Lale Devri Özellikleri | Hakkında Bilgi | Özet

Lale Devri nedir özet, Lale Devri’nin özellikleri nelerdir? Lale Devri hakkında kısa bilgiler.

LALE DEVRİ (1718-1730)

1718 Pasarofça Antlaşmasından başlayıp 1730 Patrona Halil isyanına kadar süren dönemdir. III. Ahmet ile Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın amacı savaşlardan bıkan toplumu dinlendirmekti. Ama kısa zamanda amacından saptırılarak tam bir eğlence dönemine dönüştürüldü. İsmini ünlü lale bahçelerinden alan bu devri sadece İstanbul ve etrafındaki önemli merkezler yaşayabildi.

Batı tekniğinden İlk kez yararlanılan bu dönemde;

 • Sait Efendi ve. İbrahim Müteferrika tarafından İlk Türk matbaası
 • Hattat ve müstensihler boşta kalmasın diye dini eserlerin matbaada basılması engellendi.
 • Matbaada basılan ilk eser Vanî Mehmet Efendi tarafından bastırılan Vankkulu Lügatıdir.
 • Yeniçerilerden oluşan bir İtfaiye örgütü kuruldu (Tulumbacılar).
 • Çiçek aşısı
 • Doğu klasiklerinden bazı eserler Türkçeye tercüme edildi.
 • Kütüphaneler açıldı. Resim, minyatür, edebiyat ve az da olsa bilim alanında gelişmeler oldu.
 • Dönemin en önemli şairi Nedim’dir. Dönemin en ünlü minyatür sanatçısı Levni’dir.
 • Kâğıt, çini ve kumaş atölyeleri kuruldu.
 • Avrupa’da Rokoko ve Barok tarzı mimari örnek alınarak çeşitli eserler yapıldı.
 • Avrupa’daki gelişmeleri izlemek amacıyla Avrupa başkentlerinde ilk defa geçici olarak elçilikler açıldı (Paris’te görevlendirilen ilk geçici elçimiz Yirmisekiz Çelebi Mehmet’tir) (Paris Sefaretnamesi).

NOT:

Bu ıslahatlar Avrupa’nın etkisiyle yapılan ilk ıslahat hareketleridir. Lale Devri’nde bilim, teknik, sanat, kültür alanlarında ıslahat yapılmış ama askeri alanda ıslahat yapılmamıştır.

İstanbul Antlaşması (1724)

Lale Devri devam ederken İran’da Şii-Sunni çatışması başladı. Sunniler Osmanlılardan yardım istediler. Bölgeye giden Osmanlı ordusu İran’ın karışıklıklarından faydalanmak isteyen Rusya’yı karşısında gördü. Fransa’nın arabuluculuğu sonucunda Rusya ile İstanbul Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre;

 • Gence, Kara bağ, Revan ve Tebriz Osmanlı’ya kalacaktı.
 • Hazar Denizi’nin kuzeyi ve Dağıstan Ruslara verilecekti.

Bu antlaşma Osmanlı ile Rusya arasında yapılan ilk ittifak antlaşmasıdır.

Patrona Halil İsyanı (1730)

Zevk ve eğlenceye, rüşvet ve yolsuzluğa karşı çıkan isyandır. Ayrıca bu isyanın çıkmasında İbrahim Paşa’nın yakınlarını önemli mevkilere getirmesi ve İran ile yapılan savaşlardaki başarısız sonuçlar etkili oldu. Sonuçta Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Pasa öldürüldü, III. Ahmet tahttan indirilerek onun yerine I. Mahmut getirildi. Birçok bahçe ve köşkü yerle bir eden isyancılar matbaaya dokunmadılar. Bu durum halkın yeniliklere karşı olmadığını gösterdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir