Sabun ve Deterjan Kiri Nasıl Temizler?

Sabun ve deterjan kiri nasıl temizler?

sabun

Genellikle yağ ve benzeri apolar organik maddelerden oluşan kirlerin nasıl temizlendiğini anlamak için çözünme ve çözünmede polarlık etkisini hatırlamak gerekir. Benzer benzeri çözer ilkesi olarak da bilinen kurala göre polar moleküller polar çözücülerde, apolar moleküller ise apolar çözücülerde çözünür.

Su polar bir molekül olduğu için yağ ve apolar yapıdaki organik maddelerden oluşan kiri temizlemek için yetersiz kalır. Sabun ve deterjan molekülleri ise suda çözündüklerinde hem polar hem de apolar kısımlara sahip olan bu kimyasallar, polar kısımları sayesinde suda iyi çözünürken apolar kısımları sayesinde de yağ parçacıkları ile etkileşirler.

Su karıştırıldığında yağ zerrecikleri parçalanır ve her zerreciğin etrafı temizlik malzemesi ile sarılır. Böylece kir bulunduğu ortamdan uzaklaştırılır ve suda çözünmesi sağlanır.

Kiri temizleme konusunda sabunlarla benzer özellikler gösteren deterjan, köken olarak sabundan oldukça farklı bir temizlik malzemesidir. Sabunlaşma tepkimesine başvurulmaksızın üretilen sentetik bir bileşiktir. Petrol türevlerinden elde edilen deterjanın kelime anlamı kir sökücüdür. Deterjanda bulunan hidrofob gurup genellikle 8 ile 18 karbon içerir. Sodyum lauril sülfat en çok bilinen deterjandır. Bu deterjanın eldesi için Lauril alkol Sülfürik asit ile, ardından oluşan ürün sodyum hidroksit ile tepkimeye sokulur.

Bazı deterjanlarda zincirdeki karbon atomlarının birinin yerine benzen halkası geçmiştir. Benzen halkası genellikle hidrofil ve hidrofob kısım arasında yer alır. Deterjanlar sabunlara nazaran suda daha iyi çözünürler. Suyun temizlenecek maddeye daha çok etki etmesini sağladıkları gibi iyi de köpürürler. Asidik ve bazik ortamda aynı şekilde etki edebilme yeteneğine sahip olan deterjanlar, sert sularda bulunan Magnezyum ve Kalsiyum iyonlarıyla etkileşmezler. Oysa sabunlar bu iyonlarla etkileşerek suda çözünmeyen Magnezyum ve Kalsiyum tuzları oluştururlar. Bu da sabunların temizleme gücünü azaltır. Bu nedenle sert sularda temizlik için deterjan kullanılması daha uygundur. Deterjanlar temizleme gücü olarak sabunlardan üstündür. Ancak doğaya verdiği zarar da daha fazladır. Deterjanın yapısında bulunan halkalı bileşikler doğadaki mikroorganizmalar tarafından parçalanamaz. Sabunun yapısında bulunan uzun karbon zincirleri ise rahatlıkla parçalanabilir. Bu nedenle kullandığımız deterjana ve miktarına dikkat etmeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir