Thomson Atom Modeli Özellikleri ve Eksiklikleri

Thomson atom modelinin özellikleri nelerdir? Thomson atom modelinin eksiklikleri, Thomson atom modeli hakkında bilgiler.

Thomson Atom Modeli

THOMSON ATOM MODELİ

Bilim adamları, elektrik akımının madde üzerindeki etkilerinden yola çıkarak yaptıkları elektroliz deneyleri sonucunda maddenin elektrikli bir yapısının olduğu, pozitif ve negatif yüklü tanecikler içerdiği sonucuna ulaşmışlardır.

1874 yılında G. J. Stoney maddenin yapısındaki negatif yüklü taneciğe elektron adını vermiştir.

Sir Joseph John Thomson (1856 – 1940) 1897 yılında katot ışınları ile yaptığı deneyde bu ışınların negatif yüklü elektronlardan kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır. Bu deneyin verilerine göre Thomson şu fikirleri atmıştır.

Thomson atom modelinin özellikleri:

  • Atomlar yarıçapı yaklaşık 10-8 cm olan küreciklerdir.
  • Atomda pozitif yük içerisinde negatif yükler homojen olarak dağılmıştır.
  • Bir atomda pozitif yük toplamı, negatif yük toplamına eşittir. Böyle bir atom nötrdür.
  • Atomdaki negatif yüklü taneciklerin kütlesi ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Bu nedenle atomun ağırlığının çok büyük bir kısmını pozitif yükler oluşturur.
  • Thomson, atomu üzümlü keke benzetmiştir.

Thomson atom modelinin hataları ve eksiklikleri:

Günümüzdeki bilimsel verilere göre, Thomson’un ortaya attığı bu fikirlerin hatalı ve eksik yönleri vardır. Bunlar;

  • Atomdaki proton (pozitif yük) ve elektronlar (negatif yükler) rastgele dağılmamışlardır. Protonlar çok küçük bir hacme sıkışmışken, elektronlar çok büyük bir hacme yayılmıştır.
  • Atomun yapısında proton ve elektronlardan başka, yüksüz bir tanecik olan kütlesi proton kütlesine eşit nötronlar da vardır. Bu nedenle atom kütlesinin çok büyük bir kısmını protonlar oluşturmaz.

6 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir