Reform Kısaca Nedir? | Nedenleri ve Sonuçları

Reform nedir? Reformun nedenleri kısaca nelerdir? Reformun sonuçları kısaca nelerdir?

Reform Nedir?

Yeniden düzenlemek anlamına gelen Reform, tarihi terim olarak “Yeniçağ başlarında Avrupa’da meydana gelen” dini düzenlemeleri ifade etmektedir. XVI. yüzyılda Katolik mezhebindeki bozulmalar karşısında ilk olarak Almanya’da başlayan dinde yeni düzenlemeler yapılmasına Reform denir.

Reform Sırasındaki Gelişmeler

Martin Luther’in düşüncelerinin Alma Kralı tarafından yasaklanması üzerine, Reform yanlıları ile kral arasında savaş yapıldı. Savaşı Alman Kralı Şariken kaybetti. Bunu üzerine Ogsburg Antlaşması yapıldı (1555). Buna göre Protestanlarla özgürlük tanındı. Ardından tekrar savaş yapıldı. Savaşı Reformcular kazanınca Westfalya (1648) Antlaşması imzalandı. Buna göre prensler istedikleri mezhebe girebilecek ve Protestanlara özgürlük verilecektir.

Reformun Nedenleri Nelerdir?

 • Hristiyanlığın temel kaynaklarına inilerek temel prensiplerinin ortaya konması.
 • Katolik Kilisesindeki bozulmaları gidermek için yenilik yapma düşüncesinin yayılması.
 • Endülijans sorunu. Din adamlarının günah çıkarma bahanesiyle halkı ekonomik yönden sömürmesi.
 • İncil’in her dile çevrilerek okunması sonucunda kiliseye karşı şüphe ve eleştirilerin artması.
 • Rönesans’ın da etkisiyle skolastik düşüncenin yıkılarak pozitif düşüncenin hâkim olması.

Reformun Sonuçları Nelerdir?

 • Avrupa’da din ve mezhep savaşları başlamıştır.
 • Katolik Kilisesi yeniden düzenlenmiştir.
 • Avrupa’nın mezhep birliği bozulmuştur. Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
 • Kilisenin ve din adamlarının toplum üzerindeki baskıları ortadan kalkmıştır.
 • Krallar ve burjuva sınıfının kilisenin mallarına el koymaları sonucunda güçleri artmıştır.
 • Yeni mezheplerin yayılmasını önlemek amacıyla bazı ülkelerde engizisyon mahkemeleri kuruldu.
 • Eğitim, kilise denetiminden çıktı. Laik düşünce doğdu.

12 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir