Güneybatında Taşeli Platosu ile kuzeydoğuda Uzunyayla Platosu arasında uzanırlar. Bolkar, Aladağ, Tahtalı, Binboğa Dağları Orta Torosların önemli dağ sıralarını oluşturur.

Güneydoğu Toroslar; Bu dağ sırasının güneydoğusunda Nur Dağları’yla kuzeydoğuya doğru ilerleyerek Kahramanmaraş yakınlarında doğuya doğru yönelir. Ahır, Nurhak, Akdağ, Muş, Aydınlı ve Bitlis Dağları’ndan oluşan Güneydoğu Toroslar, Toros Dağları’nın en yüksek yerleri olan Hakkâri Dağları’yla son bulur (Buzul Dağı 4168 m).

c) Doğu Anadolu Dağları

Yükseltinin fazla olduğu, Mercan, Palandöken, Aras Dağları önemli kıvrım dağlarını oluşturur.

2) Kırık Dağları

Orojenik hareketler sonucunda kırılmalarla yükselmiş dağlardır. Ülkemizde en fazla Ege Bölgesi’nde görülür.

Ege Bölgesi’nde; Kaza, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe Dağları ile Akdeniz Bölgesi’nde Nur Dağları kırılmalarla oluşmuş dağlara en güzel örnektir.

3) Volkanik Dağlar

Yer’in derinliklerinde eriyik halde bulunan basınç altındaki magmanın yeryüzüne doğru sokulması veya yeryüzüne çıkması olayına volkanizma denir. Magmanın yeryüzüne çıkmadan soğumasıyla derinlik volkanizması oluşur. Yer kabuğuna sokularak katılaşan bu kütleler zamanla dış kuvvetler tarafından aşındırılarak yeryüzüne çıkar. Örneğin; Ankara ve Afyon kalelerinin üzerinde bulunduğu teperler.

Türkiye’deki Başlıca Sönmüş Volkanik Dağlar

Doğu Anadolu Bölgesinde; Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı, Küçük Ağrı

İç Anadolu Bölgesinde; Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Melendiz Dağı, Erciyes Dağı,

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; Karacadağ

Ege Bölgesinde; Kula Dağları

4) Tek Dağlar

Bu dağlara genelde iç bölgelerimizde rastlanır. Dağların oluşumunda volkanik dağların yanında epirojenik hareketlerle kütlesel yükselmelerle oluşan dağlar ve dirençli alanlardaki dış kuvvetlerin aşındırması etkili olmuştur.

İç Anadoluda; Elmadağ, İdris Dağı, İç Batı Anadolu Eşiği üzerindeki; Türkmen Dağı, Akdağ, Simav, Uludağ, Şaphane, Murat, Honaz Dağı bu dağlara örnek verilebilir.

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir