Yıldırım Bayezid Dönemi

Bayezid (Yıldırım Bayezid) dönemi kısa (özet), I. Bayezid dönemi olayları hakkında bilgiler.

Yıldırım Bayezid Dönemi

BAYEZİD DÖNEMİ (1389 – 1402)

I. Kosova Savaşı’nda I. Murat’ın şehit edilmesi üzerine, kendisinin veliaht tayin ettiği oğlu Bayezid devlet adamlarının da onayını alarak hükümdar oldu.

Bu dönemde;

 • Karamanoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları, Hamitoğullarının Kastamonu kolu ortadan kaldırıldı.
 • Kadı Burhaneddin’in ölümü ile Samsun, Sivas, Tokat, Kayseri, Kırşehir alındı.

NOT: I. Bayezid, Osmanlı Devleti döneminde Anadolu Türk siyasi birliğini ilk kez sağlamıştır.

NOT: Anadolu Türk siyasi birliği 1402 Ankara Savaşı ile bozulmuştur.

 • Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.
 • Gelibolu’da ilk tersane kuruldu.
 • İstanbul ilk defa bu dönemde Osmanlı Devleti tarafından kuşatıldı.

I. İstanbul Kuşatması

Osmanlıların, Karaman Seferi’ne katılan Bizans İmparatorluğu’nun oğlu Manuel, Bursa’dan kaçıp İstanbul’a gelmiş ve Bizans tahtına geçmişti. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid İstanbul’u kuşattı. Manuel ise bu tehlike karşısında Avrupa’dan yardım istedi. Bunun üzerine Niğbolu Kalesi’ne Haçlı ordularının gelmesiyle kuşatma sona erdi.

Niğbolu Savaşı (1396)

Osmanlı Devleti’nce gerçekleştirilen İstanbul kuşatmasına Haçlıların tepkisidir. Savaşta Osmanlının hafif piyade askerleri Haçlıları zırhlı şövalyelerini büyük bir bozguna uğratmıştır.

Sonuçları

 • Eflak ve Boğdan, Osmanlı himayesini kabul etti.
 • Mora’ya seferler yapılarak başta Selanik olmak üzere bazı yerler fethedildi.
 • Balkanlarda Osmanlı Devleti’ni yenmenin mümkün olmadığı ortaya çıktı.
 • Osmanlı kuvvetleri Tuna Nehri’ne kadar ilerledi.
 • Bulgaristan tamamen Osmanlı hakimiyetine girdi.

Niğbolu Savaşı’ndan sonra İstanbul bir kez daha kuşatıldı. Yıldırım Bayezid bu kuşatma sırasında Güzelcehisar da denilen Anadoluhisarı’nı yaptırdı. Ancak doğudan Timur tehlikesi belirince Bizans’la antlaşma yapılarak kuşatma kaldırıldı.

Antlaşmaya göre;

 • Bizans, Osmanlı Devleti’ne verdiği vergiyi arttıracaktı.
 • İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak cami yaptırılacaktı.
 • İstanbul’da Türklerin davasına bakmak üzere bir kadı bulunacaktı.
 • Silivri’ye kadar olan yerler Osmanlı Devleti’ne bırakacaktı.

Ankara Savaşı (1402)

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında yapılmıştır.

Sebepleri

 • Her iki hükümdarda bulunan cihan hakimiyeti düşüncesi,
 • Anadolu beylerinin Timur’u, Timur’dan kaçan beylerin de Bayezid’i kışkırtması,
 • İki hükümdar arasında sert mektuplaşmaların olması,
 • Timur’un Sivas’ı, Yıldırım’ın Erzincan’ı alması,
 • Çin ve Hindistan Seferi’ne çıkacak olan Timur’un arkada güçlü bir devlet bırakmak istememesi.

Ankara Savaşı’nın başlangıcında Osmanlı kuvvetlerinin askerinin ve Tatarların Timur tarafına geçmesi savaşın kaybedilmesine neden oldu. Yıldırım Bayezid ise Timur’a esir düştü.

Sonuçları

 • Osmanlı Devleti, tarihinde ilk defa büyük bir yenilgi aldı.
 • Devlet dağılma tehlikesi geçirdi.
 • İlk defa bir Osmanlı padişahı esir düştü.
 • Anadolu beylikleri tekrar kuruldu ve Anadolu Türk birliği bozuldu.
 • Balkanlardaki Türk ilerleyişi belli bir süre durdu.
 • İstanbul’un fethi gecikti ve Bizans’ın ömrü uzadı.
 • Bu savaştan sonra Osmanlı Devleti’nde 11 yıl süren Fetret Dönemi başladı.

Fetret Devri (1402 – 1403)

Osmanlı tarihinde Ankara Savaşı’ndan sonra Çelebi Mehmet’in hükümdarlığına kadar geçen süreye denir. Timur, Anadolu’dan ayrıldığında Osmanlı ülkesi dört şehzade arasında paylaşılarak parçalanmıştı. Süleyman Çelebi Edirne’de, İse Çelebi Bursa’da, Musa Çelebi’de Balıkesir’de hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir. Sonun Amasya’da hükümdarlığını ilan eden Mehmet Çelebi, kardeşlerini ortadan kaldırarak Fetret Dönemi’ne son vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir