Coğrafi Keşifler Nedir? | Nedenleri | Sonuçları

Coğrafi keşifler nedir? Coğrafi keşiflerin nedenleri nelerdir? Coğrafi keşiflerin sonuçları nelerdir?

Coğrafi Keşifler Nedir?

15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan dünyayı tanıma ve kaynaklardan daha fazla yararlanmayı amaçlayan hareketlerin genel adına Coğrafi Keşifler denir.

Avrupalılar, Haçlı Seferli sırasında tanıdıkları pusulayı geliştirerek denizlerde uzun yolcuklara çıktılar. Bunun yanı sıra dayanıklı gemilerin yapılması ve haritacılıkta gelişmelerin sağlanmasıyla yeni ticaret yolları aramışlar ve Coğrafi Keşifler’i gerçekleştirmişlerdir.

Coğrafi Keşifler’in Nedenleri

Avrupa’da coğrafi bilgilerin artması Türklerin 1453’te İstanbul’u almalarıyla kara ticaretinin kesintiye uğraması, yine Türklerin Karadeniz ve Kırım’ı elde ederek Cenevizlerin kolonilerine yerleşmeleri, coğrafi keşiflerin en önemli nedenlerindendir. Diğer neler ise şu şekildedir:

 • Pusula, gemicilik ve coğrafya bilgisinin gelişmesi,
 • Avrupa ülkelerinin Hindistan’daki hammadde kaynaklarına doğrudan ulaşmak istemeleri,
 • Ticaret yollarının Türklerin kontrolünde olması,
 • Uzakdoğu’dan gelen malların Avrupalılara pahalıya mal olması,
 • Ticaretin gelişmesi sonucunda Avrupa’da az bulunan altın ve gümüş gibi değerli madenlere olan ihtiyacın artması,
 • Avrupalıların Hristiyanlığı Avrupa dışına yayma arzusu,

gibi nedenler etkili olmuştur.

Keşifler

İlk olarak XIV. yüzyılın başlarında Fransa ve Ceneviz gemicileri tarafından başlatılan keşif gezileri Yüzyıl Savaşları nedeniyle kesintiye uğramıştır. XV. yüzyılda yeniden başlayan keşif hareketlerine en büyük desteği İspanya ve Portekiz kralları verdiler.

Keşif hareketleri sonucunda Portekizli Bartelmi Diaz Afrika’nın güneyinde Ümit Burnu’nu (1487) yine bir Portekizli olan Vasko dö Gama Atlas Okyanusu’na açılarak Hindistan yolunu buldu (1498). Kristof Colomb (1492) ve Amerika Vespuçi (1507) İspanya kralının yardımı ile Amerika’yı keşfettiler.

Portekizli Macellan ve Del Kano (1519 – 1522) yılları arasında) dünyayı dolaşarak dünyanın yuvarlaklığını ispatladılar.

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

 • Yeni ülkeler ve bu ülkelerde yeni bitki ve hayvan türleri keşfedildi.
 • İnsanlarda merak ve araştırma arzusu uyandı.
 • Avrupa devletleri keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular.
 • Keşfedilen yerlerdeki değerli madenler Avrupa’ya taşındı. Bundan sonra Avrupa’da asıl zenginlik kaynağı toprak değil, altın ve gümüş oldu.
 • Yeni ticaret yolları bulundu bunun sonucunda İpek ve Baharat yolları önemini yitirdi.
 • Akdeniz limanları önemini kaybederek Atlas Okyanusu’ndaki limanlar önem kazandı.

NOT: Ticaret yollarının değişmesi Osmanlı Devleti ve İslam dünyasını ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir.

 • Avrupa devletleri arasında sömürgecilik savaşları başladı.
 • Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti.
 • Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler oldu böylece Avrupa kültür ve uygarlığı bu bölgelere taşındı.
 • Coğrafi Keşifler sonunca öğrenilen bilgiler kilisenin dünya ile ilgili söylediklerinin yanlış olduğunu ortaya çıkardı ve böylece kiliseye olan güven azaldı.
 • Rönesans ve Reform hareketlerine ortam hazırlandı.
 • Yeni kıtalar ve okyanusların varlığının anlaşılması yeni ürünler, kültürler ve insanların tanınmasını sağladı.

12 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir