Prokaryot ve Ökaryot Hücre Kısaca Nedir?

Prokaryot hücre kısaca nedir? Prokaryot hücre özellikleri nelerdir? Ökaryot hücre kısaca nedir? Ökaryot hücrenin özellikleri nelerdir?

DETAYLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ…

Yapısal farklılıkları açısından iki temel hücre tipi bulunur. Biri baterilerde görülen daha basit hücre tipi, diğeri ise diğer tüm hücrelerde görülen daha karmaşık hücre tipidir. Bu farklılığa dayanılarak canlılar prokaryot ve ökaryot hücreler olmak üzere iki temel gruba ayrılır.

Prokaryot Hücre Nedir?

Zarla çevrili bir çekirdeği ve zarlı organelleri olmayan ilkel yapılı hücrelere prokaryot hücre denir.

Özellikleri

 • Zarla çevrili organel yoktur.
 • Sadece ribozom organeli bulunur.
 • Hücre çeperleri bulunur.
 • Genetik materyal (DNA) sitoplazmaya dağılmış halde bulunur.
 • Hücreler dış ortamdan hücre zarı yoluyla ayrılır.
 • Genetik bilgi hücrenin nükleoid denen bölgesinde toplanır.
 • Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır.
 • Prokaryotik hücrelerde DNA genellikle bir ya da daha fazla halkasal molekül şeklindedir.

Ökaryot Hücre Nedir?

Zarla çevrili belirgin bir çekirdeği ve zarlı organelleri olan hücrelere ökaryot hücreler denir.

Özellikleri

 • Zarla çevrili organellere sahiptir.
 • Zarsız organellere de sahiptirler.
 • Ökaryot bir hücre, hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 kısımda incelenir.
 • Amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreliler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar âlemlerinde incelenen canlılar ökaryot hücresel yapıya sahiptir.
 • Ökaryatik hücrelerde DNA çok sayıda proteinle bir araya gelerek kromozom denen karmaşık ve yoğun yapıları oluşturur.

 

19 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir