Kütlenin Korunumu Kanunu (Yasası) Nedir? | Örnek Soru Çözümleri

9. sınıf kütlenin korunumu kanunu konu anlatımı. Kütlenin korunumu yasası örnek soru ve çözümleri.

kütlenin korunumu kanunu

KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU (YASASI)

Kimyanın temel kanunlarından biridir. Bu kanun ilk defa 1789 yılında Fransız Bilim İnsanı Antonie Lavoisier tarafından ortaya atıldığından Lavoisier Kanunu olarak da bilinir.

Kütlenin korunumu kanuna göre:

  • Kimyasal tepkimeye gire maddelerin kütleleri toplamı, tepkimede oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. (Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yanında atom sayısı, atom cinsi, elektriksel yük, proton, nötron, elektron sayısı ve atomların çekirdek yapısı da korunur. Molekül sayısı ile maddelerin fiziksel hali ise her tepkimede korunmaz.)
  • Kimyasal tepkimede madde yoktan var olamaz ve var olan madde yok olamaz. Tüm dönüşümlerde maddenin miktarı aynı kalır.
  • Bir kimyasal tepkimede atomlar yeniden düzenlenir ve sistemden atom kaybolmayacağından tepkime sırasında toplam kütle sabit kalır.
  • Lavoisier yaptığı deneylerden birinde kapalı kapta bulunan Sn (kalay) metali, hava ve kabı tartmıştır. Daha sonra Sn metalini yakmış ve oluşan bileşi, kabı tarttığında aynı kütleye sahip olduğunu belirlemiştir.

NOT:

Fiziksel olaylarda ve kimyasal reaksiyonlarda kütle korunur.

NOT:

Bir kimyasal reaksiyonda giren maddelerin, tamamı biterse artansız, en az biri biterse tam verimli (% 100) reaksiyon denir.

ÖRNEK 1:

H2 + ½ O2   –>   H2O        (H= 1, O= 16)

(Girenler)    –>   (Ürün)

H2 + ½ O2 –> H2O

2g + 16g   =   18 g

Yukarıdaki tepkimede maddelerin kimyasal özellikleri değişmiş, ancak tepkimeye giren ve tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri toplamı değişmemiştir.

ÖRNEK 2:

X  +  Y2 –> Z + T

7g + 8g –> 9g + ?

Denklemine göre, 7 gram X ile 8 gram Y2 artansız reaksiyona girerek 8 gram Z’yi oluşturmaktadır. Buna göre, reaksiyon sonunda kaç gram T oluşur?

ÖRNEK 2 ÇÖZÜM:

Reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürün maddelerinin kütleleri toplamına eşit olmalıdır. Reaksiyona 15 gram (7+8) madde girmiştir. Ürünlerinde 15 gram olması için T= 6 gram olmalıdır. Tepkime;

X  +  Y2 –>  Z + T

7g + 8g –> 9g + 6g

ÖRNEK 3:

100 gram CaCO3 bileşiği ile CaO katısına ve CO2 gazına ayrışıyor.

CO2 gazının kütlesi 44 gram olduğuna göre CaO katısı kaç gramdır?

ÖRNEK 3 ÇÖZÜM:

Kimyasal tepkimelerde kütle korunduğuna göre CaCO3 bileşiğinin kütlesi CaO ve CO2 bileşiklerinin kütlelerinin toplamına eşittir.

CaCO3  –> CaO + CO2

100 g           x   +  44 g

O halde

100 = x + 44

X= 100 – 44

X= 56 gram bulunur.

ÖRNEK 4:

C3H8O3 + O2 –> CO2 + H2O

tepkimesi C3H8O3 molekülünün katsayısı 1 alınarak denkleştirilirse O2’nin katsayısı kaç olur.

ÖRNEK 4 ÇÖZÜM:

Kimyasal tepkimelerde atom sayısı korunduğu için CO2’nin katsayısı 3, H2O’nun katsayısı 4 alınarak C ve H atomlarının sayıları eşitlenir. C3H8O3 molekülündeki oksijen atomu sayısı dikkate alınırsa O2’nin katsayısı 7/2 alınarak eşitlik sağlanır.

C3H8O3 + 7/2O2 –> 3CO2 + 4H2O

ÖRNEK 5:

2KMnO4 + 16HCL –> 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2

3,16g        5,84g       1,49g     2,52g       1,44g    ?

Yukarıdaki denklemde tepkimeye giren ve oluşan maddelerin miktarları gram cinsinden altlarına yazılmıştır. Miktarı belirtilmemiş olan klor gazı kaç gramdır?

ÖRNEK 5 ÇÖZÜM:

Girenler = Ürünler olacağından

3,16 + 5,84 = 1,49 + 2,52 + 1,44 + x

9= 5,45 + x

x= 3,55

KİMYANIN TEMEL YASALARI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KATLI ORANLAR KANUNU KONU ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ…

SABİT ORANLAR KANUNU KONU ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ…

15 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir