Marmara Bölgesinin Özellikleri Kısa | Özet

Marmara Bölgesi’nin genel özellikleri, Marmara Bölgesi’nin özellikleri özet, Marmara Bölgesi hakkında bilgiler.   

Marmara Bölgesi

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi, Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan ve dört coğrafi bölümden (Çatalca – Kocaeli, Yıldız Dağları, Güney Marmara ve Ergene) oluşan bir bölgedir.

Yer şekilleri:

 • Türkiye’nin ortalama yükseltisi en az olan bölgesidir.
 • Başlıca dağlar; Yıldız ve Samanlı dağlan ile Uludağ, başlıca ovalar; Adapazarı, Ergene, Bursa, İnegöl ve Balıkesir ovaları, başlıca göller; İznik, Ulubat, Manyas, Sapanca, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleri, başlıca yarımadalar; Çatalca, Kocaeli, Kapıdağ, Gelibolu ve Armutlu yarımadası, başlıca akarsular; Meriç, Susurluk ve Sakarya’nın bir bölümüdür.
 • Türkiye’nin en alçak platoları (Çatalca ve Kocaeli Platolan) bu bölgededir.
 • Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyelinin en az olduğu bölgededir.
 • Güneyi ve doğusu birinci dereceden deprem kuşağı (KAF) üzerindedir.

İklim ve Bitki Örtüsü

 • İklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgedir. Trakya’nın iç kesimlerinde (Ergene Havzası) ve Bilecik yöresinde karasal iklim koşulları, Yıldız Dağlan ile Çatalca – Kocaeli bölümünün kuzey kıyılarında Karadeniz iklim koşullan, Marmara Denizi kıyıları ile Güney Marmara’da Akdeniz iklim koşullan hüküm sürer.
 • Geçiş tipi iklim özellikleri belirgindir.
 • Bölgede kış sıcaklıktan 0°C – 6°C arasında, yaz sıcaklıkları 22°C – 25°C arasında, yıllık yağış miktarı ise 400 – 800 mm. arasında değişir.
 • Ergene havzasında bozkır, Uludağ, Yıldız, Koru ve Samanlı dağları ile Çatalca – Kocaeli bölümünün kuzeyinde ormanlar, Marmara Denizi kıyıları ile Güney Marmara’nın alçak kesimlerinde maki bitki örtüsü görülür.
 • Maki üst sınırı 200 – 300 m. dolayındadır.

Nüfus ve Yerleşme

 • Türkiye’de nüfusun ve aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir.
 • Özellikle Adapazarı – İzmit – İstanbul arasındaki sahalar Türkiye’nin en yoğun nüfuslu yerleridir. Bölgenin Yıldız Dağları bölümü ile Biga Yarımadası ile seyrek nüfuslu sahalarıdır.
 • Türkiye’nin en fazla göç atan ve şehirleşme oranı en fazla olan bölgesidir.
 • Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük metropolünün bulunduğu bölgedir.
 • Yerleşmeler genellikle önemli ulaşım yolları ve tarım arazileri üzerinde yoğunlaşır.
 • Tarım sektöründe istihdam edilen nüfus oranı en az olan bölgedir.

Ekonomi

 • Bölge içi tarıma uygun arazi oranı (% 30) en fazla olan bölgedir.
 • Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi nedeniyle tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Başlıca tarım ürünleri ayçiçeği, zeytin, buğday, pirinç, şekerpancarı, mısır ve tütündür. Ayçiçeği ve pirinç üretiminde ilk sıradadır.
 • Hayvancılık genellikle modern yöntemlerle sürdürülmektedir. Besi ve ahır hayvancılığı ile kümes hayvancılığı çok gelişmiştir. Boğazlar çevresinde balıkçılık, Güney Marmara’da ipekböcekçiliği önemlidir.
 • Başlıca yer altı kaynakları; bor (Susurluk, Bigadiç), demir (Sakarya), doğal gaz (Hamitabat) ve linyit (Çan, Malkara) kömürüdür.
 • Türkiye’de sanayi ve ticari faaliyetlerin en gelişmiş olduğu bölgedir. Sanayi tesisleri İstanbul, Çorlu, Gebze, İzmit, Adapazarı, Bursa çevresinde yoğunlaşır. Başlıca sanayi kolları; gıda, dokuma, petro-kimya, otomotiv, makine, konserve, gübre ve ilaç endüstrisidir.
 • Türkiye’nin en fazla ihracat ve ithalat yapan bölgesidir.
 • Türkiye’nin en fazla enerji tüketen bölgesidir.
 • Doğal gazla çalışan termik santrallerin bulunduğu tek bölgedir.
 • Türkiye’nin en gelişmiş ulaşım ağına sahiptir. İstanbul ve Çanakkale boğazları deniz ulaşımında uluslararası öneme sahiptir. Edirne – İstanbul – Kocaeli arasında karayolu ulaşımı ve İstanbul’da havayolu ulaşımı çok gelişmiştir.
 • Türkiye’de turizm gelirleri en fazla olan bölgedir. İstanbul doğal, tarihi ve kültürel özellikleriyle, Uludağ kış turizmine uygun doğal çevre özellikleriyle, Bursa ve Yalova ise kaplıcalarıyla önemli miktarda turist çeker.

NOT:

Çatalca – Kocaeli bölümünde sanayi, ticaret, ulaşım ve turizm, Yıldız Dağları bölümünde hayvancılık ve ormancılık, Ergene bölümünde tarım ve hayvancılık. Güney Marmara bölümünde tarım, hayvancılık, sanayi, madencilik ve turizm daha çok gelişen ekonomik sektörlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir