I. Balkan Savaşının Nedenleri | Sonuçları

I. Balkan Savaşının nedenleri nelerdir? I. Balkan Savaşının sonuçları nelerdir? I. Balkan Savaşı konu anlatımı.

I. BALKAN SAVAŞI (1912 – 1913)

I. Balkan Savaşının Nedenleri

 • 1908 Reval Görüşmeleri ile İngiltere’nin, Rusya’yı Balkan politikası ve Boğazlar konusunda serbest bırakması,
 • Aralarındaki sorunları çözümleyen Balkan uluslarının Rusya’nın etkisiyle Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak kurmaları,
 • Osmanlı Devleti’nin güçsüz olması,
 • Balkan politikasının dışında kalan Osmanlı Devleti’nin bölgedeki gelişmeleri takip edememesi,
 • Türklerin Balkanlardan atılmak istenmesi,
 • Fransız İhtilali’nin (milliyetçilik, ulusçuluk) etkisi,

Savaşın Başlaması ve Gelişimi

 • Karadağ, 8 Ekim 1912’de Osmanlı Devleti’ne saldırmış ardından Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan da Osmanlı Devleti’ne savaş açmışlardır.
 • Trablusgarp Savaşı’yla uğraşan Osmanlı Devleti karşısında Balkan devletlerinin orduları hızla ilerlemeye başlamışlardır.
 • Batılıların tahminlerinin aksine, Osmanlı Devleti savaşta başarısız olmuş, Balkan toprakları ve Ege Adaları işgale uğramıştır.
 • Avusturya – Macaristan İmparatorluğu ve İtalya’nın kışkırtmaları sonucunda, Osmanlı Devleti’yle karadan bağlantısı kalmayan Arnavutlar, bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Osmanlı Ordusunun Yenilmesinin Nedenleri

 • Osmanlı subayları arasındaki siyasi fikir ayrılıkları nedeniyle emir komuta zincirinin bozulması,
 • Savaştan hemen önce Balkanlar’daki Osmanlı ordularının bir kısmının terhis edilmiş olması,
 • Osmanlı Devleti’nin uluslararası alanda yalnız kalması

Bab-ı Ali Baskını (23 Ocak 1913)

İttihat ve Terakki Partisi üyeleri, savaştaki yenilginin sorumlusunun Kamil Paşa Hükümeti olduğunu ileri sürerek, Bab-ı Ali’ye (Hükümet merkezi) silahlı bir baskın düzenlemişlerdir.

NOT:

Bu baskınla yönetimi tamamen ele geçiren İttihat ve Terakki Partisi, I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar yönetime hâkim olmuştur.

Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)

 • Güney Makedonya, Selanik ve Girit, Yunanistan’a bırakılacak,
 • Edirne, Kırklareli, Dedeağaç ve Midye – Enez hattının batısında kalan bütün Trakya Bulgaristan’a verilecek,
 • Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan’a bırakılacak,
 • Arnavutluk’un sınırları ve Ege Adaları’nın durumu büyük devletlerin alacağı karara bırakılacak.

I. Balkan Savaşının Sonuçları

 • Balkanlar ve Ege Denizi’nde Osmanlı Devleti’nin üstünlüğü sona ermiştir.
 • Arnavutluk, Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığına kavuşmuştur.
 • Bulgaristan, Ege Denizi’ne ulaşmış ve I. Balkan Savaşı’ndan en kârlı çıkan Balkan devleti olmuştur.
 • Osmanlıcılık fikri önemini tamamen kaybetmiştir.
 • Orduya siyasetin girmesinin zararları görülmüştür.
 • Balkanlar’da kaybedilen topraklardan Anadolu’ya büyük oranda göçler başlamıştır.

NOT:

Birinci Balkan Savaşı’ndan en büyük payı Bulgaristan almış, Ege Denizi’ne kıyısı olan büyük bir devlet haline gelmiş, bu durum Balkan devletleri arasında İkinci Balkan Savaşı’na neden olmuştur.

NOT:

Türklerin yüzyıllarca yaşadıkları Balkan topraklarını terk etmek zorunda kalmaları, içte Türk nüfusunun artmasına ve Türkçülük akımının güçlenmesine neden olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir