Muallim Naci Kısa Hayatı | Edebi Kişiliği | Eserleri

Muallim Naci hayatı, Muallim Naci kimdir? Muallim Naci edebi kişiliği, Muallim Naci’nin eserleri nelerdir?

MUALLİM NACİ (1850-1893)

HAYATI

Asıl adı Ömer olan sanatçı, 1850 yılında İstanbul’da doğdu. Babası vefat edince Varna’ya giderek sağlam bir medrese eğitimi aldı. Sait Paşa’nın özel kâtipliğini üstlendi ve Anadolu’da pek çok yer gezdi. İstanbul’a dönerek kayınbabası Ahmet Mithat Efendi’nin yanında Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başladı. Bunun haricinde başka gazetelerde de yazan Muallim Naci, Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) ve Mekteb-i Hukuk’ta edebiyat dersleri verdi. 1893 yılında İstanbul’da vefat etti.

EDEBİ KİŞİLİĞİ | SANAT ANLAYIŞI

  • Eski edebiyatı savunanların liderliğini yapmıştır. Bu yönüyle Ziya Paşa’ya benzetebiliriz. Ancak Fransız edebiyatını öğrendikçe Batılı anlamda sal bir dille başarılı şiir örnekleri de vermiştir.
  • Tümden Batılı yaşayışı kabul etmek yerine Türk kültürünü savunan sana şiire şekilsel ve içerik olarak yenilikler getirmiştir.
  • Recaizade Mahmut Ekrem’le kafiye’ye yönelik yaptıkları tartışmada kafiyenin göz için olduğunu savunmuştur. Recaizade Mahmut’un Zemzeme’sine karşılık görüşlerini Saadet gazetesinde Demdeme başlıklı eleştirisiyle dile getirmiştir. Ancak eski – yeni tartışması uzayınca hükümet müdahalesiyle kapatılmıştır.
  • Eski şiir geleneğini çok iyi bilmesine rağmen halk edebiyatı nazım şekillerinden de yararlanmıştır.
  • Mesud-ı Harabî mahlasını kullanarak aruzla yazdığı gazelleriyle tanınan sanatçı, Hulusi mahlasıyla da heceyle şiirler yazmıştır.
  • Edebiyatımızda ilk defa köy yaşamından söz eden Köylü Kızların Şarkısı şiirini yazmıştır.
  • Sanat anlayışıyla Mehmet Akif’i ve Tevfik Fikret’i etkilemiştir.
  • Şiir haricinde eleştiri, tiyatro, anı, sözlük ve çeviriler de yapmıştır.
  • Gerçek adı Ömer olan sanatçıya öğrencileri Muallim adını vermiştir. Muallim Naci, bu sebeple çocukluk anılarını Ömer’in Çocukluğu başlığında yayımlamıştır.

ESERLERİ

Şiir: Ateşpâre, Şerâre, Fürûzan, Sümbüle, Yadigâr-ı Naci, Dicle, Şam-ı Gariban, Köylü Kızların Şarkısı

Eleştiri: Demdeme, Yazmış Bulundum

Hatıra: Ömer’in Çocukluğu

Sözlük: Lûgat-i Naci

Tiyatro: Heder, Hamiyet

Edebiyat Bilgileri: Islahat-ı Edebiye

2 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir