Şinasi Kısa Hayatı | Kimdir? | Edebi Kişiliği | Eserleri

Şinasi kısa hayatı, Şinasi kimdir? Şinasi edebi kişiliği, Şinasi eserleri hakkında bilgiler. Şinasi hakkında bilgiler.  

Şinasi Kısa Hayatı

ŞİNASİ (1826 – 1871)

Asıl adı İbrahim Şinasi olan sanatçı, 1826 yılında İstanbul’un Cihangir semtinde dünyaya geldi. Babası Mehmet Ağa, annesi Esma Hanım’dır. Babasını küçük yaşta Şumnu Kuşatması’nda kaybeden Şinasi, akrabalarının yardımıyla annesi tarafından büyütüldü.

Öğrenim hayatına Mahalle Mektebinde başlayan Şinasi’nin çocukluğu, sıkıntılar içinde geçti. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenen Şinasi, 1849 yılında maliye eğitimi almak üzere devlet eliyle yurt dışına gönderilen ilk öğrenci oldu. Fransa’da beş yıl kalan Şinasi, Fransız edebiyatını yakından tanıdı ve buradaki sanatçılarla tanışma fırsatı buldu. 1854 yılında Paris’ten dönen Şinasi, Tophane Kalemi’nde bir süre çalıştı.

Şinasi, 1858’den sonra kendisini tamamen edebi çalışmalara verdi. Tercüme-i Manzume ve Şair Evlenmesi oyununu bu dönemde yazdı. 1860’ta Agâh Efendi ile beraber Tercüman-ı Ahval’i çıkardı. Ancak gazetenin 24. sayısında Şinasi Agâh Efendi ile anlaşamayıp gazeteden ayrıldı. Şinasi, 1862 yılında tek başına Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmaya başladı. Müntehabat-ı Eş’ar, Durub-ı Emsal-i Osmaniye eserlerini bu gazetede tefrika etti. 1865’te Şinasi adının Ali Paşa’ya düzenlenen bir suikastta karışması sonucu Tasvir-i Efkâr gazetesini Namık Kemal’e bırakarak Paris’e gitti. Kendisini tamamen bilimsel çalışmalara verdi. 1867 yılında İstanbul’a geri döndü.

1871 yılında beyin tümörü nedeniyle İstanbul’da hayata gözlerini kapayan Şinasi’nin mezarı, Ayaspaşa Mezarlığı’na defnedildi.

EDEBİ KİŞİLİĞİ

 • Tanzimat edebiyatının, yeniliğin öncüsüdür.
 • Fransızca’dan ilk şiir çevirilerini yapmış, ilk yerli oyunumuz olan Şair Evlenmesi’ni yazmış, ilk makale örneği olan “Mukaddime’yi Tercüman-ı Ahval’de yayımlamıştır.
 • Agâh Efendi ile birlikte ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i ve tek başına Tasvir-i Efkar’ı çıkarmıştır.
 • Derlediği Türk atasözlerini bir kitapta (Durub-ı Emsal-i Osmaniye) topladı.
 • Şiirde parça güzelliği yerine konu güzelliğini savunmuştur.
 • Nesir dilinden sadeleşme hareketine başlatmıştır.
 • Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk folklor incelemesini (Durub-ı Emsal-i Osmaniye) yapan, Batı tarzı düzyazının temellerini atan, Türk şiirine adalet, eşitlik gibi yeni kavramları sokan, La Fontaine’inkine benzer ilk fabllari yazan sanatçıdır.
 • Yapıtlarında dönemine göre yalın bir dil kullanmıştır.
 • Fransız klasiklerinin etkisinde kalmış bir sanatçıdır.
 • Klasisizm akımından etkilenmiştir.
 • Şiirlerinin düşünceye dayalı olması, okura düşüncelerini aktarma isteği şiirini olumsuz etkilemiştir; bu yüzden Şinasi şairlik yönüyle değil, şiire getirdiği yeniliklerle ünlenmiştir.
 • Roman ve hikâye yazmamıştır.

ESERLERİ

Tiyatro: Şair Evlenmesi

Şiir: Müntehabat-ı Eş’ar (Kendi şiirlerinden seçmeler), Tercüme-i Manzume (Çeviri şiiri)

Düz Yazı: Müntehebat-ı Tasvir-i Efkâr (Gazetedeki yazıları)

Atasözleri Derlemesi: Durub-ı Emsal-i Osmaniye

Tercüme-i Manzume

Şinasi’nin şiir alanındaki ilk eseridir. Fransızcadan çevirdiği şiirlerin yer adlığı bir kitaptır. Racin, La Fontaine, Fenelon ve Lamartine’in şiirlerini Türkçeye çevirerek bu kitapta toplanmıştır. Bu eser Fransızcadan Türkçeye yapılan ilk çeviridir.

Şair Evlenmesi

Eseri, orta oyunu tekniğinden yararlanarak 1860’ta yazmıştır. Bir töre komedyası özelliği taşıyan “Şair Evlenmesi”, görücü usulüyle evliliğin sakıncalarını konu almaktadır. İki perde olması düşünülen eserin sadece tek perdesi yayınlanmış ve 1908’de Selanik’te oynatılmıştır. Geleneksel Türk tiyatrosunun izlerini taşıyan eser sade bir dille kaleme alınmıştır.

Müntahabat-ı Eş’ar

1862’de basılan bu eserde Şinasi yazdığı kasideleri, gazelleri, şarkıları, methiyeleri, müfretleri toplamıştır.

Durub-ı Emsal-i Osmaniye

1863’de basılan bu eserde 1500 civarında atasözü ve 300 civarında özlü söz bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir