Atatürk İlkelerinin Amaçları ve Özellikleri Nelerdir?

Atatürk ilkelerinin amaçları nelerdir? Atatürk ilkelerinin özellikleri nelerdir? Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslar nelerdir?

Atatürk İlkelerinin Amaçları

 • Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasını sağlamak,
 • Sorunlarına aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çözümler arayan ve üreten bir toplum oluşturmak,
 • Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası ilişkilerde bağımsız ve saygın bir devlet olmasını sağlamak,
 • Türk milletinin refahını mutluluğunu ve huzurunu sağlayarak çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak.

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

 • Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.
 • Akıl ve bilme dayanmaktadır.
 • İlkeler birbirini tamamlar şekildedir.
 • Kurtuluş Savaşıyla birlikte ortaya çıkmışlardır.
 • Türk milliyetçilik esasına dayanmaktadırlar.
 • Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacındadırlar.
 • Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır.
 • Laik düşünce ve hukuka dayanır.
 • Uygulamaya da yansımıştır.
 • Evrensel ve barışçıdır.
 • Taklitçi değildir. Kabul edilmelerinde dış baskı ve zorlama yoktur.

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar

 • Milli tarih ve dil bilinci
 • Vatan ve millet sevgisi
 • Bağımsızlık ve özgürlük
 • Egemenliğin millete ait olması
 • Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı amaç edinmesi
 • Milli kültürü geliştirme hedefi
 • Türk milletine inanmak ve güvenmek
 • Milli birlik ve beraberlik, vatanın bütünlüğü

NOT:

 • Mustafa Kemal bu ilkeleri 1931 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurultayında açıklamıştır. Bu ilkeler Türk milletini yüceltmeyi, Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmayı amaçlayan bir düşüncenin programdır. Kurultayda, bu ilkelerin, çalışma, tecrübe ve mücadelelerle olgunlaşıp yeri ne zamanı ge ince uygulamaya konulduğu, masa başında kaleme alınmadığı, uzun yıllar boyu denendiği belirtilmiştir. Ayrıca ilkeler geleceğe de ışık tutacak biçimde belirlendiğinden Cumhuriyet kuşakları için benimsenmesi ve uygulanması gereken önemli ilkeler olarak ifade edilmiştir.
 • Atatürk ilkeleri, 1937 yılında anayasaya (1924 anayasası) eklendi, 1961 ve 1982 anayasalarında anlam ve içerik yönüyle yer aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir