Realizm Akımı Nedir? | Özellikleri | Temsilcileri

Realizm akımı nedir? Realizm akımının özellikleri (ilkeleri) nelerdir? Realizm akımının temsilcileri nelerdir? Realizm akımı hakkında bilgiler.

REALİZM (GERÇEKÇİLİK) AKIMI NEDİR?  

Realizm XIX. yüzyılın başından itibaren görülen August Comte’nin Pozitivizm felsefesine dayanarak olayları neden – sonuç ilişkisi içinde işleyen sanat akımıdır.

Realizm, Fransa’da ortaya çıkmıştır. Realizm ideallerin çöküşüyle ortaya çıkan bir akımdır. Gustave Flaubert’in 1957 yılında yazdığı Madam Bovary adlı romanla realizm, romantizme karşı üstünlüğü ele geçirmiştir.

REALİZM AKIMININ İLKELERİ (ÖZELLİKLERİ)  

 • Realizmin ilk sıradaki ilke ve niteliği gerçekliktir. Romantizm lirizmine karşı çıkan realizme göre gerçeğe ancak ve ancak bilimin emrindeki akılla ulaşılır.
 • Okura bir şeyleri öğretme ve onları eğitme gibi bir amaçları yoktur. “Sanat için sanat” anlayışına sahiptirler.
 • Sanatçılar eserlerinde gözlem, anket ve belgelerden yararlanmışlardır.
 • Gerçeği gözlem yoluyla fotoğraf makinesi ya da ayna gibi olduğu şekliyle anlatmak istemişlerdir.
 • Çevre tasvirleri önemli görülerek kişiyi ve içinde yer aldıkları çevreyi tasvir yoluna gitmişlerdir.
 • Anlatımda kişiliklerini gizlemişlerdir. Duygularını olaylara katmamışlar, rastlantılardan ve olağanüstülüklerden sıyrılarak gerçeği anlatmışlardır.
 • Romantizmdeki gibi iyiler iyi kötüler kötü değildir. İnsanlar iyi ve kötü yönleriyle anlatılmıştır.
 • Biçim güzelliğine önem vermişler ancak aşırı özentili ve süslü anlatımdan uzak durmuşlardır.
 • Realizm daha çok roman ve hikâye alanında gelişmiştir.
 • Betimlemelere verilen öneme karşın olaylar sınırlıdır. Konular tarihten çok günlük yaşamdan alınmıştır.
 • Sanatçıların dili, objektiflik ilkesi doğrultusunda açık ve anlaşılırdır.

REALİZM AKIMININ TEMSİLCİLERİ

Batı’daki Temsilcileri

 • Gustave Flaubert,
 • Balzac,
 • Stendhal,
 • Tolstoy,
 • Dostoyevski,
 • Anton Çehov,
 • Turgenyev,
 • Gogol,
 • Gorki,
 • Daniel Defoe,
 • Hemingway,
 • Jack London,
 • Charles Dicknes,
 • Mark Twain,
 • Steinbeck

Edebiyatımızdaki Temsilcileri

 • Recaizade Mahmut Ekrem,
 • Samipaşazade Sezai,
 • Nabizade Nazım,
 • Halit Ziya Uşaklıgil,
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
 • Memduh Şevket Esendal,
 • Reşat Nuri Güntekin,
 • Sait Faik Abasıyanık,
 • Ömer Seyfettin,
 • Tarık Buğra

2 comments

 • isimsizler

  coğ iyi olmuş eyvAllah

 • isimsizler

  Şunu belirtmek gerekir ; bir çiviyi aslâ küçümseme çünkü : bir çivi bir nalı , bir nal bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir orduyu bir ordu ise bir milleti bir millet ise bir ülkeyi kurtarır 😁👌😘

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir