Fizikte Temel ve Türetilmiş Büyüklükler Nelerdir?

Temel büyüklükler nedir? Türetilmiş büyüklükler nedir?

Fizikte Büyüklükler

Doğada gerçekleşen fiziksel olaylar tanımlanırken uzunluk, kütle, sıcaklık, zaman, elektrik akımı, ışık şiddeti, madde miktarı, hız, kuvvet, direnç vb. gibi büyüklüklerden faydalanılır. Bu büyüklüklerden bazıları tek başına anlaşılabileceği gibi bazdan da başka büyüklüklerle birlikte anlaşılabilmededir.

Fizikte büyüklükler tek başına anlam İfade edip etmemesine göre ikiye ayrılır.

1. Temel Büyüklükler

Kendi başına ifade edildiğinde bir anlam taşıyan, anlaşılabilmesi için başka bilgilere ihtiyaç duyulmayan büyüklüklerdir.

Fizikte kabul görmüş bazı temel büyüklükler ve uluslararası birim sistemindeki (SI) birimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.temel büyüklükler

2. Türetilmiş Büyüklükler

Tek başına ifade edildiklerinde bir anlam taşımayıp başka büyüklükler yardımıyla tanımlanabilen büyüklüklere türetilmiş büyüklük denir.

Bazı türetilmiş büyüklükler aşağıdaki tablodaki gibidir.

türetilmş büyüklükler

3 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir