Ömer Seyfettin Hayatı | Edebi Kişiliği | Eserleri

Ömer Seyfettin kısa (özet) hayatı, Ömer Seyfettin kimdir? Ömer Seyfettin edebi kişiliği, Ömer Seyfettin eserleri nelerdir?

ömer seyfettin

ÖMER SEYFETTİN (1884 – 1920)

HAYATI

Ömer Seyfettin 1884’te Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu. Babası Yüzbaşı Ömer Şevki Bey, annesi Fatma Hanım’dır. Babasının işi nedeniyle İstanbul’a gitti. Mekteb-i Harbiye-i Şahânede okudu. 1906’da piyade asteğmen rütbesiyle İzmir Piyade Jandarma Okuluna öğretmen olarak atandı.

1909 yılında Selanik Üçüncü Ordusu’nda göreve başladı. Bu arada Genç Kalemler dergisi kadrosunda yerini aldı. Balkan Savaşı yıllarında tekrar orduya çağrıldı ve Yanya Kuşatması’nda Yunanlılara bir yıl esir düştü. 1913’te esareti bittikten sonra İstanbul’a döndü ve aynı yıl Bab-ı Ali Baskını’na katıldı. Askerlikten istifa ederek öğretmenlik ve yazarlıkla geçimini sağladı. Birinci Dünya Savaşı yılları bütün ülke için olduğu gibi yazar için de zor yıllardı. Ölene kadar Kabataş Lisesinde çalıştı.

Ömer Seyfettin 1920’de İstanbul’da yaşama gözlerini kapadı.

EDEBİ KİŞİLİĞİ | SANAT ANLAYIŞI

  • Genç Kalemler dergisinde yazdığı Yeni Lisan makalesiyle millî edebiyatın dil anlayışını ortaya koymuş ve kendisi de bu anlayışa uygun sade dilli eserler vermiştir.
  • Hikâyeciliği meslek hâline getirmiş ve çağdaş Türk hikâyeciliğimizin kurucusu olmuştur.
  • Serim, düğüm ve çözüme yer verdiği Maupassant tarzı olay öyküleri yazmıştır.
  • Beklenmedik sonla biten öykülerinde heyecan duygusu ve merak önemli bir unsur olarak göze çarpar.
  • Realizm akımının etkisinde olan sanatçının hikâyelerinde gözlem önemlidir. Ancak kahramanların ruhsal betimlemelerine ve psikolojik tahlillerine yer vermez.
  • Hikâyelerinde mekân olarak İzmir, İstanbul, Bulgaristan, Selânik, Makedonya gibi yaşadığı coğrafyaları tercih etmiştir, Ömer Seyfettin’in hikâyelerini işlediği konulara göre şu başlıklarda değerlendirebiliriz:

a. Türk tarihinde yaşanılan savaşlar, mücadele ve kahramanlıklar:

Beyaz Lale, Bomba, Ferman, Eski Kahramanlar, Başını Vermeyen Şehit, Topuz,                   Forsa, Vire,   Kütük ve Pembe İncili Kaftan

b. Anadolu’da var olan efsaneler:

Yüzakı, Üç Nasihat, Kurumuş Ağaçlar

c. Çocukluk anıları:

Diyet, And, Falaka, Kaşağı

ç. Günlük ve mizahî olaylar:

Bahar ve Kelebekler, Yüksek Ökçeler

d. Yanlış inanış ve hurafeler:

Perili Köşk, Gizli Mabet, Keramet, Sanduka

e. Millî bilinci artırmak ve bir ülküyü anlatmak:

Kızıl Elma Neresi?, Primo Türk Çocuğu, Fon Sadriştayn’ın Oğlu

  • Hikâyenin haricinde roman, şiir ve inceleme de yazmıştır.
  • İnceleme türünde yazdığı eserlerde “Ayın Sin” ve “Tarhan” mahlaslarını kullanmıştır.
  • “Efruz Bey” romanını tamamlamış ancak “Yalnız Efe” romanını bitirememiştir. “Ashaf-ı Kehfimiz” eseri de uzun bir hikâye olmasına karşın roman olarak adlandırılır.

ESERLERİ

Hikâye

Forsa, Başını Vermeyen Şehit, Topuz, Pembe İncili Kaftan, Eski Kahramanlar, İlk Düşen Ak, Namus, Bomba, Harem, Yüksek Ökçeler, Yüzakı, Kurumuş Ağaçlar, Falaka, Aşk Dalgası, Beyaz Lale, Bahar ve Kelebekler, Diyet, Gizli Mabet, Kütük; Kızıl Elma Neresi?, Primo Türk Çocuğu, Fon Sadriştayn’ın Oğlu, And, Kaşağı, Kurbağa Duası, Üç Nasihat, Ferman, Eski Kahramanlar

Roman

Ashab-ı Kehfimiz, Efruz Bey, Yalnız Efe (Efruz Bey adlı kahramanı birçok hikâyesinde yer alır.)

Şiir

Ömer Seyfettin’in Şiirleri (Fevziye Abdullah Tansel tarafından derlenmiştir.)

Günlük

Ruzname

İnceleme

Millî Tecrübelerden Çıkarılmış Ameli Siyaset, Yarınki Turan Devleti, Türklük Mefkûresi, Türklük Ülküsü

5 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir