Cam ve Bileşenleri Hakkında Bilgiler

Hayatımızda kimya cam ve bileşenleri konu anlatımı, Camın özellikleri nelerdir? Cam çeşitleri nelerdir? Hayatımızda kimya cam ve bileşenleri hakkında bilgiler.

CAM NEDİR? | ÖZELLİKLERİ

Camlar kuvvetli kovalent bağ içeren düzensiz büyük moleküllerdir. Camlarda ana bileşen kum (silisyum dioksit, SiO2) dur.

Silisyum dioksitin bazı maddelerle ısıtılmasıyla o maddelerde bulunan magnezyum, kalsiyum, potasyum, sodyum atomlarının iyonları SiO2’nin aralarına girerek düzensiz bir yapı oluşturur.

Camın yapısında her silisyum atomu dört oksijen atomuna kovalent bağla bağlanmıştır.

Camın bileşimine giren genelde üç grup madde vardır. Bunlar;

Ana bileşenleri: (SiO2, B2O3, P2O5)

Eriticiler: (Na2O, K2O, Li2O)

Sabitleştiriciler: (CaO, BaO, PbO)

Yardımcı bileşenler: (MnO2, KNO3, As2O3)

Camların ısı ve darbelere dayanıklı hale getirmek için yapılan işe temperleme (tavlama) denir.

Cam bir karışımdır.

Kum (SiO2), B2O3, Al2O3 gibi oksitlerle CaCO3, Na2CO3, Na2SO4 gibi maddelerin uygun karışımlarının fırınlarda eritilmesiyle cam hamurları elde edilir.

Örneğin; adi (pencere) cam hamuru elde edebilmek için SiO2 (kum), CaCO3 (kireçtaşı), Na2CO3 (soda) karışımı kullanılır.

Cam saydam, dış etkilere karşı dayanıklı, paslanmayan, su geçirmeyen hemen her alanda kullanım alanı olan bir maddedir.

Cam kimyasal açıdan birçok maddeye karşı dayanıklıdır. HF asidi ve bazı bazik çözeltiler dışında kolay kolay tepkime vermez.

CAM ÇEŞİTLERİ

Camın içerdiği maddelere göre çeşitli kullanım alanları vardır.

Lamine cam:

Özel şeffaf bağlayıcı tabakalar yardımıyla iki veya daha fazla cam tabakasının birleştirilmesiyle elde edilen güvenlik seviyesi yüksek camlardır.

Bu camlar sesi ve ultraviyole ışınlarda kestiğinden dolayı yararlı bir üründür.

Kristal cam (kurşun cam):

%24 oranında PbO içeren kurşun camı olarak bilinen camlardır. Bu cam türünde kalsiyum oksit yerine kurşun oksit ve sodyum oksidin yerine potasyum oksit kullanılır.

Gama ve X ışınlarından korunmak amacıyla ayna yapımında, süs eşyası, optik araç yapımında kullanılır.

Isıya dayanıklı cam:

Basınçla elde edilmiş borosilikat camlardır. Günlük hayatta bor cam olarak bilinir.

Sodakalsik cam:

%5 oranında CaO bileşiminden oluşur. Yumuşaması düşük sıcaklık aralığındadır, ucuzdur fakat ısıl şoklara mukavemeti ve kimyasal maddelere karşı direnci zayıftır.

Elektrik ampülü, floresan ampülleri, pencere camları vb.

Borosilikat camı:

%11 oranında B2O3 bileşiminden oluşur. Yüksek yumuşama sıcaklığına sahiptir. Isıl şoklara karşı yüksek direnç sağlar. Su ve asitlere karşı çok dayanıklıdır. Laboratuvar (teknik) cam malzemelerinde, cam mutfak eşyası, büyük boyutlu astronomik aynalar, optik araç yapımında kullanılır.

Alüminosilikat camı:

% 20’den fazla Al2O3 az miktarda bor bileşiminden oluşur. Yumuşama sıcaklığı yüksek ve genleşme katsayısı küçüktür. Termometre, yanma tüpleri, alevle doğrudan temas edecek her türlü parçalanan yapımında kullanılır.

Silis camı:

Genleşme katsayısı küçüktür. Çok saydam oluşu nedeniyle UV ışınları çok iyi geçirirler. UV lambaları ile mikrop öldürücü özel lambaların yapımında kullanılır.

Cam Mozaikler:

Opak yapıdadır, ışığı çok az geçirir ve görüntü vermez. Dış etkilere çok dayanıklıdır. Duvar ve döşeme kaplama malzeme yapımında kullanılır.

Cam köpüğü:

Camın saf karbonla ısıtılarak köpük haline getirilmesiyle elde edilir. Buhar geçirmezlik, yanmazlık, alev geçirmezlik, haşaratları etkilenmezlik, kimyasal etkenlere dayanıklılık, işlenebilirlik, hafiflik ve yüksek ısı tutuculuk gibi özelliklere sahiptir. Isı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir