Orhan Veli Kanık Kısa Hayatı | Kimdir? | Edebi Kişiliği

Orhan Veli Kanık kısa (özet) hayatı, Orhan Veli Kanık kimdir? Orhan Veli Kanık edebi kişiliği hakkında bilgiler.  

Orhan Veli Kanık Hayatı

ORHAN VELİ KANIK (1914 – 1950)

1941 yılında liseden arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday’la birlikte “Garip”adlı şiir kitabını çıkararak Türk şiirinde yenileşme hareketini başlatmıştır Orhan Veli.

Orhan Veli Kanık, 1914’te İstanbul Beykoz da doğdu. Babası Cumhurbaşkanlığı orkestra şefi, klarnetist Veli Kanık. Anne tarafından sanatla uğraşanlar varsa da hep amatör kalmışlar. Çocukluğu umumiyetle İstanbul da geçti. Cihangir de ve İstanbul’un muhtelif semtlerinde oturdu. Annesi bir eşraf kızıdır. İlk tahsilini Galatasaray da yaptı. Sonra babasının işi Ankara’ya nakledilince Ankara Lisesinde okudu.

Edebiyat merakı ilkokulda başladı. İlkokulun ileri sınıfında okutulan tarih dersi Orhan Veli’nin en çok sevdiği şeydi. Ufak yaşta tarih, edebiyat kitapları okurdu. Yaşına göre hayli ağır olan bu eserlerin de edebiyat hevesi üzerine bir tesir’i olmuş olabilir. Yine bu yaşlarda yazı yazmaya başladı. İlk zamanlar yalnız şiir değil, başka tarz yazılarda yazıyordu. Sonra şiir çalışmalarının gelişmesinde çok tesir’i olan iki arkadaşından Oktay Rifat’ı yedinci sınıfta tanıdı. Melih Cevdet’le arkadaşlıkları bir sene sonra başlar. Bu arkadaşlık okuldan sonra da devam etti. Lise 1933’te bitti. Birkaç sene edebiyat fakültesine devam etti. Felsefe okuyordu, burayı bitiremedi. Bazı memuriyetlerde bulundu. PTT’de tercüme bürosunda çalıştı.

1941den 1944’e kadar askerlik yaptı. Tercüme bürosunda çalışması askerlikten sonra oldu. Orhan Veli, şairlik ve memurluğun bağdaşamayacağını gördü. Şairliği tercih etti. Naim Sırrı’nın ısrarı üzerine ilk şiirlerini arkadaşlarıyla beraber “Varlık” dergisine verdi.

1 Ocak 1949 tarihinden itibaren 15 günde bir yayımlanan iki sayfalık “Yaprak” dergisini çıkarmaya başladı Orhan Veli. 27 sayı yayımlanan bu dergiyi, parasal sıkıntılar sebebiyle yayınlayamaz olunca Ankara’dan İstanbul’a döndü. Aynı yılın Kasım ayında bir haftalığına Ankara da bir çukura düşerek başından yaralandı. İstanbul’a döndükten sonra birden bire fenalaşan Orhan Veli, 36 yaşında en verimli çağında iken 14 Kasım 1950’de öldü.

EDEBİ KİŞİLİĞİ | SANAT ANLAYIŞI

  • İlk şiirleri içerik, biçim, dil ve tarz olarak klasik ve geleneğe bağlı şiirlerken Garip hareketi ile adeta şiirde ihtilal yapmış ve yeniliğin öncüsü olmuştur.
  • Önceki şiirlerinde “Mehmet Ali Sel” takma adını kullanmıştır.
  • Şairliğinin ilk yıllarında hece ölçüsüne dayanan kafiye ve redife özen gösteren şiirler yazdı Orhan Veli, bu şiirlerinde çocukluk anılarını, doğa sevgisi, geçmişe özlem, umutsuzluk ve yalnızlık temalarını hüzünlü bir lirizmle işledi.
  • Geleneksel şiir anlayışına karşı çıkmış, eski şiirle bütün bağları koparmıştır.
  • Kafiye şiir için gerekli görmemiş, ölçüye başkaldırarak serbest şiirler yazmıştır.
  • Sıradan insanların hayatını, ümidini, karamsarlığını şiire aktarmıştır.
  • Yalın bir anlatım benimseyerek şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.
  • Fransız edebiyatından oyun ve öyküler çevirmiştir.
  • Şiirlerinde İstanbul’a ayrı bir önem vermiştir.
  • La Fontaine’in Fabllarını ve Nasreddin Hoca masallarını nazma çevirmiştir.

ESERLERİ

Şiir: Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı, Orhan Veli Bütün Şiirleri

Düz Yazı: La Fontaine’nin Masalları, Nesir Yazıları, Edebiyat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir