Sevr Antlaşması Maddeleri | Sonuçları | Önemi

Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir? Sevr Antlaşması’nın sonuçları nelerdir? Sevr Antlaşmasının önemi, Sevr Antlaşması hakkında bilgiler.

Sevr Antlaşması maddeleri

Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Dünya Savaşı sonunda İtilaf devletleri, Osmanlı topraklarının paylaşılması konusunda anlaşmazlığa düştüklerinden, barış antlaşmasının şartlarını hemen hazırlayamamışlardı. Sevr Antlaşması’nın kara taslağı, İtalya’nın San Remo kentinde hazırlanmıştır. Barış görüşmelerine katılan Osmanlı heyetinin başkanı Tevfik Paşa, bu antlaşmanın imzalanması halinde Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını kaybederek sömürge durumuna düşeceğini bildirmiştir. Antlaşmaya yapılan itirazlar dikkate alınmamış, görüşmelerin bir an önce sonuçlanmasını sağlamak ve antlaşmayı Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek isteyen İngilizler, Yunanlıları Anadolu içlerine doğru harekete geçirmişlerdir. Yunanlılar; Balıkesir, Bursa ve Edirne’yi işgal ederken; İngilizler de Mudanya ve Bandırma’ya asker çıkarmışlardır. Bu olumsuz gelişmeler üzerine, antlaşma şartları İstanbul’da, padişah başkanlığında toplanan “Saltanat Şurası”nda görüşülmüş ve Topçu Feriği (Korgeneral) Rıza Paşa dışında, tüm üyeler antlaşma şartlarını kabul etmişlerdir. Daha sonra Maarif Nazırı Hadi Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyeti Paris’e giderek Sevr Antlaşması’nı imzalamıştır.

Sevr Antlaşmasının Önemli Maddeleri

Sınırlar

 • Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan’a verilecek,
 • Rodos ve On İki Ada İtalya’ya, diğer Ege Adaları ise Yunanistan’a verilecek,
 • Arabistan, Musul ve Irak İngiltere’ye bırakılacak,
 • Doğu Anadolu’da denize çıkışı olan bir Ermeni devleti ve güneyinde Kürdistan devleti kurulacak.

Siyasi Hükümler

 • İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak,
 • Boğazları kurulacak uluslararası bir komisyon yönetecek,
 • Boğazlar Komisyonu’nda Türk üye bulunmayacak,
 • Azınlıklar ayrıcalıklara sahip olacak ve askerlik yapmayacak,

Askeri Hükümler

 • Osmanlı Devleti’nde zorunu askerlik kaldırılacak ve ordu 50.700 kişiden oluşacak.

Ekonomik Hükümler

 • Osmanlı Devleti, savaş tazminatı ödeyecek,
 • Kapitülasyonlar genişletilerek yeniden yürürlüğe konacak,
 • Osmanlı Maliyesi, İtilaf devletlerinin temsilcilerinden oluşan bir komisyonla Düyun-ı Umumiye İdaresi tarafından yönetilecek.

Sevr Antlaşmasının Sonuçları

 • Osmanlı Devleti, İtilaf devletlerinin sömürgesi haline gelmiştir.
 • Osmanlı Devleti’ni hukuki varlığı kâğıt üzerinde sürdürülmüştür.
 • Osmanlı ekonomisi İtilaf devletlerinin denetimi altına alınmıştır.
 • Meclis ve padişah onaylamadığı için hukuken geçersizdir.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi bu antlaşmayı tanımadığını ve imzalayanların vatan haini olduğunu ilan etmiştir.
 • Sevr Antlaşması’nı uygulatamayan İtilaf devletleri, bu antlaşmanın yerine Lozan Antlaşması’nı uygulamak zorunda kalmışlardır.

Sevr Antlaşmasının Önemi | Özellikleri

 • Mondros Antlaşması ile fiilen son verilen Osmanlı Devleti, Sevr Antlaşması ile parçalanmıştır.
 • Türk milletinin öz yurdu, bu antlaşma ile İtilaf devletleri arasında paylaştırılmıştır.
 • Osmanlı Parlamentosu’nun onayından geçmediği için resmi anlamda geçersizdir.
 • Türk Milleti, Misak-ı Milli esaslarını benimseyerek Sevr Antlaşması’nın uygulanmasına izin vermemiştir. Bunun için Sevr kâğıt üzerinde kalmış, hiçbir zaman uygulanmaya konamamıştır.
 • Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır.

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir