Trablusgarp Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Trablusgarp Savaşı’nın nedenleri nelerdir? Trablusgarp Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

1870’de milli birliğini kuran İtalya, ham madde ve Pazar ihtiyacını karşılayabilmek için sömürgecilik arayışına girişmiştir. Bu durum, 1911’de Osmanlı Devleti ile İtalya’yı Trablusgarp Savaşı’nda karşı karşıya getirmiştir.

Trablusgarp Savaşı’nın Nedenleri Nelerdir?

 • İtalya’nın ham madde ve Pazar araması,
 • Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olması,
 • İtalya’nın Trablusgarp’ın geri bırakıldığını ve Hristiyanlara kötü davranıldığını iddia etmesi,
 • Büyük devletlerin İtalya’yı yanlarına çekmek istemeleri,
 • Osmanlı Devleti’nin bölge ile kara bağlantısının olmaması ve donanmasının yetersiz olması,

Trablusgarp’ın İşgali

 • İtalya, Avrupalı devletlerin onayını aldıktan sonra Osmanlı Devleti’ne bir ültimatom vererek Trablusgarp ve Bingazi’nin boşaltılmasını istemiştir.
 • Osmanlı Devleti’nin bu isteği kabul etmemesi üzerine İtalya, 28 Eylül 1911’de Trablusgarp’a asker çıkarmıştır.
 • Başlangıçta hızlı bir ilerleme kaydeden İtalyan ordusu bir süre sonra bölgesel direnişçilerin savunmaları nedeniyle yavaşlamak zorunda kalmıştır.

NOT:

Trablusgarp’a askeri yardım gönderilmemesinde; Mısır’ı işgali altında bulunduran İngiltere’nin Osmanlı birliklerinin bölgeden geçişine izin vermemesi ve Osmanlı Devleti’nin deniz gücünün yetersiz olması etkili olmuştur. Osmanlı Devleti, bazı gönüllü subaylarını gizlice Trablusgarp’a ulaştırmış ve Trablusgarp’taki yerel direnişi bu subaylarla teşkilatlandırmıştır. Enver Bey Bingazi’de, Mustafa Kemal Paşa’da Derne ve Tobruk’ta yerli halkı teşkilatlandırarak İtalyan ordusuna karşı başarılı savaşlar yapmışlardır.

NOT:

Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı İtalya’ya bırakmak istememesi üzerine İtalyan donanması, On iki Ada ve Rodos’u işgal ederek savaşın bir an önce bitmesi konusunda Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları’nın başlaması üzerine barış antlaşması imzalayarak Trablusgarp’taki subaylarını geri çağırmıştır.

Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912)

 • Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya verilecek,
 • Rodos ve On İki Ada, Balkan Savaşlarının sonuna kadar geçici olarak İtalya’ya bırakılacak,
 • Trablusgarp ve Bingazi’deki Müslümanlar dini yönden Osmanlı halifesine bağlı olacak,
 • İtalya, kapitülasyonların kaldırılması konusunda Osmanlı Devleti’ne yardımcı olacak.

Trablusgarp Savaşı’nın Sonuçları Nelerdir?

 • Osmanlı Devleti, kuzey Afrika’daki son toprak parçasını da kaybetmiştir.
 • Yunanistan’ın On İki Ada’yı işgal etme ihtimaline karşılık, On İki Ada geçici olarak İtalya’ya bırakılmıştır.
 • Osmanlı Devleti, halifeliğin siyasi gücünü kullanarak bölge halkıyla dini ve kültürel bağlarını sürdürmek istemiştir.
 • Trablusgarp Mustafa Kemal’in ilk savaşıdır. Mustafa Kemal, binbaşılığa yükseltilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir