Bileşik Nedir? | Özellikleri | Örnek

Bileşik nedir? Bileşiğin özellikleri nelerdir? Bileşik örnekleri, bileşik ve elementlerin ortak özellikleri.  

Bileşik Nedir?

İki veya daha fazla sayıda elementin kimyasal yollarla belirli oranlarda birleşerek kendi özelliklerini kaybetmesi sonucunda oluşturdukları yeni homojen ve saf maddeye bileşik denir. Bileşikler moleküler ya da iyonlardan oluşur.

Bileşikler çeşitli durumlara göre sınıflandırılabilir. Bunlar;

 • İyonik bağlı bileşikler,
 • Kovalent bağlı bileşiklerdir.

Bileşik Örnekleri

 • Sodyum hidroksit (NaOH),
 • Karbon monoksit (CO),
 • Karbon dioksit (CO2),
 • Şeker (C6H12O6),
 • Yemek tuzu (NaCl),
 • Sülfirik asit (H2SO4),
 • Nitrik asit (kezzap)- (HNO3) bileşiklere örnek verilebilir.

Bileşiklerin Özellikleri

 • Saf maddelerdir.
 • Homojendirler.
 • Belirli basınçta erime noktaları, kaynama noktaları, yoğunlukları ayırt edicidir.
 • Formüllerle gösterilirler.
 • Oluşumları ve ayrışımları kimyasaldır.
 • Sabit sıcaklık ve basınçta yoğunlukları sabittir yani karakteristiktir.
 • Özelliklerini gösteren en küçük birimi moleküldür.
 • Farklı cins atomların oluşturduğu, tek cins moleküller içerirler.
 • Hal değiştirme sıcaklıkları belirli ve sabittir.
 • Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz olanları vardır.
 • Fiziksel yollarla kendilerinden daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.
 • Kimyasal yollarla kendisini oluşturan elementlere ya da farklı bileşiklere ayrıştırılabilirler.
 • Her bileşiğin elementleri arasındaki birleşme oranını gösteren H2O, NaOH, CO2 gibi formülleri vardır. Birleşme oranı değişirse formül de değişir ve farklı bir bileşik oluşur.

Örneğin FeO ve Fe2O3 bileşikleri aynı tür elementler içermesine rağmen birleşme oranları farklı olduğundan farklı kimyasal özelliklere sahiptir.

Bileşik ve Elementlerin Ortak Özellikleri

 • Tek tür tanecik içermeleri,
 • Erime ve kaynama noktalarının belirli ve sabit olması,
 • Öz kütlelerinin karakteristik olması,
 • Fiziksel yollarla daha basit maddelere ayrılmaları

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir