Türk İnkılabının Nedenleri | Özellikleri | Amaçları

Türk inkılabının nedenleri nelerdir? Türk inkılabının özellikleri nelerdir? Türk inkılabının amaçları nelerdir?

Türk İnkılabının Nedenleri

– İhtiyaçlara binaen Türk halkını çağdaş- uygarlık düzeyine ulaştırmak. Bunun için:

  • Kişi egemenliği yerine ulusal egemenliği ve tam bağımsızlığı gerçekleştirmek (siyasi)
  • Çağdaş ve eşit bir toplum oluşturmak, (sosyal)
  • Ulusal ve çağdaş yeni kültürel öğeleri oluşturmak ve kültür ikiliğine son vermek
  • Hukukta ikiliğe son vererek çağdaş laik, eşitlikçi hukuk düzeni oluşturmak
  • Ulusal bir ekonomik yapı gerçekleştirmek

– Osmanlı Devleti’ndeki bozukluklar

– Fransız İhtilali’nin etkileri

– Osmanlı Devleti’ndeki yenileşme çabalarının sonuçsuz kalması

– 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin kesin olarak parçalanma süreğine girmesi

– Emperyalizmin 19. yüzyılda yaygınlaşması ve Osmanlı Devleti üzerindeki faaliyetleri

Türk İnkılabının Amaçları

– Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak

– Toplumsal eşitliği sağlamak

– Türk kültürünü geliştirmek

– Ulusal egemenlik, laiklik ve demokrasiyi yerleştirmek

– Çağın ihtiyacına cevap vermeyen kurumların yerine yenisini gerçekleştirmek.

Türk İnkılabının Özellikleri

– Türk inkılâbının teorik ve ideolojik hazırlığı yoktur, tarihi gelişmeler bu hazırlığa zaman bırakmamıştır.

– Türk inkılâbı amaç, hazırlanış ve uygulama yönünden diğer inkılaplardan farklıdır. 1789 Fransız ve 1917 Rus inkılâplarından farklı olarak Türk inkılâbında, inkılabın hazırlığını yapanlar fikri yönden olgunlaştıranlar ve onu aksiyon alanında başarıya götürenler aynı kişilerdir. Türk İnkılabında bağımsızlık öğesi daha çok ortaya çıkmıştır.

– Bu inkılap sonucu yeni bir devlet ortaya çıkmıştır.

– Milli bağımsızlık ve milli egemenlik mücadelesidir.

– Türk inkılabı Türkiye’de doğu kültürü yerine, batı kültürünü benimsemiş, milli şuuru ve millet ruhunu uyandırmıştır. Ayrıca Türkiye’ye modern zihniyeti getirmiştir.

– İnkılapların tümü birbirini tamamlar niteliktedir.

– Türk İnkılabı emperyalist güçlere karşı gelmenin mümkün olduğunu dünyaya ilk defa kanıtlamış, tutsak milletlere bağımsızlık yolunu açmıştır.

– İnkılaplarla, çağdışı kurumlar akılcı bir yöntemle değiştirilmiştir.

– Yapılan inkılaplarda batı tipi kurumlar alınmıştır.

– İnkılaplarda akılcılık ön plandadır.

– İnkılaplar halkın ve zamanın ihtiyaçlarından doğmuştur.

– İnkılaplar belli aşamalarla gerekli şartlar oluştuğunda gerçekleştirilmiştir.

– İkili uygulamalara son verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir