Fıkra Nedir? | Özellikleri | Türk Edebiyatında Fıkra Yazarları

Fıkra nedir? Fıkranın özellikleri nelerdir? Türk edebiyatında fıkra yazarları kimlerdir? Makale ile fıkra arasındaki farklar nelerdir?

Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir?

Herhangi bir günlük olayı, belli görüş ve düşünceye göre ele alan, yorumlayan, ele aldığı konular üzerinde kamuoyu üzerinde yaratma amacı taşıyan, sade ve günlük konuşma diliyle yazılan kısa ve özlü gazete ve dergi yazılarına FIKRA denir.

Bu tür, edebi fıkra olup mizahi, güldürücü fıkralarla karıştırmamak gerekir. Fıkra yazarları, günlük olaylar üzerindeki görüş ve düşüncelerini sade, açık ve yalın bir dille ele adlığı ölçüde daha çok okuyucuya ulaşır ve başarılı olurlar.

Fıkranın Türk edebiyatındaki geçmişi yeni olup Tanzimat döneminde gazeteciliğin doğuşuyla birlikte başlamıştır.

UYARI:

Gülmece yazısı olan fıkralarla düşünce yazısı olan fıkraları karıştırmamak gerekir.

Fıkranın Özellikleri Nelerdir?

 • Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında belirli başlıklar altında yazılır.
 • Konular günceldir.
 • Köşe yazısı olarak da adlandırılır.
 • Konu sınırlaması olmamakla birlikte genellikle siyasi, ekonomik, sanatsal güncel olaylar işlenir.
 • Kanıtlama amacı olmayan kısa yazılardır.
 • Amaç, bazı güncel sorunları okuyucuyla paylaşmak, bu sorunlar hakkında düşünceleri kanıtlamaya kalkmadan söylemektir.
 • Halkın anlayabileceği sade bir dil kullanılır.
 • Anlatımı çekici kılmak için nükteli sözlerden, deyim ve atasözlerinden yararlanılır.
 • Öznel tutumla oluşturulur.
 • Senli benli ifadelerin yer aldığı fıkralarda sohbet havası sezilir.

Türk Edebiyatında Fıkra Yazarları

Edebiyatımızda ilk fıkra yazarı Servet-i Fünûn sanatçılarından Ahmet Rasim’dir. Ahmet Haşim, Falih Rıfkı Atay, Hüseyin Cahit Yalçın, Peyami Safa, Yusuf Ziya Ortaç, Aziz Nesin ve Çetin Altan önemli fıkra yazarlarıdır.

Makale İle Fıkra Arasındaki Farklar

 • Makalelerde kanıtlama esastır. Fıkralarda ise makaledeki gibi bir kanıtlama zorunluluğu yoktur.
 • Makalede mutlaka bir sonuca varılır. Ciddi, bilimsel bir dil kullanılır. Fıkra türünde ise yazar ilgi çekici konulardaki düşüncelerini tarafsız olma kaygısı gütmeden açıklar.
 • Fıkralar makalelere göre daha kısa yazılardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir