Fiziğin Alt Dalları Nelerdir?

Fiziğin alt bilim dalları nelerdir?

Fizik Bilimi

Fizik, madde ile enerji arasındaki etkileşim ile evrensel, nesne, olay ve olguları inceleyerek bunlara akılcı açıklamalar getirmeye çalışan ve ulaştığı sonuçları teori ve kanunlarla ortaya koyan uygulamalı bir bilim dalıdır. Atom altı parçacıklardan galaksilere kadar küçük büyük her şey fiziğin uğraş alanlarına girer.

Fizik bilimi deneye ve gözleme dayanır. Ayrıca sorgulanabilirliğe de açık bir bilimdir. Fizik bilimiyle uğraşan bilim insanlarına fizikçi denir. Fizikçiler doğada gerçekleşen olayları inceleyerek bu olayların sebep ve sonuçlarını açıklamaya çalışır.

Fiziğin Alt Dalları

Temel doğa bilimi olan fizik; evrenin bilinmeyenlerini, madde yapısını ve bunların arasındaki etkileşimleri açıklarken iki metot kullanır. Bunlar;

  • Deney
  • Gözlem

Doğa olaylarının duyu organlarını etkilemesi sonucu fiziğin çeşitli kollarında gelişmeler sağlanmıştır. Bu sayede fiziğin alt alanları ortaya çıkmıştır.

1-) Mekanik

Cisimlerin hareketini, hareket ile kuvvet arasındaki ilişkiyi ve bu etkileşimden oluşan enerjiyi inceler. En eski fizik bilimidir. Bu bilim dalı, dalgaların oluşumundan makinelerin çalışma prensiplerine kadar birçok alanı kapsar.

2-) Elektrik

Atomda bulunan proton ve elektronun taşıdığı elektrik yüklerinin oluşturduğu elektrik alan, elektrik kuvvet ve yüklerin hareketlenmesi sonucu oluşan elektrik akımını inceler. Yıldırım, elektrikli ev aletleri gibi birçok alanı kapsar.

3-) Manyetizma

Mıknatısların ve elektrik akımının oluşturduğu manyetik alanı, manyetik kuvveti ve ayrıca dünyanın etrafında oluşan manyetik alanı inceler. Günlük hayatımızda yön tayini, tıp ve haberleşme olmak üzere çok alanlar manyetizmanın bilgileri kullanılır.

4-) Termodinamik

Isı enerjisini, ısı enerjisinin madde içinde yayılmasını ve ısının maddeyle etkileşimini inceler. Suyun kaynamasından buzulların erimesine kadar ısı ile ilgili konularla ilgilenir.

5-) Atom Fiziği

Atomların yapısını ve özelliklerini inceleyen atom fiziği, atomların birleşerek oluşturdukları molekülleri ve bu moleküllerin bir araya gelerek oluşturdukları maddelerin özelliklerini de açıklar.

6-) Optik

Işığın davranışı ile aydınlanma, gölge oluşumu, yansıma ve kırılma gibi ışık olaylarını inceleyen fiziğin alt dalıdır. Bu fizik dalı genelde morötesi, görünür ve kızılötesi ışığın hareketini incelemektedir.

7-) Katı Hal Fiziği

Katı maddenin yapısını, katı maddenin optik, elektrik, manyetik, esneklik ve ısıl özelliklerini inceler. Kristaller bu dalın en önemli konularını oluşturmaktadır. Bu açıdan katıhal fiziği elektroniğin temelini oluşturur.

8 -) Nükleer Fizik

Atom çekirdeğinin yapısını, çekirdek reaksiyonlarını ve radyoaktif bozunmaları inceler.

Fiziğin bu alt alanları ile ilgili günlük yaşamda birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Tıpta lazerle yapılan göz ameliyatlarında optikten; inşaatların yapımında vinçlerin ağır demir ve beton blokları kaldırılmasında mekanikten; bilgisayar, televizyon, radyoların elektronik çiplerinin yapımında katı hal fiziğinden; nükleer enerji santrallerinde enerjinin üretilmesinde, hoparlörlerde sesin oluşturulmasında manyetizmadan; şehirlerin elektrik nakil hatlarında, elektrikli ev eşyalarının çalışmasında elektrikten; ev ısıtma sistemlerinde, ısı makinalarında termodinamikten yararlanılır. Fiziğin alt alanlarının uygulama sahaları birçok mesleğin gelişmesini de sağlamıştır.

20 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir