Dünyanın Yedi Harikası Nelerdir? | Hakkında Bilgiler

Dünyanın yedi harikası nelerdir? Dünyanın yedi harikası hakkında bilgiler. Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI

Mısır Piramitleri

mısır piramitleri

Dünya’nın yedi harikasından günümüze kadar ulaşan tek eser, Mısır’daki Keops Piramiti’dir. Mısır’ın başkenti Kahire yakınındaki Nil Nehri’nin batısında bulunan Giza Yaylası’nda bulunmaktadır. Keops Piramidi’nin yanında biraz daha küçük olan Kefren ve Mikerinos piramitleri bulunmaktadır. Ayrıca, içlerinde prenseslere ve firavunun en yakın yardımcılarına ait mumyaların bulunduğu beş piramit daha vardır. Bunlar M.Ö. yaklaşık 2613 – 2494 yılları arasında firavunun mumyası ile hepsi birbirinden değerli eşsiz nitelikteki sanat eserlerini; kral, kraliçe, prens heykellerini de içlerinde saklıyordu ve bu eşsiz hazineleri saklamak için yapılmışlardır. Büyük Piramit de denen Keops Piramidi, M.Ö. 2800 yıllarına doğru hüküm süren Mısır’ın 4.Sülale devri hükümdarlarından Keops’un mezarıdır. İkinci büyük piramit, Keops’un kardeşi olan ve o öldükten sonra firavun olan Kefren’e aittir. Küçük piramit ise M.Ö. 2500’lü yıllarda hüküm süren Mikerinos’a aittir.

Mısır piramitleri yeryüzündeki anıt – kabirlerin en eskileri ve büyükleridir. Bunların en haşmetlisi olan Keops Piramidi dış görünüşü ile de “Dünya’nın Birinci Harikası” olma niteliğine hak kazanmıştır. Bu piramidin yaklaşık 20 yılda yapıldığı düşünülmektedir. Büyük piramit bir ana kayanın üzerin inşa edilmiştir. Piramitte kullanılmış en büyük taşlar olan “kral odası”nın granit taşları bölgeye 500 milden fazla bir uzaklıkta bulunan Aswan’dan getirilmiş olup, ağırlıkları 25 ton ile 85 ton arasında değişmektedir.

20 yy. başlarına dek, yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından Dünya’daki en büyük yapay yapı olarak kabul edilmiş ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca kırılamamıştır.

Zeus Heykeli

Zeus Heykeli

Büyük Yunan heykelcisi Phidlas’ın Yunanistan’da, Olympia’daki Zeus Tapınağı için yaptığı 12 metre yüksekliğinde, görkemli bir heykeldir. Heykel, M.S. 462 yılında çıkan bir yangında yok oldu. Olimpos’ta 1829’da Fransızlar tarafından burada bulunan bazı heykel parçaları Paris’te Louvre Müzesi’nde sergilemektedir. Bugün, bölgedeki stadyum restore edilmiştir. Zeus tapınağıyla ilgili birkaç sütun haricinde hiçbir şey kalmamıştır. Heykel ise tamamen yok olmuştur. Ancak, o döneme ait bulunan paralar üzerindeki resimlerden mabedin şekli hakkında ipuçları elde edilebilmiştir.

Artemis Tapınağı

Artemis Tapınağı

Tanrıça Artemis’e ithaf edilmiş tapınak Efes’te milattan önce 550 yıllarında tamamlanmıştır. Tapınak tamamen mermerden inşa edilmiştir. 262’de Gotların bir akını sırasında büyük Artemis Tapınağı yakılıp yıkıldı.

Dünya’nın yedi harikasından biri sayılan tapınaktan geriye bugün sadece bir iki mermer parçası kalmıştır. Türkiye’deki antik kent İzmir’de bulunmaktadır. British Museum’dan John Turtle Wood 1863’te tapınağı araştırmaya başladı. 1869’da 6 metre derinlikte, çamurların içinde tapınağın temellerini buldu. Bulduğu heykelleri ve bazı kalıntıları British Museum’a götürdü.

Rodos Heykeli

Rodos Heykeli

Rodos Adası’ndaki Rodos şehrin limanın girişinde bir zamanlar bulunduğuna inanılan Yunan tanrısı Helios’un heykelidir. Rodos Adası sakinleri tarafından M.Ö. 305 – 304 tarihleri arasındaki bir yıllık kuşatmadan kurtulunca sevinçlerini bir heykel dikerek ifade etmişler. Heykeltıraş Lindoslu Khares’in yaptığı Güneş Tanrısı Hellos’u simgeleyen heykel 32 metre yüksekliğindeydi ve tunçtan yapılmıştı. Heykel M.Ö. 225 veya 226’daki depremde yıkılmıştır.

Kral Mausollos’un Mezarı

Kral Mausollos’un Mezarı

Halikarnas’ta (bugünkü Bodrum), M.Ö. 353’te ölen Karya Kralı Mausolos için eşi Kraliçe Artemisia’nın yaptırdığı anıt mezardır.

15 yy.dan önce bir deprem sonucu çöktü. Bugün büyük anıt mezarlar için kullanılan mozole sözcüğü Mausolos’un Halikarnas’daki bu anıt mezardan gelmektedir. Tüm istilalara ve doğal afetlere karşın Mausoleion 1406 yılına dek ayakta kalmayı başarmıştır. Bocrum Kalesi’nin yapımında mezarın taşları kullanılmıştır. Kale duvarları arasında mezara ait mermer taşlar bulunur.

İskenderiye Feneri

İskenderiye Feneri

Bu büyük deniz feneri daha sonra ana karayla birleşen Pharos Adası’nda M.Ö. 280 dolaylarında yapılmıştı. Kaidesi ile birlikte 135 metre yüksekliğinde olan fener, beyaz mermerden yapılmıştı. Fenerin tepesinde bulunan tunçtan yapılmış büyük bir ayna 70 kilometre uzaklıktan görülüyor ve limana giren gemilere rehberlik ediyordu. Bu fener de 1375 yılında bir deprem sonucu yerle bir oldu.

Babil’in Asma Bahçeleri

Babil’in Asma Bahçeleri

Bugünkü Irak’ın güneyinde bulunan Babil uygarlığının başkenti olan Babil kentinin kraliyet sarayındaki bahçelerdir. M.Ö. 600 dolaylarında Babil Kralı Nabukadnezar yaptırmıştır. Bahçeler, bir piramit oluşturacak biçimde taraçalar halinde yükseliyordu ve her taraçaya Dünya’nın dört bir yanından getirilmiş ağaç ve çiçekler dikilmişti. Bu bitkiler asıl yapıyı gözden saklıyor ce sadece havada “asılı” gibi duran bahçeler görünüyordu.

Tarihçi Herodot, şehrin dış duvarlarının 80 kilometre uzunlukta, 250 metre kalınlıkta ve 97 metre yükseklikte olduğunu belirtmiştir. İstilalar yüzünden sönmeye başlayan şehir, özellikle Pers Kralı Keyhüsrev’in Babil’i fethetmesinden sonra sönmeye başlamış, M.S. 5. ve 6. yüzyıllarda kumlara gömülmüş ve bir kum dağı haline gelmiştir. Bu şehrin, içindeki tapınakların ve asma bahçelerinin kalıntıları ancak 20. yüzyılda yapılan kazılarla meydana çıkarabilmiştir.

Bu yedi harikanın dışında 07.07.2007 tarihinde 21 adayın yarıştığı ve 100 milyona yakın kişinin oyladığı yeni bir sıralama yapılmıştır. Bu yarışmaya Türkiye’den Ayasofya Müzesi katılmış ancak dereceye girememiştir. UNESCO tarafından desteklenmeyen bu yeni Dünyanın Yedi Harikası şunlardır.

DÜNYANIN YENİ YEDİ HARİKASI             

Çin Seddi

Çin Seddi

Yapımına 2227 yıl önce başlanan ve günümüzde UNESCO tarafından koruma altına alınan Dünya’nın en uzun abidesi, Pasifik Okyanusu’ndan Orta Asya’ya kadar uzanıyor. Büyük Çin Seddi, mevcut surları birleştirilmiş bir savunma sistemini birbirine bağlamak ve Çin’i Moğol saldırılarından korumak için inşa edilmiştir.

İnsan eliyle bugüne dek yapılmış en büyük ve uzaydan görülebilen tek abide olan anıtın yapımında binlerce kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmektedir.

Petra

Petra

Arap Çölü’nün bir ucunda bulunan Kral IV. Arestas’ın imparatorluğu döneminde Nabataean’ın muhteşem başkenti idi. Su teknolojisi konusunda uzman olan Nabateanlılar, şehirlerini büyük su kanalları ve su hazneleriyle donatmışlardır. Greko-Roman örneklerine uygun olarak tasarlanmış bir amfiteatr 4 bin kişiyi ağırlayacak kapasitededir. Bugün Petre’nın Mezar Sarayı, 42 metrelik halen stili El – Deir Manastırı’nın tapınak duvarlarıyla Ordoğu kültürünün göz kamaştıran bir örneğini oluşturmaktadır.

Kurtarıcı İsa Heykeli

Kurtarıcı İsa Heykeli

Heykel 38 metre yükseklğinde ve Rio de Janeiro şehrine tepeden bakan Corcovado Tepesi’nin üzerine yerleştirilmiştir. Brezilyalı Heito da Silva Costa tarafından tasarlanan ve Fransız heykeltıraş Paul Landowski tarafından gerçekleştirilen bu anıt, Dünya’nın en çok tanınan anıtlarından biridir.

Yapımı 5 yıl süren heykel Ekim 1931’de açılmıştır. Yılda 1,8 milyon turisti kollarını açarak karşılayan heykel, şehrin ve Brezilya halkının sıcaklığının sembolü haline gelmiştir.

Chichen Itze Piramidi

Chichen Itze Piramidi

Chichen Itza Piramidi Yucutan Yarımadası, Meksika Chichen Itza, Maya medeniyetin ekonomik ve politik merkezi olarak hizmet vermiş en meşhur Maya tapınak sitesidir. Değişik yapıları Kukulkan piramidi, Chac Mol Tapınağı, Bin Kolonlar Geçidi, Tutukluların Oyun Sahası bugün dahi harikulade bir mimari alan ve mekân düzenleme göstergesi olarak kendini göstermektedir. Piramidin kendisi Maya tapınaklarının en sonuncusu ve en büyüğüdür.

Machu Picchu

Machu Picchu

İnka İmparatoru Pachacutec 15. yüzyılda Machu Picchu (Eski Dağ) olarak bilinen dağda bulutlar içinde bir şehir inşa ettirmiştir.  Bu muhteşem yerleşim merkezi And Platosu’ndan başlayarak balta girmemiş Amazon ormanlarının Urubamba Nehri’ne kadar uzanmaktadır. İnkalar tarafından çiçek hasatlığı salgınından dolayı terk edilmiştir. İspanyolların İnka İmparatorluğu’nu ele geçirmelerinden sonra şehir üç yüzyıl boyunca “kayıp” olarak kalmış ve 1911 yılında Hiram Bingham tarafından tekrar bulunmuştur.

Roma Colosseum

Roma Colosseum

Roma şehrinin merkezinde bulunan bu muhteşem amfi tiyatro başarılı lejyonerlerin ve Roma İmparatorluğu’nun onuruna inşa edilmiştir. Dizayn tasarımı bugün dahi geçerli olan bir anıttır ve yapılışından 2 bin yıl sonra modern stadyumlar Colosseum’un orijinal tasarımından etkilenmiştir.

Tac Mahal

Tac Mahal

Bu büyük anıt mezar beşinci Müslüman Moğol İmparatoru Cihan Şah’ın emri üzerine, vefat eden çok sevdiği karısının hatırasına ve onuruna sarayın karşısına inşa edilmiştir. Her yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçinin gezdiği beyaz mermerden yapılan anıt mezar duvarlarla çevrili bahçelerin içinde yer almaktadır.

Tac Mahal, Hindistan’da Müslüman sanatının en mükemmel mücevheri olarak kabul edilmektedir.

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir