Romantizm Akımı Nedir? | Özellikleri | Temsilcileri

Romantizm akımı nedir? Romantizm akımının özellikleri (ilkeleri) nelerdir? Romantizm akımının temsilcileri nelerdir? Romantizm akımı hakkında bilgiler.

Romantizm Akımı

Romantizm (Coşumculuk) Akımı Nedir?  

XIX. yüzyılın başından ortalarına kadar Avrupa’da egemen olan sanat akımıdır. Romantizm, Fransız İhtilali, özgürlük ve eşitlik ilkelerinden güç alır. Özellikle Fransız İhtilali romantizme zemin hazırlamıştır. Bu akım klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Fransız İhtilali nasıl krallık rejimine son verdiyse romantizm de katı kurallarla oluşturulmuş klasisizme son vermiştir. Kişiliği ve sanatçı özgürlüğünü her şeyin üstünde tutan romantik yazarlar, çok farklı duygu ve düşünceleri yansıtmışlardır.

Romantizm Akımının İlkeleri (Özellikleri)

 • Romantizm öncelikle klasisizmin aklı tek ölçüt almasına karşıdır. Onlar insanı akıl ve duygusuyla bir bütün kabul eder.
 • Romantizm sanatçıya geniş bir özgürlük verir. Sanatçı kendi duygularını eserlerinde açığa vurabilir.
 • Romantizm bireyin değil, toplumun düzeltilmesi amaçlanır. Bu nedenle “toplum için sanat” ilkesini benimserler.
 • Toplumun her kesiminden insan esere girmiştir.
 • “Düşünüyorum, öyleyse varım.” ilkesine karşılık “Düşünüyorum ve hissediyorum, öyleyse varım.” Düşüncesinden yanadırlar.
 • Fransız İhtilali’yle insanların inandıkları yıkılınca bu durum edebiyata hüznü ve kötümserliği getirmiştir. Sanatçı dış dünyayı ve kendini izlerken melankoliktir.
 • Klasisizm’de insan doğası öne çıkarken romantizmde dış dünya ve gerçek doğa öne çıkmıştır. Doğanın betimine önem verilmiştir.
 • Romantiklerin dili konuşulan dilden uzak, yapay ve sanatlıdır.
 • Romantizmde karşıtlıklara (iyi-kötü, güzel-çirkin) çokça yer verilirken sanatçılar iyiden ve güzelden yana olmuşlardır.
 • Romantizmde konu olarak genellikle toplumsal sorunlar, Hristiyanlık hikâyeleri, ulusal tarihi gibi konular işlenmiştir.
 • Romantik sanatçılar eserlerine kişiliklerini yansıtmıştır. Olaylarla ilgili görüşlerini açıkça ortaya koymuşlardır.
 • Romantizmin kurallarını, Victor Hugo, “Cromwell” eserinin ön sözünde belirtmiştir.
 • Tiyatroda üç birlik kuralı terk edilmiştir.
 • Tip yerine karakter üzerinde durulmuştur.
 • Tesadüfler ve olağanüstülüklere yer verilmiştir.
 • Ulusal tarih ve kültür konu edilmiştir.
 • Romantizmde roman ve hikâye, dram, anı, gezi, lirik şiir, eleştiri, makale, deneme gibi türler önem kazanmıştır.

Romantizm Akımının Temsilcileri

Romantizm önemli temsilcileri:

 • J. J. Rouesseau (felsefe, toplum bilim)
 • Voltaire (felsefe, roman, şiir)
 • Victor Hugo (şiir, tiyatro, roman)
 • Lamartine (şiir, roman)
 • Puşkin (şiir, roman)
 • Schiller (tiyatro, şiir)
 • A. Dumas (roman)
 • A. Musset (hikâye, roman)
 • W. Goethe (şiir, tiyatro, roman)
 • Chateaubriand (şiir)
 • Shakespeare
 • George Sand (roman, öykü)

Türk edebiyatında:

 • Namık Kemal (şiir, tiyatro, roman…)
 • Ahmet Mithat Efendi (roman, öykü)
 • Abdülhak Hamit Tarhan (şiir, tiyatro)
 • Şemsettin Sami (roman)
 • Recaizede Mahmut Ekrem (şiir)

EDEBİ AKIMLARI TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir