Laiklik İlkesi Kısaca Nedir? | Özellikleri | Yapılan İnkılaplar

Laiklik ilkesi kısaca nedir? Laiklik ilkesinin özellikleri nelerdir? Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir?

Laiklik İlkesi Nedir?

Laiklik; devlet ile din işlerinin ayrılığını, din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması bakımından devletin bütün din mensuplarına eşit şekilde yaklaşmasını ifade eder.

Laiklik ilkesi, Cumhuriyetçilik ilkesiyle birlikte kesinlikle ödün verilemeyecek ilkelerdendir. Bağımsızlığını kazanmış Türk ulusunu din devleti anlayışından sıyırarak, çağdaş devlet yapısını kurmak amacıyla laiklik ilkesi benimsenmiş, devrim hareketlerinde bu ilke göz önünde bulundurulmuştur. Laiklik ilkesi, Anayasa’ya 1937’de dâhil edilerek laik devlet anlayışı güçlendirilmiştir.

Laiklik İlkesinin Amacı

Laiklik ilkesinin amacı; devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, kimsenin dini inancına ve vicdan özgürlüğüne karışılmamasıdır.

Laiklik İlkesinin Özellikleri

 • Laiklik; devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır.
 • Devletin egemenlik gücü, ilahi kaynaklar yerine millet iradesine uygun olarak düzenlenmiştir.
 • Laiklikle insanların dini inanç, vicdan ve düşünce hürriyetleri de sağlanmış, kanun önünde farklı dinlere ve mezheplere mensup insanlar arasında eşitlik sağlanmıştır.
 • Dini kuralların yerine akılcılık ve bilimsellik ön plana çıkarılmıştır. Dolayısıyla “akılcılık ve bilimsellik” ilkesi bu ilkeyi bütünler.

NOT:

Atatürk; cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerinden hiç bir şekilde ödün vermemiş ve bu ilkeleri her türlü siyasi tartışmanın dışında tutmuştur.

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

 • Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922),
 • Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924),
 • Şer’iye ve Evkaf Vekâlet’inin kaldırılması (3 Mart 1924),
 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925),
 • Medeni Kanun’un kabul edilmesi (17 Şubat 1925),
 • Maarif Teşkilat Hakkında Kanun’un çıkarılması (2 Mart 1926),
 • Anayasa’dan “Devletin dini İslam’dır.” Maddesinin çıkarılması (10 Nisan 1928),
 • Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi (5 Şubat 1937).

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir