Rönesans Kısaca Nedir? | Nedenleri ve Sonuçları

Rönesans kısaca nedir? Rönesans’ın nedenleri nelerdir? Rönesans’ın sonuçları nelerdir?

Rönesans Nedir?

Rönesans; bilim, edebiyat ve diğer güzel sanatlar alanındaki yeniliklerdir. Yeniden doğuş demektir. Önce İtalya’da başlayan Rönesans hareketleri Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.

Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri

 • İtalya’da siyasi birliğin bulunmaması,
 • Bir tür Cumhuriyetle yönetilen İtalyan şehir devletlerinde diğer Avrupa ülkelerine oranla daha özgür bir ortamın bulunması,
 • İtalyan şehir devletlerinin ticaret sonucu zenginleşmeleri,
 • İtalya’nın Hristiyanların dini merkezi olması,
 • İtalya’nın eski Roma ve Yunan kültürüne yakın olması,
 • İtalya’nın İslam kültürü ile ilişkide olması.

Rönesans’ın Nedenleri Nelerdir?

 • Matbaanın kullanılmasıyla kitapların geniş kitlelere ulaşması ve düşünce hayatının gelişmesi,
 • Latin ve Yunan klasiklerinin incelenmesi ve hümanizm hareketinin başlaması,
 • Avrupa’nın zenginleşmesi ile sanata ve bilime değer veren mesen sınıfının sanatçı ve bilim adamlarını koruması,
 • Coğrafi Keşiflerinin başlamasıyla, yeni kültür ve uygarlıkların tanınması,
 • Skolastik düşüncenin değerini kaybetmesi,
 • Farabi, İbn-i Sina ve İbn-i Rüşt gibi İslam bilginlerinin eserlerini tercüme eden Avrupalılarda akılcı düşüncenin öne çıkması,
 • İstanbul’un fethi sonucunda bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi,

Rönesans’ın Sonuçları Nelerdir?

 • Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimari üst düzeyde gelişme göstermiştir.
 • Eski eserler ve İncil Latinceden Avrupa dillerine çevrilerek okunduğu için kiliseye ve din adamlarına duyulan sarsılmıştır. Bu gelişme Reform hareketlerine ortam hazırlamıştır.
 • Skolastik düşünce yıkılarak yerini deney ve gözleme dayalı düşünce almıştır.
 • Pozitif ve özgür düşünce bilim alanında yeni buluşların ortaya çıkmasına yol açmıştır.
 • Reformun yaşanmasına da etkili olmuştur.

DETAYLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ…

21 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir