Hüseyin Cahit Yalçın Kısa Hayatı | Edebi Kişiliği | Eserleri

Hüseyin Cahit Yalçın kısa hayatı, Hüseyin Cahit Yalçın kimdir? Hüseyin Cahit Yalçın edebi kişiliği, Hüseyin Cahit Yalçın eserleri nelerdir?

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (1875-1957)

HAYATI

1875’te Balıkesir’de doğdu. 1895 yılında Mekteb-i Mülkiyeyi bitirdikten sonra Maarif Nezaretinde memurluk yaptı. Çeşitli okullarda Fransızca ve edebiyat derslerine girdi. Tevfik Fikret’ten devraldığı Servet-i Fünûn dergisinde Fransızcadan yaptığı bir çeviri yüzünden Servet-i Fünûn dergisi mahkemelik oldu ve bir süre sonra da dergi kapatıldı. Meşrutiyetin ilanından sonra Tevfik Fikret’le Tanin gazetesini çıkardı. Siyasete atılarak önce Çankırı daha sonra İstanbul milletvekili seçildi. Ulus dergisindeki yazıları sebebiyle milletvekilliği kaldırılarak hapse girdi. Cumhurbaşkanının affıyla çıktı.

Hüseyin Cahit Yalçın, 1957 yılında İstanbul’da hayata veda etti.

EDEBİ KİŞİLİĞİ | SANAT ANLAYIŞI

  • Hikâye, roman, anı, makale türlerinde eser veren sanatçı gazeteciliği ve eleştiriyle tanınan fikir adamıdır.
  • Servet-i Fünûn diğer sanatçılarından dilinin sadeliği yönüyle ayrılır.
  • Kavgacı bir kişiliği vardır. Eski edebiyat taraftarlarına karşı yeni edebiyatın ateşli savunucusu olmuştur. Ahmet Mithat’ın Dekadanlar suçlamasına en sert karşılıkları o vermiştir. Eleştirilerini de “Kavgalarım” başlığı altında toplamıştır.
  • Siyasî eleştirileri yüzünden de Malta’ya sürgün edilmiştir. Cumhuriyet’e yönelik eleştiriler yapması İstiklâl Mahkemesinde yargılanarak Çorum’a sürgüne gitmesine sebep olmuştur.
  • Realizm akımının etkisinde kalan Hüseyin Cahit’in eserlerinde iç ve dış gözlem önemli bir yer tutar. “Hayal İçinde” romanında realizmin izlerini görebiliriz.
  • Roman yazmaya başladığı yıllarda Ahmet Mithat Efendi’nin etkisinde kalmış ve “Nadide” romanını kaleme almıştır.
  • Yazdığı hikâyelerini “Hayat-ı Muhayyel”, “Hayat-ı Hakikiye Sahneleri” ve “Niçin Aldatırlarmış” başlıklarında kitaplaştırmıştır. “Niçin Aldatırlarmış” adlı eseriyle olayların anlatımında başarıyı yakalasa da hikâye tekniği açısından yetersizdir. Hikâye ve romanlarında kahramanlarını İstanbul’da yaşayan zengin ailelerden ya da azınlıklardan seçmiştir.
  • Servet-i Fünûn dergisinde Fransızcadan çevirdiği, Fransız İhtilali’ni öven “Edebiyat ve Hukuk” makalesi, 1901 yılında derginin kapanmasına sebep olmuştur.

ESERLERİ

Roman: Nadide, Hayal İçinde

Hikâye: Hayat-ı Muhayyel (Hayal Edilen Hayat), Hayat-ı Hakikiye Sahneleri (Hayatın Gerçek Sahneleri), Niçin Aldatırlarmış?

Eleştiri-Polemik: Kavgalarım

Hatıra: Edebî Hatıralar, Siyasî Hatıralar

Biyografi: Talat Paşa

15 comments

ceren edanur için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir