Homojen ve Heterojen Karışım Nedir? | Örnek

Homojen karışım nedir? Heterojen karışım nedir? Homojen ve heterojen karışım örnekleri.

1-) Homojen Karışım (Çözeltiler) Nedir?

Birbiri içerisinde atom, molekül veya iyon boyutunda dağılan, her noktasında aynı özellikleri taşıyan ve tek bir madde gibi görülen karışımlara homojen karışımlar veya çözeltiler denir.

Homojen karışımlarda birbiri içinde dağılan tanecikler çıplak göz veya mikroskopla görülemediği için görünüm her noktada aynıdır ve bileşenleri gözle ayırt edilemez.

Örnek:

Tuzlu su, şekerli su, hava homojen karışımlara örnek olarak verilebilir.

2-) Heterojen Karışımlar

Birbiri içerisinde atom, iyon veya molekül boyutunda değil, daha büyük parçalar halinde dağılan ve her noktasında aynı özelliği göstermeyen karışımlara heterojen karışımlar denir.

Bu tür karışımların bileşenleri çıplak gözle veya mikroskopla ayırt edilebilir.

Örnek:

Sis, duman, süt, tebeşir tozu-su bu tür karışımlara örnek olarak verilebilir.

Heterojen karışımlar bildiğimiz adi karışımlar yanında süspansiyon, emülsiyon, aerosol, kolloit olmak üzere dört grupta incelenir.

a-) Süspansiyon

Katı maddelerin sıvıda çözünmeden çıplak gözle görülecek boyutta dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.

Örnek:

Tebeşir tozu-su, nişasta-su karışımı süspansiyondur.

b-) Emülsiyon

Bir sıvının diğer bir sıvıda çözünmeden çıplak gözle görülecek boyuttaki damlacıklar halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.

Örnek:

Zeytinyağı – su emülsiyondur.

c-) Kolloit

Bir maddenin diğer bir madde içerinde çıplak gözle görülmeyecek boyutta dağılmasıyla oluşan heterojen karışıma koloidal karışım denir.

Örnek:

Kan, sis, duman,… koloidal karışımdır.

ç-) Aerosol

Bir sıvının veya bir katının gaz içerisinde heterojen olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara aerosol denir.

Örnek:

Duman ve sis çevremizde bulunan aerosol örnekleridir.

12 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir