Milliyetçilik İlkesi Özellikleri | Yapılan İnkılaplar

Milliyetçilik ilkesi hakkında kısa bilgiler. Milliyetçilik ilkesinin özellikleri nelerdir? Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir?

– Atatürk’e göre milliyet kavramının temelinde milletin bağımsızlığı yer almaktadır. Türk milletinin devletini ve bağımsızlığım koruyabilmesi, onu devam ettirebilmesi ancak kendi varlığının bilincine varmasıyla mümkündür.

– “Benim hayatta tek övünç kaynağım, servetim, Türklükten başka bir şey değildir.” diyen Mustafa Kemal Osmanlı Devletinin çöküş nedenlerinden birinizde öz benliğinden uzaklaşması olduğunu belirtmiştir: Milli mücadele, Türk milletinin üstün gayretleriyle gerçekleştirilmiş bağımsız yaşama azminin bir ifadesi olan Türk Milliyetçiliğine dayanarak kazanılmıştır.

– Milliyetçilik, İstiklal savaşımızın başlangıcından itibaren birleştirici rol oynayan İlkedir.

Anahtar kelimeler:

 • Ortak vatan
 • Dil ve kader birliği
 • Din ve ırk birliği şartı yok.

Atatürk Milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar şunlardır,

 • Milli eğitim
 • Misakımillî
 • Dil, tarih, kültür ve gaye birliği
 • Milli kültür
 • Türklük şuuru
 • Manevi değerler

Atatürk Milliyetçiliğinin Özellikleri

 • Ulusal sınırlar içerisinde yaşayan Türk milletinin, Türk ülkesinin bütünlüğü için kader birliği yapan herkesi Türk sayar.
 • Ayırıcı değil birleştiricidir. İnanç özgürlüğüne saygılıdır. Milli birlik ve beraberlikten yanadır.
 • Akılcı, çağdaş, medeni, ileriye dönük, demokratik, yüceltici, insani ve barışçıdır.
 • Türk milletinin manevi değerlerine sahip çıkmayı öngörür.
 • Irk ve din esası üzerine oturtulmamış, eşitlik prensibine dayanır.
 • Milliyetçilik ilkesinin toplumsal, siyasal, kültürel içeriği yanında ekonomik içeriği de vardır. Amaç; Türk milletinin refahını zenginliğini, mutluluğunu ve varlığını yükseltmektir.
 • Irkçılığa karşıdır ve laiktir.
 • Her türlü saldırganlığa ve sömürgeciliğe karşıdır. Bütün dünya ülkeleri ile barış ve dostluk içinde yaşamayı amaçlar.

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

 • Milli bir Türk devletinin kurulması
 • TBMM’nin açılması
 • İzmir İktisat Kongresi’nin yapılması’
 • Kapitülasyonların kaldırılması
 • Kabotaj Kanununun çıkarılması*
 • Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
 • Türk Dil Kurumu’nun kurulması
 • Yeni Türk alfabesinin kabulü
 • Merkez Bankası’nın açılması
 • Yabancı işletmelerin satın alınması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir