Teknolojinin Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Teknolojinin faydaları nelerdir? Teknolojinin zararları nelerdir? Teknolojinin faydaları ve zararları maddeler halinde. Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı çevresel sorunlar nelerdir?

Günümüzde her geçen gün hızla gelişen teknoloji bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken diğer yandan insan sağlığı ve doğal çevre için büyük tehdit oluşturmaktadır. Teknolojinin bu gelişimi sonucunda doğal kaynaklar eskiye oranla daha fazla ve daha bilinçsiz olarak kullanılmakta ve hızla tükenmektedir. Aynı zamanda bitkiler ve hayvanlar da teknolojinin getirdiği bu olumsuzluklardan etkilenir.

Teknolojinin İnsanlara Sağladığı Yararlar

 • Yeni iş sahaları oluşturdu.
 • Mal ve hizmetlerin üretimini artırdı.
 • Daha yüksek bir hayat standardı sağladı.
 • İnsan gücüne olan ihtiyacı azalttı.
 • Doğal kaynakların kullanım alanını genişletti.
 • Üretimde makine kullanımını artırdı.

Teknolojinin Verdiği Zararlar

 • Çevre sorunları oluştu.
 • İşsizlik arttı.
 • Doğal kaynaklar tükenmeye başladı.
 • Sosyal ve psikolojik sorunlar arttı.
 • Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğal kaynaklar hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılmaya başlanılmıştır. Örneğin; önceleri balta kullanılarak tahrip edilen orman arazisi, günümüzde gelişmiş teknolojik aletlerle plansız ve acımasız bir şekilde tahrip edilmektedir. Bunun sonucu olarak doğada bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Teknolojik Gelişimlerin Ortaya Çıkardığı Çevre Sorunları

Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı çevre sorunlarından biri de kirliliktir. Çevre kirliliği insanların etkileriyle toprak, su ve havanın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik özelliklerinde ortaya çıkan değişimlerdir.

Kaynağı ile meydana geliş sebebi ne olursa olsun kirlilik çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kirlilik türlerinin başlıcaları şunlardır:

1-) Su Kirlenmesi: Su kirliliği diğer kirlilik türlerine göre daha çabuk gerçekleşir. Su kirliliğinde evsel, fabrika gibi atıklar ile tarım ilaçları, petrol sızıntıları gibi faktörler etkilidir.

2-) Toprak Kirlenmesi: Su kirliliğini oluşturan faktörler toprak kirliliğine neden olur. Toprak kirliliği tarımsal verimi azalttığı gibi canlıların yaşamını da tehlikeye sokar.

3-) Hava Kirlenmesi: Günümüzün en önemli sorunlarından biri de hava kirliliğidir. Fabrika bacalarından, araba egzozlarından çıkan gazlar hava kirliliğinin en önemli nedenleridir. Hava kirliliğine örnek olarak Londra ile Los Angles hava kirlilikleri verilebilir. Londra tipi hava kirliliğinde fosil yakıtlar, Los Angles tipi hava kirliliğine ise egzoz gazları neden olarak gösterilebilir.

4-) Radyoaktif Kirlenme: Uranyum ve toryum nükleer santrallerde kullanılan doğal kaynaklardır. Nükleer denemeler, nükleer santrallerin patlaması ya da nükleer silah kullanımı canlı sağılığını etkileyen, etkisi uzun süre hissedilen bir beşeri afettir.

5-) Besin Kirlenmesi: Diğer kirlilik türleri ile besinlerin uygun koşullarda saklanmaması besin kirliliğini ortaya çıkarmıştır.

6-) Gürültü Kirliliği: Teknoloji kullanımının artması gürültü kirliliğini ortaya çıkarmıştır. Ulaşım araçları, iş makineleri, yağmur, şimşek, rüzgâr gibi doğal ve beşeri olaylar gürültü kirliliğine neden olur. Örneğin hava alanlarına ya da demir yolu hatlarına yakın yerlerde oturanlar bu ulaşım araçlarından dolayı gürültü kirliliğinden etkilenirler.

3 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir