Yavuz Sultan Selim Dönemi Kısa (Özet)

Yavuz Sultan Selim dönemi kısa özeti, Yavuz Sultan Selim dönemi hakkında bilgiler.  

Yavuz Sultan Selim dönemi

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ (1512 – 1520) 

Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti genellikle Doğu sorunu ile ilgilendi. Sultan Selim yönetiminin ilk yıllarında iç sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı. Kardeşleri Ahmet ve Korkut’u öldürterek iç asayişi sağladı.

Osmanlı – Safevi İlişkileri

Çaldıran Savaşı (1514):

Yavuz Sultan Selim’e göre Osmanlı Devleti için biri Safeviler diğeri de Memlükler olmak üzere iki tane tehdit vardı. Yavuz öncelikle Anadolu’ya yönelik olan bu tehditleri ortadan kaldırmaya çalıştı.

Orduyu güçlendirdikten sonra Safeviler üzerine sefere çıktı. İki ordu Çaldıran Ovası’nda karşılaştı. Teknik bakımdan güçlü olan Osmanlı ordusu Şah İsmail’in kuvvetlerini büyük bir bozguna uğrattı.

Çaldıran Savaşı’nın Sonuçları

 • Irak’ın içlerine kadar Doğu Anadolu toprakları Osmanlı Devleti’nin eline geçti.
 • Kemah, Mardin ve Diyarbakır Osmanlı topraklarına katıldı.
 • Safevi Devleti sarsıldı.
 • Doğu Anadolu’da Şii sorunu geçici bir süre için çözüme kavuştu.

Dulkadiroğulları’nın Ortadan Kaldırılması (1515):

Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı’ndan sonra Dulkadiroğulları üzerine yürüdü. Dulkadiroğulları’nın Memlüklerle işbirliği içine girmeleri ve Çaldıran Seferi’nde Yavuz’a yardım etmemeleri Turnadağ Savaşı’nın meydana gelmesinde etkili oldu. Savaş Osmanlı ordusunun galibiyetiyle sonuçlandı.

Turnadağ Savaşı’nın Sonuçları

 • Dulkadiroğlu Beyliği’ne son verildi.
 • Anadolu Türk birliği sağlandı.
 • Maraş ve Elbistan Osmanlıların eline geçti.

Osmanlı – Memlük İlişkileri

Mısır Seferi:

Yavuz Sultan Selim, Ramazanoğulları’na son verdikten sonra Memlükler üzerine yürüdü.

Mısır Seferi’nin yapılmasında;

 • Hicaz su yolları sorunun etkisi,
 • Memlüklerin Safevilerle işbirliği yapması,
 • Baharat Yolu’nun Memlüklerin kontrolünde olması,
 • Memlüklerin bazı Anadolu beyliklerini ve Cem Sultan İsyanı’nı desteklemesi,
 • Hindistan’dan Osmanlı Devleti’ne gönderilen hediyelere Memlüklerin el koyması,
 • Portekizlerin Müslüman tüccarları Kızıldeniz’de engellemesi,
 • Memlük yönetiminden memnun olmayan Memlük halkının Yavuz’u Mısır’a davet etmesi,
 • Osmanlı ordusu Halep yakınlarında yapılan Mercidamık Savaşı’nda Memlük ordusunu mağlup etti. Sultan Kansu Gavri öldü. Böylece Suriye ve Filistin toprakları Osmanlı Devleti’nin eline geçti. Mısır yolu Osmanlılara açıldı.
 • Yavuz Sultan Selim Sina Çölü’nü geçerek Ridaniye Savaşı’ndan Memlükleri ikinci kez mağlup etti.

Mısır Seferi’nin Sonuçları

 1. Memlük Devleti yıkıldı. Suriye, Filistin ve Mısır Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girdi.
 2. Halifelik Osmanlılara geçti. Böylece Osmanlı Devleti teokratik bir yapıya kavuştu.
 3. Hicaz Emiri’nin Yavuz’a bağlılığını bildirmesiyle Hicaz, Osmanlı himayesi altına alındı. Kutsal emanetler İstanbul’a getirildi.
 4. Mısır’ın fethiyle Baharat Yolu Osmanlı denetimine girdi.
 5. Kıbrıs Adası için Venedikler Osmanlı Devleti’ne verdi vermeye başladı.
 6. Doğu Akdeniz Osmanlı egemenliğine girdi.
 7. Mısır’ın hazineleri ve ganimetleri Osmanlı maliyesine en parlak dönemini yaşattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir