Toprak Kirliliği Nedir? | Nedenleri | Sonuçları

Toprak kirliliği nedir? Toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir? Toprak kirliliğinin sonuçları nelerdir? Toprak kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler nelerdir?

Toprak Kirliliği Nedir?

Toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik birleşiminin bu kirleticilerden etkilenerek dengesinin bozulmasına toprak kirliliği denir.

Her geçen gün dünya nüfusu artmakta ve buna paralel olarak gıda, giyim, barınma, ilaç ve benzeri maddelere olan ihtiyaçlarda artmaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesi için yapılan binalar evsel atıkların artmasına, gıda ve giyim ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan fabrikalarda, fabrika atıklarının artmasına neden olmaktadır. Ayrıca toprak verimliliğinin artması için kullanılan kimyasal gübreler toprak kirliliğine neden olmaktadır.

Toprak kirliliğini; Deterjanlar, ağır metallere ait tuzlar, DDT benzeri kimyasal maddelerin oluşturduğu maddeler, plastikler, florlu polimerler kimyasal gübreler gibi maddeler oluşturur. Bu maddeler toprakta uzun süre parçalanmadan kalarak toprak kirliliğine neden olurlar.

Çevre sorunlarının (Toprak kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği) çözümü için insanlar çevreye karşı duyarlılığı artmalıdır.

Toprak Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

 • Hızla artan dünya nüfusu,
 • Plansız sanayileşme ve kentleşme,
 • Bölgesel savaşlar,
 • Nükleer denemeler,
 • Kullanıldıktan sonra çevreye atılan piller,
 • Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, endüstri atıkları, ağır metaller,
 • Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit gazları,
 • Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları,
 • Yapay gübreler,
 • Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları,
 • Plastik poşetler,
 • Evsel atıklar (teneke, içecek kutuları…) toprağın kirlenmesine neden olan etkenlerdendir.
 • Bu kirleticiler topraktaki besin maddelerinin derişimini de değiştirir.

Toprak Kirliliğinin Sonuçları Nelerdir?

 • Toprağa karışan yabancı maddeler toprağın kirlenmesine, veriminin düşmesine ve çoraklaşmasına neden olur.
 • Toprağın kirlenmesiyle hem o topraklarda yetişen bitkiler hem de o bitkilerle beslenen canlılar zarar görür. Bu bitkiler ve canlılarla beslenen insanlarda kirli topraktan zarar görür.
 • Toprak kirliliğinin sonucunda alerjik rahatsızlıklar, ürtiker, pigment bozuklukları gibi hastalıklar görülebilir.

Toprak Kirliliğinin Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

Çevre kirliliğinin azaltılması için gerekli olan önlemler maliyeti yüksek olduğundan büyük şirketleri devletler bu olaya pek yanaşmamaktadır.

Toprak kirliliğini önlemek için;

 • Atıklar ayrı ayrı biriktirilmeli ve yeniden kullanılmaları için işlenmelidir.
 • Bilinçsiz sulama ve gübreleme yapılmamalıdır.
 • Doğada çabuk bozunacak maddeler kimyasal gübreler yerine organik gübreler (humus, hayvan dışkısı) kullanılması faaliyetleri yapılabilir.
 • Verimli tarım arazileri üzerine yerleşim alanları kurulmamalıdır.
 • Toprak kirliliğinin azaltılması için günlük hayatta kullandığımız plastik içerik maddeler yerine kâğıt içerikli maddeleri kullanılmalıdır.
 • Yeşil alanlar korunmalı ve genişletilmelidir.
 • Nükleer enerji kullanımı bilinçli bir şekilde yapılmalıdır.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğaltılması ile çevre kirliliği azaltılabilir.
 • Çevre dostu enerjiler (alternatif enerji kaynakları) Rüzgâr enerjisi, Güneş enerjisi, Jeotermal enerji, Nükleer enerji, Hidrolik enerji.

One comment

 • Serkan İktu

  Türkiye’de Toprak Kirliği ile ilgili süreç “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. 08.06.2010 tarihinde, 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Toprak kirliliğinin tespit edilmesi, raporlanması ve temizlenmesi ile ilgili konularda, T.C. Öevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlilik Belgesi almış olan TORA Çevre’den destek alabilirsiniz.

  Telefon: 02126563010
  Çağrı Merkezi: 08502228722
  Email: cevre@torapetrol.com
  Web: http://www.toracevre.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir