Ege Bölgesinin Özellikleri Kısa | Özet

Ege Bölgesi’nin genel özellikleri, Ege Bölgesi’nin özellikleri özet, Ege Bölgesi hakkında bilgiler.   

Ege Bölgesi

EGE BÖLGESİ

Türkiye’nin batısında yer alan iki coğrafî bölümden (Kıyı Ege ve İçbatı Anadolu bölümü) oluşan bir bölgedir.

Yer şekilleri:

 • Ortalama yükselti batıdan doğuya, kıyıdan iç kesimlere doğru artar.
 • Sıradağlar kıyıya dik olarak uzanır. Bu nedenle kıyının girinti ve çıkıntısı çok, kıyı ovalan geniştir.
 • Kıta sahanlığı geniştir.
 • Kıyı uzunluğu en fazla olan bölgedir.
 • Enine kıyı tipi görülür.
 • Horst – graben sisteminin en yaygın olduğu bölgedir. Bölgenin tamamı deprem kuşağı üzerindedir.
 • Başlıca dağlar; Kaz, Madra, Yund, Bozdağlar, Aydın dağları, Menteşe, Simav ve Emir dağlan, başlıca ovaları; Gediz, Küçükmenderes, Büyükmenderes, Edremit ve Bakırçay ovaları, başlıca körfezleri; Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük ve Gökova körfezi, başIıca akarsuları; Bakırçay, Gediz; Küçükmenderes ve Büyükmenderes, başlıca gölleri; Bafa (Çamiçi) ve Marmara gölüdür.
 • Türkiye’de sıcak su kaynaklarının en yaygın olduğu bölgedir.
 • Manisa – Kula yöresinde Türkiye’nin en genç volkan konileri bulunur.
 • Delta oluşumu hızlıdır. Birçok akarsuyun ağzında (Gediz, Küçük- menderes, Büyükmenderes, Bakırçay) geniş deltalar bulunur.

İklim ve Bitki Örtüsü:

 • Bölgenin kıyı kuşağında Akdeniz iklimi, denize uzak iç kesimlerde karasal iklim koşulları hüküm sürer. Batıdan doğuya doğru karasallık şiddeti, donlu gün sayısı ve karla örtülü gün sayısı artar.
 • Deniz etkisinin iç kesimlere en çok sokulabildiği bölgedir.
 • Kıyı Ege’deki grabenler üzerinde bulunan birçok merkezin hakim rüzgar yönü doğu – batı doğrultuludur.
 • Kıyı meltemlerinin en çok görüldüğü bölgedir.
 • En çok yağış alan yerler Menteşe Yöresi’ndedir. Bu yörede yıllık yağış miktarı 1000 mm.den fazladır.
 • Kıyı Ege bölümünde maki ve kızılçam ormanları, İçbatı Anadolu bölümünde bozkır, antropojen bozkır ve yer yer karaçam ormanları dağılış gösterir.

Nüfus ve Yerleşme:

 • Kıyı Ege bölümünün alçak yerleri Türkiye’nin en yoğun nüfuslu alanlarındandır (İzmir, Manisa, Aydın). İçbatı Anadolu ve Menteşe yöresinde ise nüfus seyrektir. Aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Kıyı Ege’deki şehirler sürekli göç alır.
 • Turizm fonksiyonlu şehirlerin en fazla olduğu bölgedir. Örneğin; İzmir, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Çeşme, Ayvalık vb.
 • Kırsal kesimde toplu yerleşmeler yaygındır. Kıyı Ege’de taş yapılı, İçbatı Anadolu’da kerpiç yapılı meskenler daha sık görülür.

Ekonomi:

 • Başlıca geçim kaynakları, Kıyı Ege bölümünde tarım, sanayi, ticaret ve turizm, İçbatı Anadolu’da tarım ve hayvancılıktır.
 • Kıyı Ege’de zeytin, tütün, incir, pamuk, üzüm ve sebze, İçbatı Anadolu’da buğday, arpa, şekerpancarı ve haşhaş üretimi yaygındır. Zeytin, tütün, incir, üzüm ve haşhaş üretiminde ilk sıradadır.
 • Tarıma dayalı ihracat gelirlerinde ilk sıradadır.
 • Bölge genelinde küçükbaş hayvancılık, Menteşe yöresinde arıcılık ve Kıyı Ege’de ahır hayvancılığı yaygındır.
 • Sünger avcılığının yapıldığı tek bölgedir.
 • Yeraltı kaynakları bakımından zengindin Linyit, zımparataşı ve cıva üretiminde ilk sıradadır. Diğer önemli madenler ise krom, demir, bor ve mermerdir.
 • Jeotermal enerji potansiyeli en fazla olan bölgedir. Sarayköy (Denizli) ve Germencik (Aydın)’te jeotermal enerji üreten tesisler vardır.
 • Rüzgâr enerjisi potansiyeli yüksektir. İzmir, Manisa ve Muğla’da rüzgâr kuleleri yaygındır.
 • Linyitle çalışan termik santrallerin en çok olduğu bölgedir.
 • Sanayi üretiminde Marmara’dan sonra ikincidir. Başlıca sanayi kolları; petrokimya, otomotiv, gıda, dokuma, makine, sigara, çimento ve sabundur.
 • İhracat hacmi fazladı İhracatın önemli bir bölümü İzmir Limanı’ndan yapılır.
 • Kara ve demiryolu ulaşımı gelişmiştir. Ulaşım doğu – batı yönünde daha kolaydır.
 • Turizmin en çok geliştiği bölgeler arasındadır. Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Ayvalık’ta deniz turizmi gelişmiştir. Ayrıca Pamukkale travertenleri, Efes, Milet ve Bergama’daki antik kalıntılar, Afyon, Kütahya ve İzmir’deki kaplıcalar önemli miktarda turist çeker.
 • Yat turizmine elverişli koy ve körfezlerin en fazla olduğu bölgedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir