Yahya Kemal Beyatlı Kısa Hayatı | Kimdir? | Edebi Kişiliği

Yahya Kemal Beyatlı kısa hayatı, Yahya Kemal Beyatlı kimdir? Yahya Kemal Beyatlı edebi kişiliği hakkında bilgiler.

Yahya Kemal Beyatlı Hayatı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884 – 1958)

Asıl adı Ahmet Agâh olan Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884 günü Üsküp de büyükannesi Adile Hanım’ın konağında dünyaya geldi. Üsküp’te bir süre belediye reisliği yapan icra memuru İbrahim Naci Bey’le Nakiye Hanım’ın oğludur. Soyu hem anne hem de baba tarafından III. Mustafa dönemi Rumeli sancak beylerinden Şehsüvar Paşaya dayanır.

İlköğrenimine Üsküp’te ki Yeni Mektep de başlayan Yahya Kemal, daha sonra modern eğitim veren Mektep-i Edeb’e girdi. Ailece Selanik’e taşındıklarından öğrenimini Selanik idaresinde sürdürdü. Yaz tatillerini anneannesinin çiftliklerinin bulunduğu Rakofça Bölgesinde geçirdi.

Yahya Kemal, İdadi öğrenimini bitirmesi için İstanbul’a gönderildi. Galatasaray Sultanesine girmesinin ertesi yıla kalması II. Abdülhamit’in baskı yönetimine karşı dönemin siyasi akımlarına ilgi duymasına yol açtı. Yaşıtlarından birçoğu gibi 1903 Temmuz’unda eski, püskü bir vapur olan Memfisle geldiği Marsilya’dan bir yük treni ile Paris’e ulaştı Yahya Kemal.  Bir süre Jön Türkler arasında yaşayan Yahya Kemal, Paris’te Samipaşazade Sezai, Abdullah Cevdet, Hüseyin Siret Beylerle tanışır. Fransızca kitapları yutarcasına okur. Hemen her gece tiyatrodadır. Şiir toplantılarını hiç kaçırmaz.

1906 yılında 2 ay kadar kaldığı Londra da birkaç defa Abdülhak Hamit’le görüşür. Shakspeare’in oyunlarının oynandığı tiyatrolara gider. Paris’te Siyasal Bilgiler okuluna yazılır. 9 yılın sonunda herhangi bir diploma almadan ama oldukça zengin bir tarih, sanat ve kültür birikimiyle 1912’de İstanbul’a döner Yahya Kemal. İstanbul’un çeşitli okullarında ve Darülfünun’da tarih, uygarlık tarihi, batı edebiyatı ve Türk edebiyatı dersleri verdi. Lozan Barış görüşmelerine danışman olarak katıldı. TBMM’ne Urfa milletvekili olarak girdi. Varşova, Madrid ve Lizbon da orta elçi olarak görev yaptı. Yurda döndükten sonra Yozgat, Tekirdağ ve İstanbul milletvekilliklerinde bulundu. Yeni kurulan Pakistan da Türkiye’nin ilk büyükelçisi oldu.

1949 yılında emekli olan Beyatlı, 1 Kasım 1958 de İstanbul’da Cerrahpaşa hastanesinde öldü.

EDEBİ KİŞİLİĞİ | SANAT ANLAYIŞI

  • Fransız şairleri Jean Moreas, Baudelaire, Verlaine’den etkilendi. Klasik divan şiirimizi Batı şiirindeki bütünlük anlayışıyla ele aldı. Milli Edebiyat akımı dışında kaldı.
  • Şiirde biçim kusursuzluğunu aranası bakımından “parnasyen” kabul edilen Yahya Kemal, divan şiiri ile Batı şiirini birleştirmeye çalışan neo-klasik bir şairdir.
  • Eserlerinde tarih, özellikle Osmanlı tarihi, vatan, millet ve İstanbul hep ön plandadır.
  • “Şiirin nesirden başka bir kişilikte, musikiden başka bir musiki” olduğunu ileri sürerek Ahmet Haşim’in “saf şiir” anlayışına çok benzeyen “halis şiir” adını verdiği bir anlayış geliştirmiştir.
  • Aşk, sonsuzluk, ölüm, İstanbul’un güzellikleri, Türk uygarlığına hayranlık gibi konuları işleyen Yahya Kemal, toplum sorunlarını konu olarak işlememiştir.
  • Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış, yalnız bir şiirini (Ok) hece ölçüsüyle yazmıştır.
  • Nazmı nesirden uzaklaştırdı.
  • Edebiyat dünyasında Tevfik Fikret’le yaptığı kalem kavgası önemli yer tutar. Tevfik Fikret’in İstanbul’a kızdığı ve nefret ettiği için İstanbul’u anlattığı ve ağır sövgü içeren “Sis” adlı şiirine karşılık Yahya Kemal buna çok sert bir karşılık olan “Siste Söyleniş” adlı şiiri yazmıştır.
  • Şiirlerinin yanında makale, gezi, anı, deneme, fıkra, mektup, hikâye gibi türlerde de eserler vermiştir.

ESERLERİ

Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Rubailer ve Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyiş

Düzyazı: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikâyeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Tarih Musahabeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir